Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul loteriei publicitare Kaufland „Provocarea Primăverii”

1. Organizatorul

Organizatorul loteriei publicitare „Provocarea Primăverii” este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în Str. Barbu Văcărescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149 (denumită în continuare „Kaufland Romania”, „Kaufland” și/sau „Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru de luni până vineri de la 08:00 la 20:00 și sâmbăta de la 08:00 la 17:00).

Loteria publicitară se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit tuturor participanților pe site-ul www.kaufland.ro. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea loteriei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, acte care vor fi comunicate pe www.kaufland.ro. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe site-ul www.kaufland.ro. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site-ul mai sus amintit.

2. Temeiul legal

Prezenta loterie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Locul de desfăşurare şi durata loteriei publicitare

Loteria publicitară se desfășoară în perioada 12 aprilie 2024, ora 12:00:00 – 30 mai  2024, ora 23:59:59 inclusiv, pe pagina de Facebook a Kaufland România (https://www.facebook.com/kaufland.romania), în mai multe etape, după cum urmează: 

- Etapa 1: 12 aprilie 2024, ora 12:00:00 – 18 aprilie 2024, ora 23:59:59;

- Etapa 2: 19 aprilie 2024, ora 12:00:00 – 25 aprilie 2024, ora 23:59:59;

- Etapa 3: 26 aprilie 2024, ora 12:00:00 – 2 mai 2024, ora 23:59:59;

- Etapa 4: 3 mai 2024, ora 12:00:00 – 9 mai 2024, ora 23:59:59;

- Etapa 5: 10 mai 2024, ora 12:00:00 – 16 mai 2024, ora 23:59:59;

- Etapa 6: 17 mai 2024, ora 12:00:00 – 23 mai 2024, ora 23:59:59;

- Etapa 7: 24 mai 2024, ora 12:00:00 – 30 mai 2024, ora 23:59:59.

4. Dreptul de participare

La această loterie publicitară pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii loteriei publicitare, cetățeni cu domiciliul stabil sau reședința în România. 

            Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul loteriei publicitare. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

             Participarea la această loterie publicitară presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

5. Mecanismul loteriei publicitare și extragerea

5.1. Înscrierea la loteria publicitară

Pentru a se înscrie în concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a. Să deţină un profil de Facebook;

b. Să comenteze la postările de concurs și să ofere un răspuns la întrebările adresate (ex. “Cu cine mergi la cumpărături?”); 

c. Să eticheze un prieten în comentariul lăsat la postarea de concurs;

d. Să posteze comentariul în intervalul alocat fiecărei etape (conform intervalului orar de la punctul 3) pe profilul de Facebook Kaufland România.

5.2. Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește concomitent următoarele condiții:

- Deține un profil de Facebook;

- A comentat la postarea de concurs, a oferit un răspuns la întrebările adresate și a etichetat un prieten (ex.: “Cu cine mergi la cumpărături?”);

- A publicat comentariul în intervalul alocat fiecărei etape (conform intervalului orar de la punctul 3), pe profilul de Facebook Kaufland România.

Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorilor doar înscrierile înregistrate în perioada specificată în art. 3.

Participanţii pot răspunde de mai multe ori pe parcursul loteriei publicitare, dar și pe parcursul unei etape.

Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru conţinutul postarilor şi pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în orice alt domeniu relevant.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in cadrul loteriei publicitare. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

5.3. Extragerea câștigătorilor

Extragerile câștigătorilor se vor face la sediul Organizatorului, cu ajutorul unei aplicații electronice, pe baza ID-urilor comentariilor de la postarea de concurs. 

Extragerile vor avea loc după cum urmează: 24 aprilie pentru prima etapă, 2 mai pentru a doua etapă, 9 mai pentru a treia etapă, 16 mai pentru a patra etapă, 23 mai pentru a cincea etapă, 29 mai pentru a șasea etapă, 5 iunie pentru a șaptea etapă. 

Va fi extras un număr de câștigători egal cu numărul de premii acordate pentru fiecare categorie de premii.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu efectua extragerea și afișarea câștigătorilor în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale.

