Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul loteriei publicitare Kaufland ”Balul Bobocilor 2024”

1. Organizatorul

Organizatorul loteriei publicitare ”Balul Bobocilor 2024” este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149, (denumită în continuare „Kaufland” şi/sau “Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în reţelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru: luni-vineri: 08:00-20:00 şi sâmbătă: 08:00-17:00). 

           Loteria publicitară se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe pagina oficială de Instagram a Kaufland România (www.instagram.com/kauflandromania) și în postările de concurs de pe pagina oficială unde participanţii vor putea regăsi un link care îi va redirecţiona către Regulamentul de concurs, disponibil pe site-ul www.kaufland.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea loteriei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe paginile oficiale de Instagram ale Kaufland România. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe paginile oficiale de Instagram a Kaufland România.

           Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe website-ul mai sus amintit. 

2. Temeiul legal

Prezenta loterie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Locul de desfăşurare şi durata loteriei publicitare

Loteria publicitară se desfăşoară în intervalul 30.05.2024, ora 11:00:00 –31.05.2024, ora 13:59:59, pe pagina oficială de Instagram a Kaufland România (www.instagram.com/kauflandromania).

Comentariile înscrise după ora de încheiere a loteriei publicitare nu se vor lua in considerare pentru tragerea la sorti.

4. Dreptul de participare

            La această loterie publicitară pot participa utilizatorii platformei Instagram, persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii loteriei publicitare, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România si care sunt posesorii unui cont personal de Instagram, cu date reale privind identitatea (nume, prenume).

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul loteriei publicitare. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

Participarea la aceasta loterie publicitara presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament. 

5.  Mecanismul loteriei publicitare și extragerea

5.1. Înscrierea la loteria publicitara

Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a. Să deţină un profil de Instagram;

b. Să răspundă printr-un comentariu la postarea de concurs și să le dea tag prietenul cu care ar vrea sa vină la eveniment;

c. Să posteze comentariul conform intervalului orar de la art. 3, pe profilul Instagram Kaufland România, la postarea de concurs.

5.2. Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește concomintent următoarele condiții:

a. Detine un profil de Instagram;

b. Are vârsta de 18 ani împliniți la data organizării acestei loterii;

c. A dat tag tag prietenul cu care ar vrea sa vină la eveniment;

d. A comentat la postarea de concurs în pintervalul orar de la art. 3, pe profilul Instagram Kaufland România.

Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorilor doar înscrierile înregistrate în perioada specificată  în art. 3.

Participanţii pot răspunde de mai multe ori pe parcursul loteriei publicitare, având astfel mai multe șanse la extragere, în cazul în care fiecare înscriere îndeplinește condițiile de mai sus.

Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru conţinutul postărilor şi pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în orice alt domeniu relevant.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in  cadrul loteriei publicitare. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

5.3. Extragerea câștigătorilor

În cadrul acestei loterii publicitare va avea loc o singură extragere în data de 04.06.2024.  

Extragerea se va face la sediul Organizatorului, cu ajutorul unei aplicații electronice, pe baza ID-urilor comentariilor de la postarea de concurs.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu efectua extragerea și afișarea câștigătorilor în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale.

6. Premiile loteriei publicitare 

Etape Premiul acordat si descrierea acestuia Numar premii Valoare premiu (TVA inclusa)

*in lei

1. O invitatie dubla VIP la eveniment 20 438

Valoarea totală a premiilor este de 8.760 lei cu TVA inclusă.

7. Publicarea, anunţarea și validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor

7.1. Publicarea, anunţarea si validarea câştigătorilor

       După extragerea câştigătorului conform prezentului regulament, Kaufland România va face public numele acestuia pe 31.05.2024. Numele va fi numele asociat profilului de Instagram al câștigătorului. Publicarea câștigătorului va avea loc pe site-ul www.kaufland.ro/castigatori. 

