Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Politică de confidențialitate pentru stațiile de încărcare

(Versiunea 1.0; aplicabilă începând cu 10.10.2023)

Vă mulțumim pentru utilizarea stațiilor noastre de încărcare și pentru interesul dumneavoastră față de reglementările noastre privind protecția datelor.

Următoarele dispoziții privind protecția datelor au scopul de a vă informa cu privire la categoriile de date cu caracter personal și condițiile de prelucrare ale acestor date de către Kaufland România SCS, cu sediul în București, strada Barbu Văcărescu nr. 120-144 (în continuare „Kaufland", "noi"), în calitate de operator de date cu caracter personal. Sunt considerate date cu caracter personal, informațiile care sunt sau pot fi atribuite direct sau indirect persoanei dumnevoastră.

1. Găsirea unei stații de încărcare

Scopurile prelucrării datelor/temei legal al prelucrării:

Puteți folosi funcția „Căutare post de încărcare” din aplicația Kaufland pentru a afișa stațiile noastre de încărcare pe o hartă a zonei în care vă aflați de la diferitele servicii de hărți (Google Maps, Apple Maps și Huawei Map) și pentru a putea obține rute către punctele de încărcare selectate de dumneavoastră.

Pentru a putea folosi serviciul nostru de încărcare a vehiculelor electrice, trebuie să dețineți un card de fidelitate Kaufland în format digital. Mai multe informații, inclusiv cardul Kaufland, pot fi găsite în Politica de confidențialitate | Kaufland.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră privind locația dumneavoastră este reprezentat de consimțământul dumneavoastră, exprimat în mod neechivoc prin permiterea accesului aplicației la locația dumneavoastră și selectarea punctul de încărcare dorit.

2. Procesarea comenzii de încărcare

Scopurile prelucrării datelor/temei legal:

Pentru a administra procesul de încărcare, prelucrăm următoarele date de identificare asociate contului dumneavoastră de utilizator Kaufland Card digital:

·        nume,

·        prenume,

·        sex (f/m/altul),

·        adresa de e-mail,

·        adresă (stradă, număr, cod poștal, oraș),

·        țară,

·        data nașterii,

·        număr de telefon,

·        procesarea tranzacției Kaufland pay

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor de mai sus este reprezentat de demersurile dumneavoastră pentru încheierea contractului, respectiv contractul în baza cărui dumneavoastră încărcați autovehiculul la stația de încărcare și plătiți contravaloarea acestei încărcări. Din perspectiva temeiurilor prevăzute de RGPD, temeiul prelucrării este reprezentat de art. 6 alineatul 1 lit. b) RGPD, prelucrarea datelor dumneavoastră fiind necesară pentru încheierea și executarea contractului.

Destinatari/categorii de destinatari:

În scopul administrării și gestionării datelor dumneavoastră privind contractul încheiat, transmitem aceste date și către persoanele împuternicite de noi în domeniul: hosting, managementul informației și E-mobilitate. Acestea sunt selectate cu atenție, sunt auditate de noi și sunt, de asemenea, obligate prin contract, în conformitate cu articolul 28 din RGPD.

Perioada de stocare/criterii pentru determinarea perioadei de stocare:

Datele pe care le prelucrăm despre dumneavoastră ca urmare a folosirii modulului de E-mobilitate din aplicația Kaufland, sunt stocate până la împlinirea termenelor legale de garanție sau a termenlor de garanție contractuale. După împlinirea acestor termene, vom păstra informațiile privind relația contractuală cerute de legislația comercială și fiscală pentru perioadele prevăzute de lege. După împlinirea acestor perioade (de obicei, 5 ani de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care a fost emisă factura), datele vor fi prelucrate din nou numai în cazul unei solicitări transmise de autoritățile fiscale și în cazul întrebărilor clienților.

În cazul în care contractul nu se încheie, vom șterge datele de bază ale clienților transmise către noi în termen de o săptămână.

3. Gestionarea /facturarea și analiza proceselor de încărcare

Scopurile prelucrării datelor/temeiul prelucrării:

Pentru a începe procesul de încărcare la una dintre stațiile noastre de încărcare, trebuie să vă conectați la stația de încărcare în aplicația Kaufland și să începeți procesul de încărcare. În timpul procesului de încărcare, pe lângă datele generale privind starea/statusul stației de încărcare, sunt prelucrate, în scopuri de gestiune internă, următoarele date cu caracter personal aferente ID-ului dvs. de client Kaufland card:

·        data procesului de încărcare,

·        cantitatea încărcată (kWh),

·        putere de încărcare (kW),

·        începerea încărcării (dată și oră),

·        sfârșitul încărcării (dată și oră),

·        tipul conectorului de încărcare utilizat.

