Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Social Media - Mențiuni legale, principii de protecția datelor cu caracter personal și condiții de participare in cadrul concursurilor

Noul concept Kaufland

Mentiuni legale si Principii de protecție a datelor conform art. 13 RGPD

În cele ce urmează, vrem să vă informăm conform art. 13 din Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD) despre felul în care sunt tratate datele dvs. 

1. Operator în sensul art. 4, pct. 7 RGPD

Kaufland Romania SCS
Bucuresti, sector 2,

Str. Barbu Vacarescu nr. 120 – 144

Cod Postal: 020284

Telefon 08 00.080.888

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Denumită „Kaufland” în continuare.

 2. Kaufland operează următoarele pagini de social media

Facebook:       https://www.facebook.com/kaufland.romania

YouTube:        https://www.youtube.com/c/KauflandRomania

Instagram:       https://www.instagram.com/kauflandromania/

TikTok:            https://www.tiktok.com/@kauflandromania

Pinterest:                    https://ro.pinterest.com/kauflandromania/

GIPHY:            www.giphy.com/kaufland-romania

Twitter:           https://twitter.com/kauflandromania
LinkedIn:         https://www.linkedin.com/company/kaufland-romania-

Pe lângă noi, mai există și operatorul platformei de social media în sine. Și acesta este o altă entitate responsabilă care efectuează o prelucrare de date, însă asupra acestei prelucrări avem doar o influență limitată. În acele locuri în care putem exercita o influență și putem parametriza prelucrarea de date, depunem eforturi - în cadrul posibilităților care ne stau la dispoziție - pentru a determina operatorul platformei social media să utilizeze datele colectate în conformitate cu prevederile referitoare la protecția datelor. În multe cazuri nu putem influența însă prelucrarea datelor de către operatorul platformei de social media și nici nu cunoaștem cu exactitate datele pe care le prelucrează acesta. Pentru a verifica modul in care acesta prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, va recomandam sa parcurgeti Politica acestuia de Confidentialitate.

 

3. Scopul si Temeiul prelucrării de date de către Kaufland

Scopul prelucrării de date efectuate de Kaufland pe canalele de social media pe care este prezent constă în informarea clienților despre oferte, produse, servicii, promoții, concursuri, subiecte punctuale, noutăți din cadrul întreprinderii și în interacțiunea cu vizitatorii conturilor de social media cu privire la aceste subiecte, precum și în oferirea de răspunsuri la întrebări, aprecieri sau critici.

După cum am mentionat mai sus, în acele cazuri în care furnizorul platformei de social media ne oferă posibilitatea, avem grijă să organizam paginile noastre de social media într-o manieră cât mai conformă cu prevederile legale referitoare la protecția datelor si in acord cu prezentele principii. În ceea ce privește statisticile pe care furnizorul platformei de social media ni le pune la dispoziție, avem doar o influență condiționată asupra acestora și nici nu le putem opri. Suntem atenți însă să nu ne fie puse la dispoziție statistici opționale suplimentare.

Baza juridică o constituie art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f) RGPD. Prelucrarea de date se realizează în interesul mentinerii relației noastre cu publicul și pentru a putea răspunde solicitărilor venite din partea clienților și vizitatorilor acestui site web, și, astfel, pentru a păstra și îmbunătăți gradul de satisfacție al clienților.

În cazul în care ne adresați o solicitare prin intermediul platformei social media, facem trimitere dacă este cazul și în funcție de răspunsul necesar, spre alte căi de comunicare sigure ce ne apartin care garantează confidențialitatea informatiilor transmise. Aveți întotdeauna posibilitatea să ne transmiteți solicitări confidențiale la adresa noastră menționată la punctul 1 sau în cadrul Mențiunilor legale.