După publicarea numelui acestuia, Kaufland va trimite câștigătorului un mesaj privat pe Instagram. Câștigătorul care prin setările de profil nu are activă opțiunea de a primi mesaje private, are obligația de a ne transmite prin mesaj privat datele personale (nume, prenume) pentru validarea acestora.

7.2. Acordarea premiilor

Câştigătorul va intra în posesia premiului fizic, la eveniment, în data de 31.05.2024. 

Câştigătorul premiului oferit în cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani, în bunuri si nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiului. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a Concursului sunt doar cu titlu de prezentare. 

Premiul nu este transmisibil.  

8. Taxe şi impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 lei sunt neimpozabile. 

Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuieli efectuate de catre Castigator dupa intrarea în posesie a premiilor.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

            Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate şi nu va dezvălui aceste date altor operatori sau imputerniciti. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate si in Germania. 

9.1. Procesam datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele situatii si pentru urmatoarele scopuri:

a). Înscrierea și participarea la loteria publicitara

Datele colectate: Instagram ID, Comentariul oferit la postare, data și ora comentariului, precum și îndeplinirea condiției privind etichetarea în comentariul postat.

Scopurile prelucrării: participarea la loteria publicitara, validarea câștigătorului castigatorilor 

Prin publicarea comentariului care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5, participanții acceptă modalitatea de înscriere și desfășurare a concursului, în conformitate cu Regulamentul concursului, în temeiul art. 6 alin. 1 lit.b) din Regulamentul General de Protecție a Datelor (RGPD). Din perspectiva prelucrării datelor cu caracter personal, temeiul prelucrării datelor necesare pentru participarea la concurs este reprezentat de contractul încheiat de participanți prin acceptarea prevederilor prezentului Regulament. 

În scopul validării câștigătorilor și a asigurării îndeplinirii condiției de participare referitoare la vârsta, operatorul poate întreprinde demersuri de verificare a profilului corespunzătorul ID-ului de Instagram al persoanei extrase câștigătoare. Aceste demersuri presupun verificarea profilului de Instagram, respectiv a imaginilor și a informațiilor despre persoană pentru a putea concluziona că respectivul câștigător îndeplinește condiția referitoare la vârstă. Această verificare se realizează fără colectarea de date din profilele ID-urilor alese drept câștigătoare, dar în măsura în care nu se poate dovedi că deținătorul profilului are peste 18 ani, acesta nu poate fi validat drept câștigător. Verificarea se întemeiază pe art. 6 alin. (1) lit. b din RGPD – dispozițiile prezentului Regulament, condiția vârstei minime fiind o condiție de participare la prezenta loterie.

În cazul în care există dubii cu privire la îndeplinirea condițiilor referitoare la vârstă, pentru validarea drept câștigător, operatorul poate solicita informații suplimentare pentru verificarea acestei condiții, constând în solicitarea unei declarații pe proprie răspundere cu privire la numele, prenumele, data nașterii și ID-ul de Instagram cu care s-a înscris în loterie, data declarației și semnătura. După validarea vârstei de minim 18 ani, operatorul procedează la ștergerea acestui document de pe redactie@kaufland.ro la care s-a trimis această declarație, ea fiind necesară strict în scopul validării îndeplinirii condiției referitoare la vârstă.

Temeiul legal al acestei solicitări este reprezentat de interesul legitim al operatorului-art. 6 alin. (1) lit. f din RGPD. Interesul legitim constă în aceea că acordarea de premii persoanelor minore nu este permisă din perspectiva legislației civile, aceste persoane neavând capacitate deplină de exercițiu, în același timp, fiind o măsură ce apare doar în situații punctuale, în care verificarea vârstei nu rezultă din informațiile disponibile public pe profilul acestora de Instagram.

