Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul loteriei publicitare Kaufland ”Neversea Festival Instagram 2023”

1. Organizatorul

Organizatorul loteriei publicitare ” Neversea Festival Instagram 2023” este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149, (denumită în continuare „Kaufland” şi/sau “Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în reţelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru: luni-vineri: 08:00-20:00 şi sâmbătă: 08:00-17:00).

Loteria publicitară se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe pagina oficială de Instagram a Kaufland România (www.Instagram.com/@kauflandromania) unde participanţii vor putea regăsi un link care îi va redirecţiona către Regulamentul de concurs, disponibil pe site-ul www.kaufland.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea loteriei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe pagina oficială de Instagram a  Kaufland România. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe pagina oficială de Instagram a Kaufland România.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe website-ul mai sus amintit.

2. Temeiul legal

Prezenta loterie publicitară este organizata în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Locul de desfăşurare şi durata loteriei publicitare

Loteria publicitară se desfăşoară în intervalul 12.05.2023, ora 12:00:0031.05.2023, ora 23:59:59, pe pagina oficială de Instagram a Kaufland România (www.Instagram.com/@kauflandromania), în trei etape:

  • etapa 1 – 12.05.2023, ora 12:00:00 – 18.05.2023, ora 23:59:59
  • etapa 2 – 19.05.2023, ora 12:00:00 – 25.05.2023, ora 23:59:59
  • etapa 3 – 26.05.2023, ora 12:00:00 – 31.05.2023, ora 23:59:59.

Comentariile înscrise după ora de încheiere a loteriei publicitare nu se vor lua in considerare pentru tragerea la sorti.

4. Dreptul de participare

La această loterie publicitară pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii loteriei publicitare, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România si care sunt posesorii unui cont personal de Instagram, cu date reale privind identitatea si posibilitatea de contactare (nume, prenume, numar de telefon).

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul loteriei publicitare. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

Participarea la aceasta loterie publicitara presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

5.1. Înscrierea la loteria publicitara

Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a.         Să deţină un profil de Instagram;

b.         Să urmărească pagina oficială de Instagram Kaufland România;

c.         Să lase un comentariu cu motivul pentru care doreste să vină la festival și în care să eticheteze două persoane cu care ar vrea să vină la festival.  

5.2. Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește concomintent următoarele condiții:

a.         Detine un profil de Instagram;

b.         Urmărește pagina oficială de Instagram Kaufland România;

c.         A lăsat un comentariu cu motivul pentru care doreste să vină la festival și în care a  etichetat două persoane cu care ar vrea să vină la festival.

Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorilor doar înscrierile înregistrate în perioada specificată  la art. 3.

Participanţii pot posta de mai multe ori pe parcursul loteriei publicitare.

Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru conţinutul postarilor şi pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în orice alt domeniu relevant.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in  cadrul loteriei publicitare. In cazul in care se observa tentative de frauda, limbaj licențios sau conținut indecent inscrierile respective vor fi anulate.

5.3. Extragerea câștigătorilor

În cadrul acestei loterii publicitare vor exista trei extrageri, câte o extragere pentru fiecare etapă, astfel:  

  • Pentru etapa 1 – la data de 19.05.2023
  • Pentru etapa 2 – la data de 26.05.2023
  • Pentru etapa 3 – la data de 07.06.2023.

5.4  Mecanismul loteriei publicitare și extragerea

Extragerile câștigătorilor se vor face la sediul Organizatorului, cu ajutorul unei aplicații electronice, pe baza ID-urilor de participare.  

La această loterie publicitară înscrierile multiple nu vor fi luate în calcul, fiecare participant înscris corect având o singură șansă.

În cadrul acestei loterii publicitare vor exista trei extrageri, câte o extragere pentru fiecare etapă, astfel:  

  • Pentru etapa 1 – la data de 19.05.2023
  • Pentru etapa 2 – la data de 26.05.2023
  • Pentru etapa 3 – la data de 07.06.2023.

Va fi extras un număr de câștigători egal cu numărul de premii acordate și câte 3 rezerve.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu efectua extragerea și afișarea câștigătorilor în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale.

6. Premiile loteriei publicitare 

Etape

Premiul acordat si descrierea acestuia

Numar premii

Valoare premiu (TVA inclusa)

*in lei

1.

3 abonamente General Access Basic “Neversea Festival 2023” și o plimbare cu velierul în cadrul festivalului

2

4800

2.

3 abonamente General Access Basic “Neversea Festival 2023” și o plimbare cu velierul în cadrul festivalului

3

4800

3.

3 abonamente General Access Basic “Neversea Festival 2023” și o plimbare cu velierul în cadrul festivalului

5

4800

Valoarea totală a premiilor este de 48.000  lei cu TVA inclusă.

