Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul loteriei publicitare Kaufland „Iubești Crăciunul? Trăiește-l fără grija prețurilor!”

1. Organizatorul

Organizatorul loteriei publicitare „Iubești Crăciunul? Trăiește-l fără grija prețurilor!” este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în str. Barbu Văcărescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149 (denumită în continuare „Kaufland Romania”, Kaufland” şi/sau „Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în reţelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru de luni până vineri de la 08:00 la 20:00 și sâmbăta de la 08:00 la 17:00).

Loteria publicitară se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit tuturor participanților pe site-ul www.kaufland.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea loteriei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, acte care vor fi comunicate pe www.kaufland.ro. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe site-ul www.kaufland.ro. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site-ul mai sus amintit.

2. Temeiul legal

Prezenta loterie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.  Locul de desfăşurare şi durata loteriei publicitare

Loteria publicitară se desfăşoară în perioada 01 decembrie 2023, ora 00:00:00 – 24 decembrie 2023, ora 23:59:59 inclusiv, pe site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro). Fiecare zi calendaristică, respectiv de la ora 00:00:00 și până la 23:59:59 inclusiv, reprezintă o zi de concurs.

4.  Dreptul de participare

La această loterie publicitară pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii loteriei publicitare, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România.  

            La această loterie publicitară nu pot participa angajații Kaufland, rudele de gradul I ale acestora și nici soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.

            Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul loteriei publicitare. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

             Participarea la această loterie publicitară presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

5.     Mecanismul loteriei publicitare și extragerea

5.1.Mecanismul loteriei publicitare

Pentru a se înscrie în fiecare zi a loteriei publicitare, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

  1. Să acceseze site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro) în intervalul de desfășurare a loteriei publicitare, menționat la art. 3;
  2. Să intre în secţiunea de concurs, special creată pe site-ul www.kaufland.ro;
  3. Să aleagă căsuța corespunzătoare zilei curente din calendar. Fiecare căsuță corespunde unei zile din luna decembrie, începând cu ziua de 1 decembrie 2023 până în ziua de 24 decembrie 2023, inclusiv. De exemplu, dacă participantul doreşte să se înscrie la concurs în data de 5 decembrie, va trebui să aleagă căsuța cu numărul 5. Nu este posibilă alegerea altor căsuțe aferente altor date de înscriere la concurs, în afară de data curentă; 
  4. Să completeze câmpurile obligatorii ale formularului de înscriere (câmpurile marcate cu steluță (*), respectiv nume, prenume, localitate și județ, telefon, adresă de e-mail și cod de securitate);
  5. Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament;
  6. După finalizarea înscrierii, să îi apară pe ecran un mesaj de confirmare a înscrierii la loteria publicitară.

5.2.Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la loteria publicitară dacă întrunește concomitent următoarele condiții:

-        a completat câmpurile obligatorii ale formularului de participare;

-        a acceptat condițiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform regulamentului, în vederea desemnării câștigătorului și acordării premiului (bifând căsuța corespunzătoare din formularul de înscriere);

-        după finalizarea înscrierii, pe ecran i-a apărut un mesaj de confirmare a înscrierii la loteria publicitară.

5.3.Extragerea câștigătorilor

                 Extragerea câștigătorilor se va face la sediul Organizatorului, cu ajutorul unei aplicații electronice, pe baza ID-urilor de participare ale participanților.

                 Extragerile vor avea loc în următoarele date:

Pentru înscrierile de pe 01 până pe 07 decembrie, extragerea se va face pe 08 decembrie 2023.

Pentru înscrierile de pe 08 până pe 14 decembrie, extragerea se va face pe 15 decembrie 2023.

Pentru înscrierile de pe 15 până pe 21 decembrie, extragerea se va face pe 22 decembrie 2023.

Pentru înscrierile de pe 22 până pe 24 decembrie, extragerea se va face pe 29 decembrie 2023.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu efectua extragerea în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale. Pentru fiecare zi de concurs vor fi extrași atâția câștigători câte premii sunt alocate în ziua respectivă.

Înscrierile multiple ale aceleiași persoane în aceeași zi, vor fi eliminate din baza de date și la extragere va fi inclusă doar o singură înregistrare pentru aceeași persoanafiecare participant.

