Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulament de participare în cadrul Campaniei de colectare a hârtiei „Să reciclezi hârtie e mai ușor decât crezi!”

1.     Organizatorii

Organizatorii Campaniei sunt:

      ViitorPlus – asociația pentru dezvoltare durabilă, cu sediul în str. Ronda nr. 24, sector 2, București, înregistrată cu nr. 10134/14.10.2016 la Judecătoria secotr 2, reprezentată prin Teia Marina Ciulacu, în calitate de Președinte, denumită în continuare Organizator sau Recicleta.

și

       Kaufland Romania SCS cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149, denumită în continuare Partener sau Kaufland

au stabilit de comun acord organizarea Campaniei de colectare maculatură „ Să reciclezi hârtie e mai ușor decât crezi!” (in continuare „ Campania”) în condițiile ce vor fi prezentate în cele ce urmează.

2.     Modalitate de desfăşurare

Campania denumită “Reciclezi si salvezi. Să reciclezi hârtie e mai ușor decât crezi!” se va desfăşura în cadrul reţelei de magazine ale Partenerului, în perioada 18 Noiembrie 2022 – 20 Noiembrie 2022 si 25 Noiembrie 2022 – 27 Noiembrie 2022 astfel:

Săptămâna 1: 18.11.2022-20.11.2022

Program:

  • 18 noiembrie – 14:00-19:30
  • 19-20 noiembrie – 09:00-16:00

2600 București, Șos. Barbu Văcărescu nr. 120-144, Sector 2

 

Săptămâna 2: 25.11.2022-27.11.2022

Program:

  • 25 noiembrie – 14:00-19:30
  • 26-27 noiembrie – 09:00-16:00

1000 Bucuresti Colentina, Șos. Colentina nr. 6, Sector 2

 

La cel puțin 3kg de maculatură predate (hârtie de birou, agende, cărți, documente, caiete, hârtie lucioasă – de la pliante, promoționale, documente confidențiale mărunțite prin tocare) clienții primesc la schimb un cupon  de 25% reducere la achiziția de materiale de papetărie folosite la imprimare/scris/desenat (ex. Hârtie copiator, caiete, agende, carnețele, bloc desen, etc.), excluzând cele cu titlu de autor (cărți/reviste) sau alte rechizite școlare din gama vândută de Kaufland în perioada 18.11.2022-11.12.2022. Reducerea de 25% se acordă o singură data, însa participanții in cadrul campaniei pot achizitiona mai multe produse din categoria mentionata mai sus, reducerea aplicandu-se asupra pretului total al produselor.

Data limită de predare a deșeurilor menționate mai sus este 27.11.2022.

Deșeurile preluate de Recicleta nu trebuie să conțină: hârtie contaminată cu apă sau alte lichide, hârtie cerată sau plastifiată, documente care conțin capse și lipici, folii de protecție, fereastra transparentă de la plicurile de corespondență, servețele uscate sau umede, hârtie igienică sau prosoape de bucătărie.

Hârtia se va preda de către clienți la standurile amenajate pe parcursul campaniei de către Recicleta, cu brandul campaniei Recicleta și amplasate in locurile indicate de Partener din  incinta magazinelor Partenerului.

Partenerul va informa clienții despre campanie, prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție de către ei, dar și prin comunicare verbală în momentul achitării de produse la casa de marcat.

Predarea hârtiei de către participanți se realizează în perioada 18.11.2022-20.11.2022, respectiv 25.11.2022-27.11.2022, în magazinele indicate mai sus.

 

Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

3.     Participanţi

La campanie pot participa toate persoanele fizice care predau maculatura conform celor prezentate la punctul 2 de mai sus până la data de 27 noiembrie 2022.

Participanţii la Campania ”Să reciclezi hârtie e mai ușor decât crezi!” sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

4.     Premiile

În cadrul Campaniei ”Să reciclezi hârtie e mai ușor decât crezi!” organizatorul oferă o reducere de 25% pentru achiziția de articole de papetărie folosite la imprimare/scris/desenat, excluzând cele cu titlu de autor sau alte rechizite școlare din magazinele Kaufland menționate la art.2, în limita stocului disponibil, în perioada 18.11.2022-11.12.2022. 

Beneficiază de reducerea de 25% la achiziția unui articol de papetărie conform regulamentului  numai participanţii la campanie, persoane fizice, care au depus tipul de hârtie menționat în prezentul Regulament.

Nu există posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a reducerii primite la schimb sau schimbarea acesteia cu alte bunuri.

Clienții vor primi un singur voucher de reducere, indiferent de numărul de kilograme de maculatură depus, iar participantii in cadrul campaniei pot folosi cuponul de reducere în magazinul în care au adus hârtia, pentru o singură achiziție. Clienții pot achiziționa mai multe produse din categoria descrisă mai sus, reducerea aplicându-se asupra prețului total al produselor. Produsele sunt în limita stocului disponibil.

Reducerea de 25% nu se cumulează cu alte promoții din Kaufland Card și se va aplica la prețul de la raft (standard sau redus).

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumite persoane sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral la campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care îl pot exercita Organizatorul în mod rezonabil. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod.

În cazul identificării de către Organizator/Partener a unor persoane care nu respectă prevederile prezentului Regulament, aceștia îşi rezervă dreptul de a apela la toate mijloacele legale pentru urmărirea în instanţă a persoanelor respective şi de a recupera eventualele prejudicii cauzate.

5. Erori

Reclamaţiile cu privire la hârtia oferită la schimb efectuate după data de semnare a procesului-verbal de predare-primire, nu vor fi luate în considerare şi nu vor fi responsabilitatea Organizatorului.

În caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură a afecta imaginea Organizatorului/Partenerului, aceştia îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei apărute.

Eventualele contestații referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate în considerare și soluționate de către Organizator/partener dacă au fost primite până la data de 31 decembrie 2022 și dacă au fost trimise pe adresa Organizatorului/Partenerului prevazută în preambul cu confirmare de primire.

6. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator/Partener şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

7. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator/Partener, inclusiv imposibilitatea Organizatorului/Parnereului din motive independente de voinţa lor şi a căror apariţie îi pune pe aceştia din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

8. Protecţia datelor personale

Prezenta Campanie nu presupune o prelucrarea de date cu caracter personal in comun de catre  Organizator/Partener. Pentru eventuale date cu caracter personal prelucrate, fiecare dintre acestia  are calitatea de operator independent si este tinut a respecta dispozitiile legale imperative cu privire la protectia datelor cu caracter personal. Organizatoriul si Partenerul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza și să aplice toate măsurile organizatorice pentru protejarea acestor date împotriva dezvăluirii sau a oricărei forme de prelucrare ilegală.

9. Încetarea campaniei

Prezenta campanie poate înceta înaintea termenului menționat la punctul 2 al prezentului regulament, în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului/Partenerului, din motive independente de voința lor, de a continua prezenta Campaniei sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai după anunțarea prealabilă a publicului pe site-ul Orgazinatorului.

Întreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus, determină încetarea obligațiilor Organizatorilor în raporturile cu participanții.

10. Regulamentul campaniei

Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în magazinul Partener, fie printr-o solicitare scrisă la sediul ViitorPlus.

Participarea la această campanie implică acceptarea condițiilor prevăzute în prezentul Regulament și obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu condiția anunțării modificărilor.

Regulamentul campaniei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în magazinul Partener, sau la adresa www.recicleta.ro și pe www.kaufland.ro

Participarea la această campanie implică acceptarea condițiilor prevăzute în prezentul Regulament și obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament în măsura în care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu condiția anunțării modificărilor.