 7. Publicarea, anunţarea și validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor

7.1. Publicarea, anunţarea si validarea câştigătorilor

După extragerea câştigătorilor conform prezentului regulament, Kaufland România va face publica lista castigatorilor in datele de 19.05.2023 (pentru prima etapă), 26.05.2023 (pentru a doua etapă) și 07.06.2023 (pentru a treia etapă). Publicarea câștigătorilor va avea loc pe site-ul www.kaufland.ro/castigatori. Fiecare lista va fi disponibila pe website-ul organizatorului timp de 30 de zile de la publicare.  

După publicarea listei câştigătorilor, Kaufland va trimite fiecărui câștigător un mesaj privat pe Instagram prin care i se vor solicita acestuia urmatoarele detalii in vederea verificarii indetitatii la oferirea premiului in cadrul festivalului: numele și prenumele complet, adresa de email și numărul de telefon. Câștigătorii care nu au activă în setările de profil opțiunea de a primi mesaje private, au obligația de a ne transmite prin mesaj privat datele lor personale (nume, prenume, numărul de telefon). În cazul în care, castigatorii care nu au activă în setarile de profil optiunea de a primi mesaje, nu trimit mesaj privat cu datele lor personale în termen de două zile de la anunțarea câștigătorilor, premiul va fi alocat primei rezerve extrase.   

7.2. Acordarea premiilor

Câștigătorii vor primi premiile la intrarea în incinta Evenimentului Neversea Festival – 2023, acolo unde se vor regăsi pe o listă de invitați. Câștigătorii se vor identifica prin intermediul cartii de identitate, cu mentiunea ca aceasta se va prezenta reprezentantilor Kaufland, datele personale nefiind stocate. In vederea acordarii premiilor, lista castigatorilor va fi transmisa catre organizatorul Evenimentului Neversea Festival 2023, respectiv către Neversea S.R.L. Va rugam sa aveti in vedere Regulamentul Evenimentului Neversea Festival 2023 disponibil pe site-ul https://cdn-prod.neversea.com/i/terms-and-conditions-en.pdf si modul in care organizatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal. Kaufland nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal realizata de catre organizatorul Neversea Festival 2023 in cadrul Evenimentului.Dacă oricare dintre premii nu a putut fi acordat participantului câștigător datorită faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condițiile menționate în prezentul Regulament, independent de voința Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a-l anula.

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Premiile nu sunt transmisibile altei persoane.          

Premiile nu sunt transmisibile.  

8. Taxe şi impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 lei sunt neimpozabile.

Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuieli efectuate de catre Castigator dupa intrarea în posesie a premiilor.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate şi nu va dezvălui aceste date altor operatori sau imputerniciti. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate si in Germania.

Procesam datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele situatii si pentru urmatoarele scopuri:

a). Participarea la loteria publicitara

Datele colectate: Instagram ID,

Scopurile prelucrarii: participarea la loteria publicitara si validarea castigatorilor

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal il constituie art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul General privind Protectia Datelor, respectiv aderarea participantilor la prezentul Regulament. Datele cu caracter personal ale participanților colectate în scopul participării la loteria publicitară se vor păstra pe o perioadă de maximum 90 de zile de la data încheierii loteriei publicitare.

b). Intrarea in posesie a premiilor loteriei publicitare si afisarea castigatorilor

Datele Colectate:  Nume, prenume, localitate, număr de telefon, CNP, semnatura   

Scopurile colectarii: inmanarea premiilor si afisarea castigatorilor. Numarul de telefon va fi utilizat in vederea contactarii castigatorilor pentru a fi informati cu privire la locatia punctului de ridicare a biletelor la intrarea in festival.

Pentru a putea intra in posesia premiilor acestei loterii publicitare, Kaufland proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu art. 6, alin 1 lit.b) GDPR pentru a va putea transmite premiile castigate. Datele cu caracter personal ale castigatorilor se pastreaza pe o perioada de maxim 90 de zile de la data incheierii loteriei publicitare.

In ceea ce priveste afisarea castigatorilor, temeiul prelucrarii este art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD, respectiv conformarea Kaufland cu obligatia legala ce ii revine in acest sens. Lista castigatorilor aferenta fiecarei etape va ramane publica pe website-ul organizatorului timp de maxim 30 de zile de la afisare.

In ceea ce priveste prelucrarea CNP-ului, temeiul este art. 6 alin. (1) lit. c) din RGPD, respectiv conformarea Kaufland cu obligatia legala de natura fiscala ce ii revine in acest sens, avand in vedere obligatia Kaufland. Datele cu caracter personal cuprinse in procesul- verbal de predare – primire premiu se stocheaza pentru o perioada de 90 de zile de la finalizarea loteriei publicitare.

In plus, Kaufland isi rezerva dreptul de a contacta telefonic castigatorii in situatia in care CNP-ul declarat nu este corect, avand in vedere obligatia legala de natura fiscala ce ii revine operatorului in acest sens.  

c). Contestatii si Reclamatii

Datele Colectate: Nume si Prenume, numar de telefon, adresa de corespondenta, Facebook ID si alte date ce pot aparea in e-mailul transmis catre adresa indicata la punctul 10, pe care Kaufland nu le cere in mod expres.