Vă aducem la cunoștință faptul că postarea comentariului la postarea de concurs va rămâne publicată la postare până când veți efectua ștergerea acestei postări sau până când postarea de concurs va fi ștearsă, oricare dintre aceste momente intervine primul. Trebuie să știți că platforma de social media – Instagram stochează acest comentariu al dumneavoastră potrivit propriei politici de confidențialitate. 

b). Intrarea in posesie a premiilor loteriei publicitare

Datele Colectate:  Nume, prenume, număr de telefon, cod numeric personal, localitatea de domiciliu

Scopurile colectarii: inmanarea premiilor și îndeplinirea obligației legale în materie fiscală

Pentru a putea intra in posesia premiilor acestei loterii publicitare, Kaufland proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu art.6, alin 1 lit.b) GDPR pentru a va putea transmite premiile castigate.

În cazul premiilor a căror valoare depășește 600 lei, Kaufland colectează și datele de identificare ale câștigătorului (CNP), nume, prenume, valoare premiu, localitatea de domiciliu, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale conforme cu legislația fiscală, în conformitate cu art. 6 alin 1 lit. c) GDPR - obligația legală de reținere și virare a impozitului este prevăzută de art.110 alin. (4) Cod Fiscal și OPANAF nr. 18/2023 și vor fi păstrate pe o perioadă de 7 ani de la data acordării premiilor, astfel cum prevede legislația fiscală. În acest sens, câștigătorul are obligația de a completa și semna procesul verbal de predare a premiului, incluzând codul numeric personal și de a preda procesul curierului pentru ca acesta să ajungă în posesia Kaufland.

În cazul în care se constată că datele completate în procesul verbal sunt inexacte, Kaufland poate folosi datele de contact constând în nume, prenume, număr de telefon și/sau adresă de e-mail pentru a contacta câștigătorul pentru ca acesta să completeze un nou proces verbal cu datele corecte, în temeiul interesului nostru legitim de a raporta către autoritățile fiscale date exacte și complete privind persoana pentru care se reține și virează impozitul pentru venituri din premii.

Refuzul de a completa procesul verbal pentru îndeplinirea obligațiilor legale în materie fiscală, conduce la imposibilitatea de a intra în posesia premiului.

c). Publicarea numelui câștigătorului

Datele prelucrate: Instagram ID/numele și prenumele asociate profilului de Instagram, premiul câștigat.

Scop: asigurarea transparenței mecanismului concursului  

Temeiul legal al prelucrării îl constituie, art. 6 alin 1 lit. c) din RGPD, respectiv obligația legală prevăzută de dispozițiile art. 42 alin. (2) din OG nr. 99/2000. Lista câștigătorilor se va șterge de pe pagina de internet a Organizatorului după maximum 30 de zile de la data încheierii concursului.

d). Contestatii si Reclamatii

Datele Colectate: Nume si Prenume, numar de telefon, adresa de corespondenta, Instagram ID si alte date ce pot aparea in e-mailul transmis catre adresa indicata la punctul 10, pe care Kaufland nu le cere in mod expres.

Pentru a putea solutiona contestatiile si reclamatiile, Kaufland proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal  in interesul sau legitim, in conformitate cu art.6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor clienților noștri.

Toate datele cu caracter personal pe care le furnizează participanții în cadrul cererilor (sugestii, aprecieri sau critici), prin intermediul acestei pagini de internet sau prin e-mail, sunt șterse de Kaufland cel târziu după 90 de zile de la răspunsul final care a fost oferit sau sunt anonimizate în siguranță. Păstrarea pe o durată de 90 de zile se explică prin faptul că, rareori, se poate întâmpla ca participanții, în calitate de clienți, să contacteze Kaufland din nou în legătură cu un răspuns în aceeași privință, iar Kaufland trebuie să poată consulta corespondența anterioară. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile Kaufland. 

 9.2. Drepturile participanților în calitate de persoane vizate 

Conform art. 15 alin. (1) din RGPD, ai dreptul de a obține în mod gratuit, la cerere, informații despre datele tale cu caracter personal, stocate de Kaufland. 