Temeiul legal pentru prelucrarea procesului dumneavoastră de încărcare în scopuri contabile este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. c) RGPD, deoarece acest lucru este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile în materie fiscală.

Suplimentar, prelucrăm datele legate de facturare și plată, date ce sunt obținute prin intermediul Kaufland Pay.

·        Informații despre cardul de debit sau credit utilizat pentru plata procesului de încărcare

Datele dumneavoastră de plată pot fi gestionate și actualizate prin intermediul Kaufland Pay.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor legate de facturare și plată este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 litera b) RGPD, respectiv în baza relației contractuale dintre dumneavoastră și noi.

Evaluăm datele procesului dumneavoastră de încărcare asociate ID-ului de client Kaufland card pentru a determina gradul de utilizare a stațiilor de încărcare și pentru a planifica extinderea ulterioară a stațiilor de încărcare.

Temeiul legal pentru această prelucrare a datelor este reprezentat de articolul 6 alin. 1 lit. f) RGPD. Interesul nostru pentru această prelucrare a datelor este acela de a îmbunătăți infrastructura stațiilor de încărcare. În acest scop, datele dumneavoastră menționate mai sus vor fi convertite în statistici anonime privind utilizarea stațiilor de încărcare.

Destinatari/categorii de destinatari:

Ca parte a procesului de încărcare, datele dumneavoastră vor fi prelucrate în numele nostru de către împuterniciții noștri în domeniul E-mobilitate. Acești împuterniciți sunt selectați cu atenție, sunt auditați de noi și sunt, de asemenea, obligați prin contract, în conformitate cu articol 28 RGPD.

În plus, transmitem informații privind comportamentul dumneavoastră de încărcare și datele dumneavoastră de facturare către partenerul nostru E-mobilitate în scopul de a afișa confirmarea comenzii și de a crește importanța profilului dumneavoastră de utilizator în aplicația Kaufland Card, precum și în scopuri de facturare prin Kaufland Pay. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate | Kaufland.

Perioada de stocare/criterii pentru determinarea perioadei de stocare:

În situația în care folosim datele dumneavoastră în cadrul analizelor noastre statistice privind extinderea ofertei referitoare la stațiile de încărcare, ștergem aceste date sau eliminăm referința personală de îndată ce scopul a fost atins. Dacă nu folosim datele dumneavoastră în aceste scopuri, stocăm datele colectate în vederea gestionării contractului până când contul Kaufland Card va fi șters sau până la împlinirea termenelor legale sau contractuale de garanție. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate | Kaufland.

După împlinirea acestor termene, vom păstra informațiile privind relația contractuală cerute de legislația comercială și fiscală pentru perioadele prevăzute de lege. După împlinirea acestor perioade (de obicei, 5 ani de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exercițiului financiar în care a fost emisă factura), datele vor fi prelucrate din nou numai în cazul unei solicitări transmise de autoritățile fiscale și în cazul întrebărilor clienților.

4. Centru relații clienți

Scopurile prelucrării datelor/temei juridic:

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de contact, prin telefon, prin e-mail sau prin intermediul rețelelor sociale sunt tratate în mod confidențial. Utilizăm datele dumneavoastră cu scopul exclusiv de a prelucra solicitarea transmisă. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD și art. 6 alin. (1) lit. b din RGPD – contractul încheiat, atunci când solicitarea are legătura cu contractul. Interesul legitim al grupului Kaufland rezultă din dorința de servi interesele și de a răspunde cererilor clienților noștri, obținând și susținând astfel satisfacția clientului.

Destinatari/categorii de destinatari:

În scopul administrării și gestionării datelor dumneavoastră privind contractul încheiat, transmitem aceste date și către persoanele împuternicite în domeniul: hosting, managementul informației și E-mobilitate. Acestea sunt selectate cu atenție, sunt auditate de noi și sunt, de asemenea, obligate prin contract, în conformitate cu articolul 28 din RGPD.

