Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Termeni și condiții Scan & Pay

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru Utilizatorii aplicaţiei „Scan & Pay”; sistemul „Mobile Self Scanning“

Kaufland Romania S.C.S., cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/17052/2003, având cod unic de înregistrare (CUI) 15991149(“Kaufland”), are obligaţia de a colecta şi procesa datele Dvs. personale cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea nr. 677/2001”) şi respectiv ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, prin implementarea tuturor măsurilor de securitate necesare şi exclusiv în scopul menţionat mai jos.

Prin intermediul prezentului formular, Kaufland vă solicită consimţământul pentru procesarea următoarelor categorii de date personale: nume şi prenume, sex, adresa de e-mail, vârsta (identificabilă în cadrul unei grupe de vârstă), ţară (generată automat) – date obligatorii; şi adresa de domiciliu (stradă, număr, oraş, cod poştal) – date opţionale. Punerea la dispoziţie a datelor personale cu caracter obligatoriu este necesară pentru procesul de înregistrare şi validare, după cum este descris în Termenii şi Condiţiile de înregistrare şi utilizare a aplicaţiei, document ataşat prezentei, şi în scopuri subsidiare de marketing şi publicitate, care vor da posibilitatea societăţii Kaufland să vă ţină la curent cu activităţile sale. Înainte de a utiliza aplicaţia pentru prima oară, puteţi decide să folosiţi aplicaţia sub anonimat. Puteţi opta ulterior oricând pentru înregistrare, furnizând cel puţin datele personale obligatorii menţionate mai sus.

Datele Dvs. sunt salvate pe server-ul Kaufland din Germania. În plus, în vederea creării unei baze de date centralizate şi asigurării securităţii (back-up-ul) acesteia, datele Dvs. vor fi transmise societăţilor din cadrul grupului Kaufland din Germania. Datele Dvs. nu vor fi divulgate către terţi.

În conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, aveţi dreptul de acces, rectificare, ştergere şi blocare a datelor personale. În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteţi adresa prin cerere scrisă, datată şi semnată societăţii Kaufland, la adresa din str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, Bucureşti, în atenţia responsabilului pentru protecţia datelor, Dna. Cătălina Iancu, sau pe e-mail la service@kaufland.ro. De asemenea, aveţi dreptul de a nu fi supus unei decizii individualeşi sunteţi îndreptăţiţi să vă adresaţi instanţelor de judecată ori Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pentru a vă apăra drepturile.

Pentru informaţii suplimentare privind politica Kaufland pentru protecţia datelor, vă rugăm să consultaţi Regulamentul privind Protecţia Datelor de pe www.kaufland.ro sau de la biroul informaţii clienţi din orice magazin Kaufland.

Prin prezenta, declar că am citit şi înţeles această notă de informare, precum şi Termenii şi Condiţiile şi, prin înregistrare şi utilizarea aplicaţiei, sunt de acord cu modul în care societatea Kaufland îmi prelucrează datele personale.

***

In conformitate cu Legea nr. 677/2001, Kaufland este înregistrată la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal sub nr. 23293.•

Termeni şi Condiții de Înregistrare şi Utilizare a Aplicaţiei

Înregistrare şi validare

Sistemul „Mobile Self Scanning“ (de scanare mobilă individuală) poate fi folosit de fiecare client cu propriul Smartphone. Clientul poate folosi serviciul fie sub anonimat, fie personalizat.

În cazul în care clientul se decide pentru a iniţia o cumpărătură personalizată, trebuie să comunice datele sale. La utilizarea personalizată, clientul are opțiunea de a-i fi verificată corectitudinea datelor de către un angajat, la ghișeul de informații Kaufland. Daca un client optează pentru verificarea datelor, acesta va primi un voucher în semn de mulțumire pentru validare.