În plus, ai dreptul de a solicita rectificarea datelor (art. 16 din RGPD), de a șterge (art. 17 din RGPD) şi de a restricționa (art. 18 din RGPD) prelucrarea datelor cu caracter personal. 

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. (e) sau (f) din RGPD, ai la dispoziție un drept de opoziție, conform art. 21 din RGPD. În măsura în care te opui unei prelucrări a datelor, aceasta nu mai este valabilă pe viitor, exceptând cazul în care operatorul demonstrează ca are motive imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate. 

În cazul în care prelucrarea este întemeiată pe contract sau consimțământ și se realizează prin mijloace automatizate, ai la dispoziție un drept de portabilitate al datelor, conform art. 20 din RGPD. 

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) sau art. 9 alin. (2) lit. (a) din RGPD, acesta poate fi oricând revocat, cu efect în viitor, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării anterioare. 

În situațiile menționate anterior, în cazul în care există întrebări deschise sau în cazul reclamațiilor în scris sau prin e-mail, te rugăm să te adresezi responsabilului cu protecția datelor. 

În plus, dispui de dreptul de a depune reclamații la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

9.3. Participanții își pot exercita drepturile menționate la 9.2. prin trimiterea unui e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro  sau a unei cereri scrise la adresa: Kaufland Romania SCS, Str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, Sector 2, București, în atenția Departamentului de Protecție a Datelor. 

De asemenea, participanții pot depune o plângere la ANSPDCP, accesând site-ul: http://www.dataprotection.ro. 

10. Contestaţii

10.1. Participanţii loteriei publicitare pot formula o contestaţie pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea loteriei publicitare in termen de 5 zile de la data publicarii  castigatorilor, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail client@kaufland.ro împreună cu datele de contact (nume si prenume complet,  Instagram ID și comentariul cu care v-ați înscris). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 96 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica sau în zilele nelucrătoare. Raspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail, în termenul legal de maxim 30 de zile calendaristice.

10.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului. 

11. Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la loteria publicitara sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite. 

           Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite.                          

           Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu premiul oferit.   

Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului. 

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. 

Raspunderea Organizatorului este de asemenea limitata si de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului Regulament.

            Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. 

           Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

12. Întreruperea sau Încetarea loteriei publicitare

Organizatorul poate intrerupe desfasurarea loteriei publicitare, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acesteia, in urmatoarele situatii:

- au aparut  probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea  loteriei publicitare,  nu s-a putut realiza o zi din cadrul loteriei publicitare sau pagina de Instagram a societatii Kaufland Romania nu a functionat in mod corespunzator, din motive independente de voinţa Organizatorului.

- intrarea in vigoare, în interiorul perioadei de derulare a loteriei publicitare, a unei legi care interzice desfăşurarea loteriilor publicitare de genul celei desfasurate de catre Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul loteriei publicitare.

Intreruperea derulării loteriei publicitare poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele mentionate mai sus. Orice întrerupere a loteriei publicitare va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru loteria publicitara. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.

Prezenta loterie publicitara poate înceta înainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea loteriei publicitare sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă. 

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră si următoarele evenimente:

a. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la loteria publicitara, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare;

b. tentative de fraudă ale mecanismului loteriei publicitare prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului si continuarea loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor loteriei publicitare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. 

Loteria publicitară mai poate inceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Art. 1 de mai sus. 

13. Regulamentul loteriei publicitare

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al loteriei publicitare Kaufland, “Balul Bobocilor 2024” este disponibil în mod gratuit pe site-ul oficial al Kaufland Romania – www.kaufland.ro și pe pagina de instagram a Organizatorului. Orice modificare a regulilor de participare la loteria publicitara, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator pe site-ul oficial al Kaufland România.

Prezenta loterie publicitara nu este organizata, sponsorizata, initiata sau administrata de Instagram.

 

           Prezentul Regulament a fost redactat de biroul notarial, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi două exemplare au fost eliberate părţii.