4. Categorii de date

Următoarele categorii de date referitoare la persoana dvs. se afișează, respectiv se prelucrează pe canalele noastre de social media: Numele și prenumele (dacă sunteți înregistrat cu numele real pe respectiva platformă de social media și permiteți vizualizarea acestuia), numele de utilizator folosit pe platforma de social media, postările dvs. pe paginile noastre (spre ex. video-uri, imagini, comentarii, like-urile dvs.), mesaje publice (pe timeline-ul canalelor noastre social media), mesaje private (în măsura în care ne transmiteți astfel de mesaje), datele de contact (în măsura în care ne transmiteți astfel de date), participări la concursuri (în măsura în care este vorba de concursuri publice pe canalele de social media) și story-urile si postarile dvs. dacă postați astfel de story-uri și/ sau postari introduceți un link/ tag spre pagina noastră în cadrul acestora, precum si orice alte date pe care alegeti sa ni le oferiti voluntar si al caror continut nu il putem controla.

5. Destinatari / Categorii de destinatari

Datele pe care le introduceți pe paginile noastre de social media, ca de ex. comentarii, video-uri, poze, like-uri, story-uri, postari, mesaje publice etc., se publică pe acestea de către operatorii platformelor de social media (in calitate de operatori ai datelor dumneavoastra cu caracter personal) și nu se utilizează sau prelucrează nicicând de către noi în alte scopuri. Ne rezervăm doar dreptul de a șterge conținuturile care contravin prevederilor legale dacă acest lucru devine necesar. Această măsură este necesară, spre ex., în cazul unor postări care contravin legilor sau sunt ilegale, comentarii de ură, comentarii insinuante (conținuturi sexuale implicite) sau atașamente insinuante (spre ex. poze sau video-uri) care este posibil să încalce drepturi de autor, drepturi personale, legi penale sau principiile etice ale Kaufland. 

În cazul datelor pe care ni le transmiteți pe o cale confidențială (de ex. prin funcția de mesagerie privată, scrisoare sau e-mail), excludem, în principiu, transmiterea acestora către terți din afara grupului Kaufland. În mod excepțional există posibilitatea ca datele să fie prelucrate din însărcinarea noastră de către operatori de prelucrare care au calitatea de imputerniciti ai nostri. Aceștia sunt atent selecționați, sunt auditați de către noi și obligați contractual sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu articolul 28 din RGPD. De asemenea, poate interveni necesitatea transmiterii unor părți ale solicitării dvs. confidențiale către parteneri contractuali (de ex. către furnizori, în cazul unor solicitări specifice legate de produse) pentru a putea prelucra solicitarea dvs. În aceste cazuri, solicitarea este anonimizată în prealabil, astfel încât terțul să nu poată stabili o legătură cu dvs. În anumite cazuri individuale (spre ex. în cazuri de garanție), transmiterea informațiilor dvs. personale poate deveni însă necesară (spre ex. către furnizori sau prestatori de servicii) pentru a putea prelucra solicitarea dvs. În măsura în care acest lucru s-ar dovedi a fi necesar, vă vom informa în prealabil și vă vom solicita acordul în acest sens.

6. Durata de stocare / criterii pentru stabilirea duratei de stocare

Toate datele cu caracter personal pe care ne ni le furnizați în cadrul solicitărilor si sunt prelucrate exclusiv de catre Kaufland in calitate de operator de date (nu de operatorul platformei de social media in calitate de operator de date vor fi șterse, respectiv anonimizate în mod sigur în decursul a cel târziu 90 de zile de la data transmiterii răspunsului final către dvs. Păstrarea pentru 90 de zile se explică prin faptul că pot interveni cazuri sporadice în care dvs., în calitate de client, ne solicitați un răspuns în legătură cu același subiect, caz în care noi vom face referire la corespondența anterioară. Din experiență s-a constatat faptul că, de regulă, după 90 de zile nu mai sosesc întrebări referitoare la răspunsurile noastre. În cazul în care faceți uz de drepturile ce vă revin în calitate de persoană vizată, datele dvs. cu caracter personal se vor stoca pentru 3 ani de la data transmiterii răspunsului final pentru a avea o dovadă cu privire la faptul că v-am oferit o informare cuprinzătoare și că au fost respectate cerințele legale. Termenul de 3 ani rezult[ din termenul legal general de prescriptie extinctiva.