6. Premiile loteriei publicitare

6.1. În cadrul acestei loterii publicitare se acordă următoarele premii, conform tabelului de mai jos:

 

Nr. crt

Premiul acordat și descrierea acestuia Număr premii Valoare unitară premiu

(în lei, TVA inclusă)

Etapa 1 Voucher de cumpărături în magazinele Kaufland 3 500

Etapa 2 Voucher de cumpărături în magazinele Kaufland 3 500

Etapa 3 Voucher de cumpărături în magazinele Kaufland 3 500

Etapa 4 Voucher de cumpărături în magazinele Kaufland 3 500

Etapa 5 Voucher de cumpărături în magazinele Kaufland 3 500

Etapa 6 Voucher de cumpărături în magazinele Kaufland 3 500

Etapa 7 Voucher de cumpărături în magazinele Kaufland 3 500

Valoarea totală a premiilor este de 10.500 lei, TVA inclusă.

 

7. Publicarea și anunțarea câștigătorilor 

7.1. Publicarea pe site, anunțarea câștigătorilor  

În scopul anunțării câștigătorilor vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: ID Facebook, premiul câștigat.

Datele personale ale câștigătorilor (ID Facebook) se vor valida ținând cont de prevederile prezentului regulament și vor fi publicate pe site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro).  

Lista câștigătorilor se va publica pe pagina de internet a Organizatorului, www.kaufland.ro, la o zi după extragerea din fiecare etapă.  

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu afișa câștigătorii în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale. Lista câștigătorilor se va șterge de pe pagina de internet a Organizatorului după maximum 30 de zile de la data încheierii concursului. 

Câștigătorii vor fi informați cu privire la câștigarea premiului și modalitatea de intrare în posesia acestuia printr-un e-mail de la adresa redactia@kaufland.ro.

În situația în care premiul nu a putut fi acordat participantului câștigător din cauza faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condițiile menționate în prezentul Regulament, premiul va fi anulat.  

7.2. Acordarea premiilor 

Câștigătorii vor intra în posesia premiilor câștigate în maximum o săptămână de la data extragerii din fiecare etapă.

Dacă oricare dintre premii nu a putut fi acordat participantului câștigător din cauza faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condiţiile menţionate în prezentul Regulament, câştigătorul nu poate fi contactat pe contul de Facebook, sau nu a trimis un mesaj contului de Facebook al Kaufland Romania pentru a-și revendica premiul, sau din oricare alt motiv, independent de voinţa Organizatorului, acesta îşi rezervă dreptul de a-l anula. 

Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Premiile nu sunt transmisibile altei persoane. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a  concursului sunt doar cu titlu de prezentare. 

8. Taxe şi impozite 

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. 

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 lei sunt neimpozabile.  

     9. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Condiții generale de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate și în Germania.  

9.1. Participarea la concurs 

a. Datele colectate: Facebook ID, comentariul oferit la postarea de concurs.  

Scopurile prelucrării: participarea la concurs și validarea câștigătorilor.  

Prin înscrierea la concurs, participanții acceptă modalitatea de înscriere și desfășurare a concursului, în conformitate cu Regulamentul concursului, în temeiul art. 6 alin. 1 lit.b) din Regulamentul General de Protecție a Datelor (RGPD). Din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal, temeiul prelucrării datelor necesare pentru participarea la concurs este reprezentat de contractul încheiat de participanți prin acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Numărul de telefon este necesar doar în situațiile în care Kaufland card a fost creat cu număr de telefon.

Pentru a asigura exactitatea datelor furnizate și pentru a putea valida un câștigător este necesar ca datele furnizate în formularul de înscriere să corespundă cu datele asociate Kaufland Card ce apare înscris pe bonul cu care participantul se înscrie, respectiv adresa de email asociata Kaufland Card sa corespundă cu adresa folosita pentru inscrierea in loterie, sau în cazul Kaufland Card creat pe baza numărului de telefon, acesta să fie identic cu cel furnizat de participant în formularul de înscriere.

9.2. Intrarea în posesia premiilor  

a. Datele utilizate: Facebook ID

Scopurile prelucrării : acordarea premiilor. 

Pentru a putea intra în posesia premiilor acestui concurs, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit.b) RGPD în vederea transmiterii premiilor câștigate. 

9.3. Publicarea datelor câștigătorilor 

a. Datele prelucrate: Facebook ID, premiul câștigat.

Scop: asigurarea transparenței mecanismului concursului  

Temeiul legal al prelucrării îl constituie, art. 6 alin 1 lit. c) din RGPD, respectiv obligația legală prevăzută de dispozițiile art. 42 alin. (2) din OG nr. 99/2000. Lista câștigătorilor se va șterge de pe pagina de internet a Organizatorului după maximum 30 de zile de la data încheierii concursului. 

9.4. Contestații și reclamații 

Datele colectate: nume și prenume complet, adresa de e-mail, număr de telefon și alte date ce pot apărea în mesajul transmis pe canalele de comunicare menționate la art. 10.1, pe care Kaufland nu le cere în mod expres. 