Pentru premiile săptămânale și pentru marele premiu se va lua în considerare o singură înregistrare pe zi pentru fiecare participant. Participantii care s-au înscris în mai multe zile vor avea mai multe șanse de câștig.

Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul acestei loterii publicitare.

Un participant se consideră câștigătorva fi validat ca şi câştigător doar dacă a respectat condițiile de la art. 5.2.

6.     Premiile loteriei publicitare

6.1. În cadrul acestei loterii publicitare se acordă următoarele premii, conform tabelului de mai jos.


Data

Premiul acordat

și descrierea acestuia

Premiu

Valoare

(în lei, TVA inclusă)

1.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de  Voucher Cadou

1

500

2.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

3.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

4.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

5.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

6.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

7.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

8.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

9.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

10.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

11.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

12.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

13.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

14.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

15.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

16.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

17.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

18.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de  Voucher Cadou

1

500

19.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

20.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

21.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

22.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

23.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

24.12.2023

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

500

01-07.12.2023

Premiu Săptămânal - Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

1.500

08-14.12.2023

Premiu Săptămânal - Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

1.500

15-21.12.2023

Premiu Săptămânal - Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

1.500

01-24.12.2023

Marele Premiu - Cumpărături în Kaufland, sub formă de Voucher Cadou

1

2.400

Valoarea totală a premiilor este de 18.900 lei, TVA inclusă.

7. Publicarea și anunțarea câștigătorilor

7.1.Publicarea pe site, anunțarea câștigătorilor

În scopul anunțării câștigătorilor vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail.

Datele personale ale câștigătorilor (nume, prenume) desemnați prin tragerea la sorți se vor valida ținând cont de prevederile prezentului regulament și vor fi publicate pe site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro).

Lista câștigătorilor se va publica pe pagina de internet a Organizatorului, www.kaufland.ro, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data tragerii la sorți. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu afișa câștigătorii în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale. Lista câștigătorilor se va șterge de pe pagina de internet a Organizatorului după maximum 30 de zile de la data încheierii concursului.

Câștigătorii vor intra în posesia premiilor printr-un e-mail de la adresa redactia@kaufland.ro, în care vor fi informati și cu privire la detaliile premiului.

În situația în care premiul nu a putut fi acordat participantului câștigător din cauza faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condițiile menționate în prezentul Regulament, premiul va fi anulat.

7.2. Acordarea premiilor

Câștigătorii vor intra în posesia premiilor câștigate cel târziu până la data de 15 ianuarie 2024.

Premiile se trimit printr-un email, la adresa menționată de către câștigător în momentul înscrierii în concurs.

Pentru premiile cu valoare mai mare de 600 lei, câștigătorii au obligația de a semna un proces verbal de predare-primire și de a-l scana (fotografia) și a-l trimite înapoi pe mail, Procesul verbal va trebui completat cu CNP-ul câștigătorului pentru a putea îndeplini obligațiile legale referitoare la plata impozitelor.

Dacă oricare dintre premii nu a putut fi acordat participantului câștigător din cauza faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condiţiile menţionate în prezentul Regulament, câştigătorul nu poate fi contactat la adresa de mail indicată, adresa este incorectă şi nu se poate afla adresa corectă, sau din oricare alt motiv, independent de voinţa Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a-l anula.

            Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Premiile nu sunt transmisibile altei persoane. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a loteriei publicitare sunt doar cu titlu de prezentare.

8.     Taxe şi impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 lei sunt neimpozabile.

     9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Condiții generale de prelucrare a datelor cu caracter personal

Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate și în Germania.

9.1. Participarea la loteria publicitară

  1. Datele colectate: nume, prenume, localitate și județ, telefon, adresă de e-mail, ziua aleasă pentru participare.

Scopurile prelucrării: participarea la loteria publicitară și validarea câștigătorilor.

Prin înscrierea la loteria publicitară, participanții acceptă modalitatea de înscriere și desfășurare a concursului, în conformitate cu Regulamentul Loteriei Publicitare, în temeiul art. 6 alin. 1 lit.b) din Regulamentul General de Protecție a Datelor (RGPD). Din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal, temeiul prelucrării datelor necesare pentru participarea la loteria publicitară este reprezentat de contractul încheiat de participanți prin acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

De asemenea, adresa de email va fi utilizată pentru transmiterea unui e-mail de confirmare a înscrierii, având scopul de a asigura exactitatea datelor colectate în cadrul acestei loterii publicitare.