Toate postările publice pe care le publicați pe acest canal de social media vor rămâne în timeline-ul respectiv pentru o perioadă nedeterminată, cu excepția cazului în care le ștergem în urma unei actualizări a subiectului care a stat la baza respectivei postări, din cauza unei încălcări a prevederilor legale sau ale orientărilor noastre, sau dacă postarea este ștearsă de dvs.

În ceea ce privește ștergerea datelor dvs. de către operatorul platformie de social media, nu avem la dispoziție posibilități de a interveni în acest sens. De aceea, în această privință sunt valabile prevederile referitoare la protecția datelor ale respectivului operator de platforma de social media.

7. Concursuri

Din când în când oferim și posibilitatea participării la concursuri prin intermediul prezențelor noastre pe canalele de social media. Dacă prin intermediul principiilor speciale privind protecția datelor aferente unui anumit concurs nu se stabilește altceva, , sunt valabile următoarele:

Scopul prelucrării de date: Scopul prelucrării de date în cadrul concursului este derularea concursului și stabilirea si validarea câștigătorilor dintre participantii la respectivul concurs în conformitate cu prevederile condițiilor de participare. În cadrul unui concurs clasic, datele participanților se utilizează doar în scopul stabilirii câștigătorilor, după care se șterg cu celeritate, in acord cu prevederile din Regulamentul de concurs. Datele câștigătorilor extrași se folosesc exclusiv în scopul derulării concursului (înștiințarea câștigătorilor, transmiterea premiului) si uneori pentru conformarea noastra cu obligatiile fiscale ce ne revin. În afară de cele menționate, datele nu se vor folosi în scopuri comerciale sau alte scopuri necomerciale, și nici în scopuri publicitare, cu exceptia cazului in care ne-ati acordat un consimtamant explicit in acest sens. Dacă veți participa la un concurs care presupune o interacțiune pe pagina de social media de la bun început, spre ex. comentarea unei postări, postarea unei poze, partajarea unui story etc., atunci și aceste conținuturi se vor prelucra în scopul participării la concurs. Ele nu sunt vizibile pentru alți utilizatori ai paginii de social media. În măsura în care vă folosiți numele real în cadrul respectivei rețele de socializare sau puteți fi recunoscut(ă) în baza unor poze aferente profilului dvs., nu putem exclude faptul că veți putea fi identificat de către alți utilizatori.

Vă rugăm să aveți grijă atunci când postați conținuturile dvs. ca pe acestea să nu poată fi recunoscute alte persoane.

Baza juridică pentru prelucrarea datelor în cadrul concursurilor o constituie, în principiu, art. 6 alin. 1 b) RGPD, respectiv aderarea persoanei vizate la Regulamentul de concurs si in secundar art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD.

Publicarea datelor câștigătorilor: În cazul unui câștig, este posibil ca numele dvs. în formă pseudonimizată (de ex. Brigitte H. din München), faptul că ați câștigat și felul premiului să fie menționate pe canalele de social media și pe pagina noastră web în cadrul unui raport despre respectiva acțiune. În afară de cele menționate, este posibil să ne dorim să partajăm postarea dvs. legată de concurs, printre altele, pe respectiva pagină de social media, cât și pe peretele nostru social media și pe pagina noastră web: kaufland.ro/castigatori. În plus, avem obligatia legala de a va identifica in calitate de câștigător al concursului nostru și să vă publicăm numele de utilizator pe pagina noastră de social media. Baza juridică în acest sens o constituie art. 6 alin. 1 lit. b) si c)) RGPD. Interesul legitim rezidă în interesul economic de a face publicitate pentru concursurile noastre și de a atrage atenția asupra paginilor noastre de social media.