Pentru a putea soluționa contestațiile și reclamațiile, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților în interesul său legitim, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor participanților. 

Toate datele cu caracter personal pe care le furnizează participanții în cadrul cererilor (sugestii, aprecieri sau critici), prin intermediul acestei pagini de internet sau prin e-mail, sunt șterse de Kaufland cel târziu după 90 de zile de la răspunsul final care a fost oferit sau sunt anonimizate în siguranță. Păstrarea pe o durată de 90 de zile se explică prin faptul că, rareori, se poate întâmpla ca participanții, în calitate de clienți, să contacteze Kaufland din nou în legătură cu un răspuns în aceeași privință, iar Kaufland trebuie să poată consulta corespondența anterioară. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile Kaufland. 

9.5. Asigurarea securității website-ului și a datelor colectate

Tipuri de date: Adresa IP

Scopul prelucrării/Temeiul legal: Pe website-ul nostru utilizăm Google reCAPTCHA pentru a proteja website-ul și datele tale, precum și pentru a ne asigura că formularele ne sunt transmise în condiții de siguranță. Utilizarea Google reCAPTCHA are scopul de a proteja website-ul nostru împotriva interacțiunilor automatizate, cum ar fi expedierile automate de formulare care nu sunt trimise de oameni. 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este interesul nostrum legitim în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 lit. f) GDPR (pentru prelucrarea datelor). Interesul legitim constă în aceea de a asigura siguranța website-ului/aplicației și a datelor colectate.

Pentru a folosi Google reCAPTCHA, colectăm adresa IP și o transmitem către Google. Google verifică automat dacă adresa IP poate fi atribuită unui utilizator normal (uman) sau unui program automat (de exemplu, un bot), comparând-o cu adresele IP care au fost atribuite unui bot în trecut. În acest fel, încercăm să prevenim atacurile asupra website-ului nostru și asupra datelor tale cu caracter personal sau să le detectăm într-un stadiu incipient, cum ar fi de exemplu printr-un program automat care testează diferite combinații nume de utilizator-parolă și care poate pune în pericol securitatea website-ului nostru prin transferuri de date în masă în cadrul formularelor sau care efectuează atacuri.

Rezultatul determinat de Google este transmis către noi și stocat într-un fișier jurnal pentru a documenta posibilele atacuri ale boților pe website-ul nostru. 

Când utilizezi Google reCAPTCHA, este posibil ca Google să seteze module cookie care ar putea să nu fie necesare pentru a furniza Google reCAPTCHA, nu putem controla acest aspect. Puteți găsi mai multe informații despre cookie-uri în politica noastră privind cookie-urile. 

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că Google prelucrează datele astfel obținute în propriile scopuri. Mai multe informații despre Google reCAPTCHA pot fi găsite la https://policies.google.com/privacy.

Destinatari/categorii de destinatari: Au fost încheiate acorduri de prelucrare în sensul art. 28 GDPR cu destinatarii datelor tale. Aceasta înseamnă că acești destinatari pot prelucra date personale numai pe baza instrucțiunilor noastre și, în special, este exclusă prelucrarea în alte scopuri decât cele menționate mai sus.

Transferul către destinatari din țări terțe: poate fi necesar să transferăm datele tale cu caracter personal către destinatari dintr-o țară terță sau din mai multe țări terțe din afara Uniunii Europene (UE)/Spațiului Economic European (SEE). Verificarea folosind Google reCAPTCHA este efectuată de Google Cloud Platform LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, SUA, astfel că datele tale cu caracter personal pot fi transferate în SUA.

Comisia Europeană a certificat unele țări terțe ca având un nivel de protecție a datelor comparabil cu cel al GDPR prin intermediul deciziilor de adecvare. Puteți găsi o prezentare generală a țărilor terțe cu o decizie de adecvare aici. Pentru furnizorii de servicii cu sediul în SUA, acest lucru se aplică numai dacă transferul de date se întemeiază pe Decizia de adecvare pentru transferurile de date UE-SUA din 10 iulie 2023 (Data Privacy Framework), așa cum este în această situație particulară.

Perioada de stocare/criterii pentru perioada de stocare: Nu stocăm adresa dumneavoastră IP în legătură cu serviciul reCaptcha. Google stochează de regulă adresele IP pentru o perioadă de câteva ore pentru a putea evalua dacă solicitările făcute prin adresa IP respectivă pot fi atribuite unui om sau unui bot. Adresele IP clasificate drept inofensive sunt apoi șterse. Adresele IP clasificate ca boți sunt stocate până la 50 de zile pentru a putea atribui direct solicitări recurente.

