Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Notă de informare a persoanelor vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal

KAUFLAND ROMÂNIA SCS, cu sediul social Str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, CP 020284, Bucureşti, Sector 2, având număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/17052/2003, CIF RO 15991149, în calitate de operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă informează cu regret cu privire la incidentul de securitate care a avut loc în data de 25.03.2023 și care a afectat datele dumneavoastră cu caracter personal.

I. Rezumatul incidentului care a generat încălcarea securității datelor cu caracter personal

Incidentul de securitate s-a produs în data de 25.03.2023, în jurul orelor 19:30, când un agent de securitate responsabil cu asigurarea pazei si protectiei in incinta Kaufland Oradea, angajat al partenerului contractual al Kaufland ce actioneaza in calitate de imputernicit in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, a permis accesul unui terț neautorizat în camera de monitorizare video, iar acesta a fotografiat monitoarele pe care erau afișate imagini cu persoana vizată.

Ulterior, persoana neautorizată a publicat fotografiile în care apărea persoana vizată pe pagina personala de Facebook.

Angajatul firmei de securitate și-a depășit atribuțiile de serviciu prin faptul că a permis accesul unei persoane neautorizate în camera de monitorizare video și i-a permis acesteia să fotografieze imaginile surprinse de camerele de supraveghere din incinta magazinului. Prin aceste fapte au fost încălcate și regulile adoptate de Kaufland referitoare la accesul la înregistrările video surprinse de camerele de supraveghere.

La momentul prezentei notificari, imaginile in cauza au fost sterse de pe profilul tertului neautorizat din cadrul retelei de socializare

II. Natura şi conţinutul datelor cu caracter personal afectate

Date: imaginea persoanei vizate.

III. Categoriile și numărul aproximativ de persoane vizate afectate

Incidentul de securitate a afectat datele cu caracter personal ale persoanei vizate surprinse în imaginile video, constand in imaginea acesteia.

IV. Măsurile tehnice și organizatorice luate de operator în scopul atenuării eventualelor efecte negative

Au fost realizate următoarele măsuri: (i) Desfășurarea unei analize interne cu privire la incidentul care a avut loc în magazinul Kaufland Oradea; (ii) Schimbarea firmei de securitate ce presteaza servicii de paza si protectie in incinta magazinului; (iii) Rescolarizarea angajatilor Kaufland in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal.

V. Consecințe actuale și susceptibile a se produce ca urmare a incalcarii

Ca urmare a incidentului descris anterior, a fost permis accesul neautorizat la datele cu caracter personal reprezentate de imaginile persoanei vizate, iar acestea au fost facute publice de un tert neautorizat.

Ne prezentam scuzele noastre pentru incident și vom lua măsurile necesare pentru ca astfel de situații să nu se mai producă în viitor.

Vă informăm că vom notifica această breșă de securitate, conform dispozițiilor legale prevăzute în art. 33 din GDPR.

Pentru orice întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail protectiadatelor@kaufland.ro.