Puteți să vă exprimați oricând opoziția față de prelucrarea datelor in cazurile reglementate de RGPD si sa va exercitati orice alte drepturi legale in privinta prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal. Transmiteți în acest scop un mesaj către următoarea adresă de e-mail: protectiadatelor@kaufland.ro, având subiectul „Concurs” și indicând numele dvs., respectiv denumirea profilului sub care vă putem contacta.

Dacă în cazul anumitor concursuri se planifică o informare deosebită despre câștigurile acordate (spre ex. documentarea fotografică a înmânării câștigurilor), vom proceda la obținerea separată a acordului dvs. în acest sens.

Categorii de date: Datele care se prelucrează în cadrul concursurilor sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, strada, numărul, codul poștal, localitatea și conținutul comentariului, postării, story-ului si CNP-ul atunci cand valoarea premiului depaseste 600 de lei etc.

Destinatari / Categorii de destinatari: Datele colectate în cadrul concursurilor pot fi accesate, în principiu, doar de către departamentul de specialitate din cadrul Kaufland Romania care a derulat un anumit concurs. O transmitere către terți are loc doar în măsura în care acest lucru este imperios necesar pentru desfășurarea concursului, respectiv pentru transmiterea premiului (de ex. transmiterea premiului de către sponsorul concursului). Kaufland garantează faptul că toate datele cu caracter personal vor fi tratate cu confidențialitate conform prevederilor referitoare la protecția datelor și că au fost încheiate contracte corespunzătoare pentru prelucrare prin persoane împuternicite de operator conform art. 28 RGPD.

Vă rugăm să aveți în vedere însă faptul că, participând la concurs pe canalul de social media Instagram, respectiv prin participarea la concursuri pe canalul de social media TikTok, compania Meta (de care aparține platforma Instagram) și firma TikTok vor avea acces la datele dvs. Nu avem nicio influență asupra destinatarilor cărora Meta și/sau TikTok transmite mai departe datele dvs. Din punctul de vedere al legislației privind protecția datelor, răspunderea în acest sens revine firmelor Meta, respectiv TikTok. Instagram și TikTok nu au însă nicio legătură cu concursul în sine. Unica entitate responsabilă pentru prelucrarea datelor în cadrul concursului este societatea Kaufland Romania.

Durata de stocare / criterii pentru stabilirea duratei de stocare: După finalizarea concursului și anunțarea câștigătorilor se va proceda la ștergerea datelor aparținând celorlalți participanți, cu exceptia cazului in care se mentioneaza altfel in Regulamentul de concurs specific. Datele câștigătorilor se păstrează, în cazul unor câștiguri în natură și în cazul zilelor promoționale de concurs, pe durata garanției legale pentru a putea verifica și iniția o remediere, o înlocuire sau o despăgubire în cazul în care intervine vreo defecțiune la premiu sau un caz de daună. Dacă veți participa la un concurs care presupune o interacțiune pe pagina de social media de la bun început, spre ex. comentarea unei postări, postarea unei anumite poze, atunci postarea respectivă va rămâne stocată pe timeline-ul nostru pentru o perioadă nedeterminată. Respectiva postarea va putea fi ștearsă însă oricând de dvs. Acest lucru este valabil și în cazul postărilor pe peretele nostru social media. Având în vedere că în aceste cazuri este vorba de o simplă prezentare a postărilor social media care sunt însă stocate într-un alt loc, postările se vor șterge doar dacă dvs. înșivă veți proceda la ștergerea acestora de pe pagina social media.

Dacă partajăm un story în care ați inclus un link către Kaufland, respectivul story va dispărea în mod automat după 24 de ore de pe timeline-ul nostru. Postările cu linkuri de pe pagina dvs. vor trebui șterse de dvs. în mod corespunzător.