Procedura de scanare a produselor şi plata acestora

Clientul are obligaţia de a scana cu grijă toate produsele, înainte de a le plasa în căruciorul sau coșul de cumpărături. În cazul în care clientul returnează produse deja scanate, acesta va trebui sa urmeze procedura corespunzătoare de anulare. Clientul se obligă să indice de îndată personalului de la casa de marcat produsele returnate şi să le predea pe acelea care nu au putut fi scanate.

Întreaga răspunderea pentru căruciorul sau coșul de cumpărături revine exclusiv clientului. Clientul este informat şi acceptă faptul că trebuie să plătească toate produsele care se află în căruciorul sau coșul său de cumpărături la momentul plăţii. Această obligaţie vizează şi produsele care au fost introduse în cărucior sau în coşul de cumpărături de către terţi fără a observa.

Produsele care au fost returnate deja de către client, însă pentru care acesta a uitat să îndeplinească procedura de anulare, vor fi de asemenea transmise la casă şi vor apărea pe bonul fiscal.

Clientul este îndreptățit să renunțe la cumpărarea produselor alese sau la o parte din produse până la plata acestora la casă.

Contractul dintre Kaufland şi Client ia naștere o dată cu plata produselor la casă.

Închiderea contului / Blocarea contului

Kaufland îşi rezervă dreptul de a retrage autorizarea clientului de participare la sistemul „Mobile Self Scanning“.

Clientul are oricând posibilitatea să îşi retragă acordul de a participa la serviciul „Mobile Self Scanning“. Revocarea acordului se va adresa serviciului de Relaţii Clienţi al Kaufland România. Adresa de contact pentru acest demers este: service@kaufland.ro.

Securitatea scanării

Fiecărui client care utilizează sistemul „Mobile Self Scanning“ (indiferent dacă este anonim sau înregistrat) i se va repartiza un nivel de siguranță a scanării. Acesta se poate modifica pe baza corectitudinii scanării produselor. Constatarea corectitudinii scanării are loc pe baza unor verificări aleatorii periodice.

Verificări aleatorii

Pentru a garanta siguranța sistemului, la Kaufland au loc controale periodice printre participanții la serviciul „Mobile Self Scanning“. Sistemul va alege singur când şi ce client va fi verificat.

Prin participarea la serviciul „Mobile Self Scanning“, clientul îşi dă acordul pentru desfășurarea acestor verificări.

Protecția datelor

Prin participarea la serviciul „Mobile Self Scanning“, următoarele date vor fi colectate şi păstrate:

Datele de înregistrare pentru participarea la serviciul „Mobile Self Scanning“;

Datele pentru securitatea scanării (numărul clientului pe baza ID-ului dispozitivului/nivelului de încredere al clientului);

Produsele scanate prin Smartphone, incluzând prețul acestora (pentru istoricul cumpărăturilor).

Kaufland prelucrează datele cu caracter personal transmise de client cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal. Datele colectate de Kaufland nu vor fi transmise către terți şi vor fi folosite numai în scopuri personale de publicitate.

Evaluări anonimizate

Kaufland îşi rezerva dreptul să realizeze evaluări anonimizate atât cu privire la clienții înregistrați, cât şi pe cei neînregistrați. Pentru acest lucru, cu ocazia fiecărei cumpărări vor fi evaluate frecvenţa cumpărărilor şi cuantumul facturilor pe baza criteriilor de grupă de vârsta şi sex.

Publicitate personalizată

Kaufland îşi rezervă dreptul să transmită publicitate personalizată ca notificare pe Smartphone sau pe alt suport similar.

Disponibilitatea sistemului

Kaufland nu poate garanta că serviciul „Mobile Self Scanning“ va fi disponibil oricând. În cazuri rare se poate întâmpla ca serviciul să nu fie disponibil din motive de mentenanţă.

Kaufland îşi rezervă dreptul de a întrerupe sistemul oricând, fără justificare.

Calcularea prețului

În cazuri rare, prețul arătat pe Smartphone poate varia faţă de cel de la casă. Calcularea finală a prețului are loc la casă, acesta fiind cel valabil. Casa are autoritatea preţurilor.