9.6. Drepturile participanților în calitate de persoane vizate 

Conform art. 15 alin. (1) din RGPD, ai dreptul de a obține în mod gratuit, la cerere, informații despre datele tale cu caracter personal, stocate de Kaufland. 

În plus, ai dreptul de a solicita rectificarea datelor (art. 16 din RGPD), de a șterge (art. 17 din RGPD) şi de a restricționa (art. 18 din RGPD) prelucrarea datelor cu caracter personal. 

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. (e) sau (f) din RGPD, ai la dispoziție un drept de opoziție, conform art. 21 din RGPD. În măsura în care te opui unei prelucrări a datelor, aceasta nu mai este valabilă pe viitor, exceptând cazul în care operatorul demonstrează ca are motive imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate. 

În cazul în care prelucrarea este întemeiată pe contract sau consimțământ și se realizează prin mijloace automatizate, ai la dispoziție un drept de portabilitate al datelor, conform art. 20 din RGPD. 

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) sau art. 9 alin. (2) lit. (a) din RGPD, acesta poate fi oricând revocat, cu efect în viitor, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării anterioare. 

În situațiile menționate anterior, în cazul în care există întrebări deschise sau în cazul reclamațiilor în scris sau prin e-mail, te rugăm să te adresezi responsabilului cu protecția datelor. 

În plus, dispui de dreptul de a depune reclamații la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

9.7. Participanții își pot exercita drepturile menționate la art. 9.7 prin trimiterea unui e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro  sau a unei cereri scrise la adresa: Kaufland Romania SCS, str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, sector 2, București, în atenția Departamentului de Protecție a Datelor. 

De asemenea, participanții pot depune o plângere la ANSPDCP, accesând site-ul: http://www.dataprotection.ro. 

10. Reclamații și litigii 

10.1. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii, pe site-ul www.kaufland.ro secțiunea Contact, Sesizare generală; sau la 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România și RCS&RDS și program de lucru de luni până vineri de la 08:00-20:00 și sâmbătă în intervalul 08:00-17.00, cu excepția zilelor de Sărbători legale) împreună cu următoarele date de contact: nume și prenume complet, adresa completă, adresa de e-mail, număr de telefon. Reclamația se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv într-un termen de 72 de ore în cazul reclamațiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Răspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris prin e-mail sau telefonic în termenul legal de maxim 30 de zile calendaristice. 

10.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului. 

11. Răspunderea Organizatorului 

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participării persoanelor interesate la concurs sau care afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții sau a altor limitări specifice serviciilor oferite.  

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea premiilor stabilite.  

Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru niciun accident suferit de către câștigător sau pentru orice alte daune intervenite în legătură cu premiul oferit.    

Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului, care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dis

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.  

Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. Răspunderea Organizatorului este, de asemenea, limitată și de cazurile menționate în Art. 5 al prezentului Regulament. 

12. Întreruperea sau încetarea concursului 

Organizatorul poate întrerupe desfășurarea  concursului, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acesteia, în următoarele situații: 

- au apărut probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva în timp util astfel încât să nu se pericliteze desfășurarea  concursului, nu s-a putut realiza o zi din cadrul  concursului sau site-ul societății Kaufland Romania nu a funcționat în mod corespunzător, din motive independente de voinţa Organizatorului. 

- intrarea în vigoare, în interiorul perioadei de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfăşurarea concursului de genul celui desfășurat de către Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului. 

Întreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele menționate mai sus. Orice întrerupere a concursului va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru concurs. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland. 

Prezentul  concurs poate înceta înainte de termenul stabilit în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect. 

*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.  

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră și următoarele evenimente: 

a. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la concurs, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare; 

b. tentative de fraudă ale mecanismului  concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace. 

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului și continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor concursului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.  

 Loteria publicitara mai poate inceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Art. 1 de mai sus. 

13. Regulamentul concursului 

Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condiţiilor prezentului Regulament. 

Regulamentul oficial al concursului „Provocarea Primăverii” este disponibil în mod gratuit pe www.kaufland.ro. Orice modificare a regulilor de participare la concurs, a modului de desfăşurare a acestuia, a perioadei valabilităţii acestuia, va fi anunţată public de Organizator pe website-ul companiei.   

           Prezentul Regulament a fost redactat de biroul notarial, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 (trei) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi două exemplare au fost eliberate părţii.