8. Partajarea de conținuturi pe pagina noastră de social media și pe peretele nostru de social media

În cazul în care, independent față de concursuri, veți marca Kaufland prin intermediul #Kaufland într-o postare, într-un story etc., se poate întâmpla ca și noi să partajăm postarea dvs. pe timeline-ul nostru, cu alte cuvinte s-o „repostăm”. Toate postările pe paginile noastre de social media vor fi redate și pe peretele nostru social media pe pagina web kaufland.ro . . Nu are loc o stocare separată. În cazul în care veți șterge postările de pe pagina social media, ele nu vor mai fi accesibile nici pe peretele social media.

Scopul prelucrării de date este de a creste vizibilitatea profilului nostru social media. Baza juridică o constituie art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD. Interesul legitim constă în interesul economic de a ajunge la cât mai multe persoane posibil. Aveți posibilitatea să vă opuneți prelucrării de date si de a va exercita orice alte drepturi pe care le aveti in virtutea RGPD. Ne puteți contacta în acest scop direct prin pagina social media sau prin intermediul adresei protectiadatelor@kaufland.ro, folosind sintagma „Partajare conținuturi social media”.

Categoriile de date care se prelucrează în acest cadru sunt postările pe care le-ați marcat cu #Kaufland. În urma partajării mai este vizibil și numele de utilizator pe care îl folosiți pe platformă. În măsura în care vă folosiți numele real în cadrul respectivei rețele de socializare sau puteți fi recunoscut(ă) în baza unor poze aferente profilului dvs., nu putem exclude faptul că veți putea fi identificat de către alți utilizatori.

Destinatari / Categorii de destinatari: Postarea va putea fi vizualizată de toate persoanele de pa pagina social media cărora le va apărea postarea, precum și de către operatorul platformei. În plus, postările realizate prin intermediul peretelui nostru social media vor putea fi vizualizate și pe pagina noastră web www.kaufland.ro . În acest caz este vorba doar de o reprezentare a paginii noastre pe platforma social media. Dacă vă ștergeți postarea de acolo, aceasta va fi ștearsă și de pe pagina web.

Durata de stocare / criterii pentru stabilirea duratei de stocare: Atunci când partajăm story-uri, acestea sunt accesibile public pentru 24 de ore pe profilul nostru. Postările pe care le partajăm pe pagina companiei noastre sunt afisate acolo cu caracter permanent. Dacă ștergeți propria postare, aceasta se va șterge și de pe pagina noastră. În cazul în care nu doriți partajarea pe pagina noastră, puteți să vă exprimați opoziția pe calea menționată mai sus.

9. Răspunderea operatorilor de platforme și scopul prelucrării de date efectuate de către operatorul platformei social media

Asupra prelucrării de date efectuate de către operatorul platformei (de ex. administrarea membrilor și informațiile partajate) aveam doar o influență limitată. În acele locuri în care putem exercita o influență și putem parametriza prelucrarea de date, depunem eforturi - în cadrul posibilităților care ne stau la dispoziție - pentru a determina operatorul platformei să utilizeze datele colectate în conformitate cu prevederile referitoare la protecția datelor. În multe cazuri, insa, nu putem influența prelucrarea datelor de către operatorul platformei și nici nu cunoaștem cu exactitate datele pe care le prelucrează acesta.

Operatorul platformei operează întreaga structură IT a serviciului, are prevederi proprii privind protecția datelor și întreține un raport propriu cu dvs. în calitate de utilizator (în măsura în care sunteți un utilizator înregistrat al rețelei). În plus, operatorul este unicul responsabil în privința tuturor întrebărilor legate de datele profilului dvs. de utilizator, asupra căruia noi nu avem niciun acces ca întreprindere.