9.2. Transmiterea de informări privind loteria publicitară

a. Datele prelucrate: nume, prenume, adresa de email

Scopul prelucrării: transmiterea de comunicări electronice, zilnice, cu scopul de a reaminti participanților să se înscrie în fiecare zi de loterie.

Temeiul prelucrării adresei de email este reprezentat de consimțământul participanților – art. 6 alin. (1) lit. a din RGPD, manifestat prin bifarea căsuței corespunzătoare pe formularul de participare. În cazul în care participanții doresc să se opună acestei comunicări, o pot face accesând link-ul de dezabonare din fiecare comunicare.

În cazul câștigătorilor într-o etapă de extragere, aceștia vor fi dezabonați de la comunicările privind înscrierile și extragerile viitoare, dată fiind imposibilitatea prevăzută de prezentul regulament de a câștiga două premii.

9.3. Intrarea în posesia premiilor loteriei publicitare

a. Datele colectate: nume, prenume și adresa de e-mail.

Scopurile prelucrării : acordarea premiilor.

Pentru a putea intra în posesia premiilor acestei loterii publicitare, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit.b) RGPD în vederea transmiterii premiilor câștigate.

9.4. Îndeplinirea obligațiilor fiscale în cazul premiilor cu valoare mai mare de 600 de lei

a. Date colectate: nume, prenume, valoare premiu, cod numeric personal.

Scopul prelucrării: îndeplinirea obligațiilor fiscale privind veniturile din premii

Temeiul juridic al prelucrării datelor este reprezentat de dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. c din RGPD - obligațiile legale conforme cu legislația fiscală. Informațiile colectate în acest context vor fi păstrate pe o perioadă de 7 ani de la data acordării premiilor, astfel cum prevede legislația fiscală.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor premiilor cu o valoare mai mică de 600 lei se vor păstra pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data încheierii loteriei publicitare.

Datele cu caracter personal ale participanților necâștigători vor fi păstrate de Kaufland până la maximum 20 zile lucrătoare de la momentul ultimei extrageri, ce va avea loc în data de 29.12.2023. După acest moment vor fi șterse.

9.5. Publicarea datelor câștigătorilor

a. Datele prelucrate: nume, prenume, premiul câștigat și etapa în care a fost declarat câștigător

Scop: îndeplinirea obligațiilor legale stabilite în sarcina Kaufland de dispozițiile OG nr.99/2000 și asigurarea unei modalități de diferențiere între câștigătorii cu același nume.

Temeiul legal al prelucrării îl constituie, art. 6 alin 1 lit. c) din RGPD, respectiv obligația legală prevăzută de dispozițiile art. 42 alin. (2) din OG nr. 99/2000.

Lista câștigătorilor se va șterge de pe pagina de internet a Organizatorului după maximum 30 de zile de la data încheierii concursului.

9.6. Contestații și reclamații

Datele colectate: nume și prenume complet, adresa de e-mail, număr de telefon și alte date ce pot apărea în mesajul transmis pe canalele de comunicare menționate la art. 10.1, pe care Kaufland nu le cere în mod expres.

Pentru a putea soluționa contestațiile și reclamațiile, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților în interesul său legitim, în conformitate cu art. 6, alin 1 lit. f) RGPD. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor participanților.

Toate datele cu caracter personal pe care le furnizează participanții în cadrul cererilor (sugestii, aprecieri sau critici), prin intermediul acestei pagini de internet sau prin e-mail, sunt șterse de Kaufland cel târziu după 90 de zile de la răspunsul final care a fost oferit sau sunt anonimizate în siguranță. Păstrarea pe o durată de 90 de zile se explică prin faptul că, rareori, se poate întâmpla ca participanții, în calitate de clienți, să contacteze Kaufland din nou în legătură cu un răspuns în aceeași privință, iar Kaufland trebuie să poată consulta corespondența anterioară. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile Kaufland.

9.7. Drepturile participanților în calitate de persoane vizate

Conform art. 15 alin. (1) din RGPD, ai dreptul de a obține în mod gratuit, la cerere, informații despre datele tale cu caracter personal, stocate de Kaufland.