Pentru a putea solutiona contestatiile si reclamatiile, Kaufland proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal in interesul sau legitim, in conformitate cu art.6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor clienților noștri.

Toate datele cu caracter personal pe care le furnizează participanții în cadrul cererilor (sugestii, aprecieri sau critici) sunt șterse de Kaufland cel târziu după 90 de zile de la răspunsul final care a fost oferit sau sunt anonimizate în siguranță. Păstrarea pe o durată de 90 de zile se explică prin faptul că, rareori, se poate întâmpla ca participanții, în calitate de clienți, să contacteze Kaufland din nou în legătură cu un răspuns în aceeași privință, iar Kaufland trebuie să poată consulta corespondența anterioară. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile Kaufland.

Drepturile dumneavoastră

Conform art. 15 alin. (1) din RGPD, ai dreptul de a obține în mod gratuit, la cerere, informații despre datele tale cu caracter personal, stocate de Kaufland.

În plus, ai dreptul de a rectifica (art. 16 din RGPD), de a șterge (art. 17 din RGPD) şi de a restrictiona (art. 18 din RGPD) prelucrarea datelor cu caracter personal.

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. (e) sau (f) din RGPD, ai la dispoziție un drept de opoziție, conform art. 21 din RGPD. În măsura în care te opui unei prelucrări a datelor, aceasta nu mai este valabilă pe viitor, exceptând cazul în care operatorul demonstrează ca are motive imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea este întemeiată pe art. 6, alin. 1 lit. a) sau  art. 6, alin. 1 lit. b), ai la dispoziție un drept de portabilitate al datelor, in condițiile art. 20 din RGPD.

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe un consimțământ, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) sau art. 9 alin. (2) lit. (a) din RGPD, acesta poate fi oricând revocat, cu efect în viitor, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării anterioare.

În situațiile menționate anterior, în cazul în care există întrebări deschise sau în cazul reclamațiilor în scris sau prin e-mail, te rugăm să te adresezi Responsabilului Kaufland cu Protecția Datelor.

În plus, dispui de dreptul de a depune reclamații la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) accesand site-ul http://www.dataprotection.ro si de a te adresa instantelor judecatoresti competente.

Participanții își pot exercita drepturile menționate la 9.4. prin trimiterea unui e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau a unei cereri scrise la adresa: Kaufland Romania SCS, str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, București, în atenția Departamentului de Protecție a Datelor.

De asemenea, participanții pot depune o plângere la ANSPDCP, accesând site-ul http://www.dataprotection.ro.

Mai multe detalii despre Politica de Confidențialitate generala a Kaufland și despre drepturile participanților sunt la adresa web https://www.kaufland.ro/regulament-privind-protectia-datelor.html

10. Contestaţii

Participanţii loteriei publicitare pot formula o contestaţie pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea loteriei publicitare in termen de 5 zile de la data publicarii  castigatorilor, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail client@kaufland.ro împreună cu datele de contact (nume si prenume complet,  număr de telefon, adresă de corespondenta, Instagram ID). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 96 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Raspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.

11. Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la loteria publicitara sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite.

Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite.                         

Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu premiul oferit.  

Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

Raspunderea Organizatorului este de asemenea limitata si de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului Regulament.

Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

12. Întreruperea sau Încetarea loteriei publicitare

Organizatorul poate intrerupe desfasurarea loteriei publicitare, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acesteia, in urmatoarele situatii:

- au aparut  probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea  loteriei publicitare, nu s-a putut realiza o zi din cadrul loteriei publicitare sau pagina de Instagram a societatii Kaufland Romania nu a functionat in mod corespunzator, din motive independente de voinţa Organizatorului.

- intrarea in vigoare, în interiorul perioadei de derulare a loteriei publicitare, a unei legi care interzice desfăşurarea loteriilor publicitare de genul celei desfasurate de catre Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul loteriei publicitare.

Intreruperea derulării loteriei publicitare poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele mentionate mai sus. Orice întrerupere a loteriei publicitare va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru loteria publicitara. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.

Prezenta loterie publicitara poate înceta înainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea loteriei publicitare sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră si următoarele evenimente:

a.       avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la loteria publicitara, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare;

b.      tentative de fraudă ale mecanismului loteriei publicitare prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului si continuarea loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor loteriei publicitare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

Prezenta loterie mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Art. 1 de mai sus.

13. Regulamentul loteriei publicitare

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.

Prezenta loterie publicitara nu este organizata, sponsorizata, initiata sau administrata de Instagram.

Prezentul Regulament a fost redactat de biroul notarial, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 (trei) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi două exemplare au fost eliberate părţii.