Vă rugăm să fiți conștienți de următorul lucru: Nu se poate exclude faptul că furnizorul platformei social media se folosește de datele dvs. de profil și datele dvs. comportamentale pentru a evalua, spre exemplu și printre altele, obiceiurile, relațiile personale și preferințele dvs. Kaufland nu are nicio influență asupra prelucrării sau transmiterii datelor dvs. de către furnizorul platformei social media.  

Mai multe informații privind prelucrarea datelor de către furnizorii platformelor sociale media și alte posibilități de opoziție găsiți în cadrul declarației furnizorului privind protecția datelor:

Facebook, Meta Platforms Ireland Limited:             Declarație privind protecția datelor

YouTube, Google Ireland Limited:                            Declarație privind protecția datelor

Instagram, Meta Platforms Ireland Limited:            Declarație privind protecția datelor

TikTok, TikTok Technology Limited Ireland:            Declarație privind protecția datelor

Twitter, Twitter International Company, Ireland:    Declarație privind protecția datelor

Pinterest, Pinterest Europe Ltd., Ireland:                 Declarație privind protecția datelor

Giphy, Meta Platforms Ireland Limited:                   Declarație privind protecția datelor

LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company:       Declarație privind protecția datelor

Xing, New Work SE, Germania:                                Declarație privind protecția datelor

În cadrul utilizării platformei, datele dvs. cu caracter personal se prelucrează de către respectivul operator al platformei și pe servere aflate în țări terție, în special în SUA și în Regatul Unit.

10. Responsabilitate comună, informații conform art. 26 alin. 2 RGPD

Cu următorii operatori ai serviciilor respective de social media există un raport conform art. 26 alin. 1 RGPD (Operatori asociati):

-        Meta: https://en-gb.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

-        LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

-        TikTok: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms

Pentru metodele de webtracking utilizate de operatorul platformei figurăm împreună cu operatorul platformei ca operatori asociati. Webtracking-ul poate funcționa indiferent de faptul dacă sunteți autentificat sau înregistrat pe platformă. După cum am menționat deja, din păcate avem o influență aproape inexistentă asupra metodelor de webtracking ale platformei, neputând să le oprim, spre exemplu.

Baza juridică pentru metodele de webtracking o constituie acordul dvs. dat în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera a) RGPD.

Despre posibilitățile de exercitare a drepturilor dvs. în ceea ce privește stoparea acestor metode de webtracking sau retragerea consimțământului dvs., vă puteți informa din declarațiile privind protecția datelor publicate de operatorii platformelor și listate sub punctul 2. Puteți contacta în acest sens și operatorii platformelor, utilizând datele de contact indicate în cadrul mențiunilor legale ale acestora.

În ceea ce privește statisticile pe care furnizorul platformei ni le pune la dispoziție, avem doar o influență condiționată asupra acestora și nici nu le putem opri. Suntem atenți însă să nu ne fie puse la dispoziție statistici opționale suplimentare.

Vă rugăm să aveți în vedere și faptul că furnizorul platformei se folosește de datele dvs. de profil și datele dvs. comportamentale, în conformitate cu condițiile sale de utilizare și de protecția datelor, pentru a evalua obiceiurile, relațiile personale și preferințele dvs. Kaufland nu are nicio influență asupra prelucrării sau transmiterii datelor dvs. de către furnizorul platformei.

În plus, operatorul este unicul responsabil în privința tuturor întrebărilor legate de datele profilului dvs. de utilizator, asupra căruia noi nu avem niciun acces ca întreprindere. Operatorul nu are nicio posibilitate de a interveni asupra prelucrării datelor dvs. de către Kaufland în cadrul comunicării cu clienții sau în cadrul concursurilor.

Mai multe informații despre destinatari, respectiv categoriile de destinatari, precum și despre durata de stocare, respectiv criteriile pentru stabilirea duratei de stocare puteți obține din declarațiile privind protecția datelor publicate de operatorii platformelor (punctul 9). Nu avem nicio influență asupra acestor aspecte.