În plus, ai dreptul de a solicita rectificarea datelor (art. 16 din RGPD), de a șterge (art. 17 din RGPD) şi de a restricționa (art. 18 din RGPD) prelucrarea datelor cu caracter personal.

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. (e) sau (f) din RGPD, ai la dispoziție un drept de opoziție, conform art. 21 din RGPD. În măsura în care te opui unei prelucrări a datelor, aceasta nu mai este valabilă pe viitor, exceptând cazul în care operatorul demonstrează ca are motive imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea este întemeiată pe contract sau consimțământ și se realizează prin mijloace automatizate, ai la dispoziție un drept de portabilitate al datelor, conform art. 20 din RGPD.

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) sau art. 9 alin. (2) lit. (a) din RGPD, acesta poate fi oricând revocat, cu efect în viitor, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării anterioare.

În situațiile menționate anterior, în cazul în care există întrebări deschise sau în cazul reclamațiilor în scris sau prin e-mail, te rugăm să te adresezi responsabilului cu protecția datelor.

În plus, dispui de dreptul de a depune reclamații la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

9.8. Participanții își pot exercita drepturile menționate la 9.7. prin trimiterea unui e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro  sau a unei cereri scrise la adresa: Kaufland Romania SCS, Str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, Sector 2, București, în atenția Departamentului de Protecție a Datelor.

De asemenea, participanții pot depune o plângere la ANSPDCP, accesând site-ul: http://www.dataprotection.ro.

10.  Reclamații și litigii

10.1. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii, pe site-ul www.kaufland.ro secțiunea Contact, Sesizare generală; sau la 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România și RCS&RDS și program de lucru de luni până vineri de la 08:00-20:00 și sâmbătă în intervalul 08:00-17.00, cu excepția zilelor de Sărbători legale) împreună cu următoarele date de contact: nume și prenume complet, adresa completă, adresa de e-mail, număr de telefon. Reclamația se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv într-un termen de 72 de ore în cazul reclamațiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Răspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris prin e-mail sau telefonic în termenul legal de maxim 30 de zile calendaristice.

10.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

11.  Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participării persoanelor interesate la loteria publicitară sau care afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții sau a altor limitări specifice serviciilor oferite.

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea premiilor stabilite.

           Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru niciun accident suferit de către câștigător sau pentru orice alte daune intervenite în legătură cu premiul oferit.  

Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului, care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

            Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. Răspunderea Organizatorului este, de asemenea, limitată și de cazurile menționate în Art. 5 al prezentului Regulament.

12.  Întreruperea sau încetarea loteriei publicitare

Organizatorul poate întrerupe desfășurarea loteriei publicitare, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acesteia, în următoarele situații:

- au apărut probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva în timp util astfel încât să nu se pericliteze desfășurarea loteriei publicitare, nu s-a putut realiza o zi din cadrul loteriei publicitare sau site-ul societății Kaufland Romania nu a funcționat în mod corespunzător, din motive independente de voinţa Organizatorului.

- intrarea în vigoare, în interiorul perioadei de derulare a loteriei publicitare, a unei legi care interzice desfăşurarea loteriilor publicitare de genul celei desfășurate de către Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul loteriei publicitare.

Întreruperea derulării loteriei publicitare poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele menționate mai sus. Orice întrerupere a loteriei publicitare va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru loteria publicitară. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.

            Prezenta loterie publicitară poate înceta înainte de termenul stabilit în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea loteriei publicitare să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră și următoarele evenimente:

a.               avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la loteria publicitară, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare;

b.               tentative de fraudă ale mecanismului loteriei publicitare prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului și continuarea loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor loteriei publicitare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

Loteria Publicitară mai poate inceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Art. 1 de mai sus.

  1. Regulamentul loteriei publicitare

Prin participarea la aceasta loterie publicitară, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al loteriei publicitare, „Iubești Crăciunul? Trăiește Crăciunul!” este disponibil în mod gratuit pe www.kaufland.ro. Orice modificare a regulilor de participare la loteria publicitară, a modului de desfăşurare a acestuia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator pe website-ul companiei. 

Prezentul Regulament a fost redactat de biroul notarial, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 (trei) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi două exemplare au fost eliberate părţii.