Perioada de stocare/criterii pentru determinarea perioadei de stocare:

Toate datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în cadrul cererilor (sugestii, aprecieri sau critici), prin intermediul website-ului sau prin e-mail, sunt șterse de noi cel târziu după 90 de zile de la răspunsul final care v-a fost oferit, respectiv sunt anonimizate în siguranță. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile noastre. Dacă vă veți exercita drepturile în calitate de persoană vizată (a se vedea mai jos), datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate timp de 3 ani de la răspunsul final pentru a dovedi că v-am furnizat informații complete și că sunt respectate condițiile legale privind respectarea acestor drepturi.

5. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

5.1 Dreptul la informare conform articolului 15 RGPD

Aveți dreptul, în conformitate cu articolul 15 alineatul 1 RGPD, să solicitați informații gratuite despre datele personale pe care le preluccrăm despre dumneavoastră. Acest drept vizează furnizarea de către noi a următoarelor informații cu privire la datele dumneavoastră:

·        scopurile în care vă prelucrăm datele;

·        categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;

·        destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele dumneavoastră cu caracter personal au fost sau vor fi dezvăluite;

·        durata planificată a stocării datelor cu caracter personal care vă privesc sau, dacă nu sunt posibile informații specifice în acest sens, criterii pentru determinarea duratei de stocare;

·        toate informațiile disponibile despre sursa datelor dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată;

·        existența procesului decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în conformitate cu articol 22 alineatele 1 și 4 RGPD și - cel puțin în aceste cazuri - informații semnificative despre logica implicată și sfera și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară terță sau către o organizație internațională, aveți dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile corespunzătoare în conformitate cu articol 46 RGPD în legătură cu transferul.

5.2 Dreptul la rectificare conform articolului 16 RGPD

Aveți dreptul de a ne cere să corectăm orice date cu caracter personal incorecte care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Ținând cont de scopurile prelucrării, aveți dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete.

 5.3 Dreptul la ștergere conform articolului 17 RGPD

Aveți dreptul de a solicita să ștergem imediat datele cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care este incident unul dintre următoarele motive:

·        datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;

·        prelucrarea a fost întemeiată pe consimțământ și vă retrageți consimțământul și nu există alt temei legal pentru prelucrare;

·        vă opuneți prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul 1 sau alineatul 2 din RGPD și nu există motive legitime care să prevaleze în cazul articolul 21 alineatul 1 RGPD;

·        datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

·        ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale;

·        datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) RGPD.

În cazul în care am făcut publice datele cu caracter personal și suntem obligați să le ștergem, vom lua măsurile adecvate, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, pentru a informa terții care prelucrează datele dumneavoastră că doriți, de asemenea, să șteargă toate linkurile către aceste date cu caracter personal sau către copii sau replici ale acestor date cu caracter personal.

5.4 Dreptul la restricționarea prelucrării în conformitate cu articolul 18 RGPD

Aveți dreptul să ne solicitați să restricționăm prelucrarea dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

·        acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dvs.;

·        prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea utilizării datelor cu caracter personal în loc de ștergerea acestora;

·        operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată are nevoie de ele pentru a-și exercita sau apăra un drept în instanță sau

·        v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alin. 1 RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.

5.5 Dreptul la portabilitatea datelor conform articolului 20 RGPD

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator, cu condiția ca:

·        prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu articol 6 alin. 1 lit. a) sau articol. 9 alin. 2 lit. a) sau pe un contract conform articol 6 alin. 1 lit. b) RGPD și

·        prelucrarea se realizează folosind mijloace automatizate.

Atunci când vă exercitați dreptul la portabilitatea datelor, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la noi către alt operator, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic.

5.6 Dreptul la opoziție conform articolului 21 RGPD

În condițiile articolului 21 alineatele 1 și 2 RGPD, vă puteți opune prelucrării datelor efectuate în baza intereselor legitime ale operatorului.

În acest caz, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Nu suntem obligați să facem acest lucru dacă putem demonstra existența unor motive legitime și imperioase pentru prelucrarea în continuare și care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau dacă prelucrarea servește la exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță.

5.7 Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor în conformitate cu articolul 77 RGPD

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor în orice moment. Pentru a face acest lucru, puteți contacta autoritatea de supraveghere a protecției datelor la adresa de email: anspdcp[@]dataprotection.ro sau la adresa poștală: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

6. Numele și datele de contact ale persoanei responsabile de prelucrare și datele de contact ale responsabilului companiei cu protecția datelor

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Adresă poștală:

Kaufland Romania S.C.S.

Responsabil pentru protecția datelor

Strada Barbu Văcărescu nr. 120-144

CP 020284 Bucureşti, sector 2