Dacă vreți să vă exercitați drepturile ce vă revin în calitate de persoană vizată în legătură cu o anumită prelucrare de date, asupra căreia avem influență, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail a Responsabilului cu Protectia Datelor: protectiadatelor@kaufland.ro. Vom verifica solicitarea dvs. (de ex. solicitare de informații sau opoziție) noi înșine sau, dacă este necesar, o vom transmite mai departe către platforma social media responsabilă, în măsura în care solicitarea dvs. va avea ca obiect o prelucrare de date de către operatorul platformei social media.

11. Prelucrare de date într-o țară terță

În cazul în care transmitem date către un destinatar dintr-un stat terț (cu sediul în afara Spațiului Economic European), puteți verifica acest aspect în cadrul informațiilor referitoare la destinatari/categoriile de destinatari din cadrul descrierii respectivei prelucrări de date. În cazul anumitor state terțe, Comisia Europeană, prin așa numitele decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție, certifică un standard de protecție a datelor care este comparabil cu nivelul practicat în spațiului economic european. Puteți accesa o listă cu aceste state sub următorul link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. În cazul în care într-un anumit stat nu există un standard similar de protecție a datelor, avem grijă ca protecția datelor să fie asigurată prin intermediul altor măsuri. Acest lucru este posibil, spre exemplu, prin intermediul unor prevederi interne obligatorii, clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, certificate sau coduri de conduită recunoscute.

Există posibilitatea ca, utilizând platforma, datele dvs. să fie prelucrate într-un stat terț (cu sediul în afara Spațiului Economic European) de către operatorul platformei. Mai multe informații despre prelucrarea datelor dvs. într-un stat terț, asupra căreia Kaufland nu are nicio influență, găsiți în declarațiile operatorilor de platforme privind protecția datelor listate sub punctul 9.

12. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

În conformitate cu art. 15, alin. 1 din RGPD beneficiați de dreptul de a primi în mod gratuit informații despre datele dvs. cu caracter personal stocate la Kaufland.

În plus, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, beneficiați de dreptul la rectificare (art. 16 RGPD), ștergere (art. 17 RGPD) și de restricționare a prelucrării (art. 18. RGPD) datelor dvs. cu caracter personal.

În măsura în care prelucrarea de date se bazează pe articolul 6 alin. 1 e) sau f) RGPD, beneficiați de un drept de opoziție în conformitate cu art. 21 RGPD. Dacă vă opuneți unei prelucrări a datelor, aceasta nu se va mai realiza pe viitor, exceptând cazul în care operatorul demonstrează că motivele legitime și imperioase care justifică prelucrarea primează asupra intereselor persoanei vizate legate de opoziție.

În măsura în care datele prelucrate au fost puse la dispoziție de dvs., beneficiați de un drept la portabilitatea datelor în conformitate cu art. 20 RGPD. În cazul conturilor social media veți putea exercita acest drept, de regulă, doar față de operatorul platformei social media, întrucât doar acesta are acces la datele dvs. de profil.

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe un acord dat în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) sau art. 9 alin. 2 lit. a) din RGPD, aveți posibilitatea de a vă retracta oricând acordul cu efect pentru viitor, fără ca prin aceasta să fie afectată legalitatea prelucrării de până la acea dată.

În cazurile amintite mai sus, vă rugăm să vă adresați în scris sau prin e-mail persoanei responsabile cu protecția datelor dacă aveți întrebări sau reclamații la adresa de e-mail: protectiadatelor@kaufland.ro. 

În plus, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal (ANSPDCP): www.dataprotection.ro/ anspdcp@dataprotection.ro  si, de asemenea, sa va adresati instantelor judecatoresti competente.

13. Datele de contact ale persoanei însărcinate cu protecția datelor:

E-mail: protectiadatelor@kaufland.ro

Adresa poștală:

Kaufland Romania SCS

Bucuresti, sector 2, Str. Barbu Vacarescu nr. 120 - 144