Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul loteriei publicitare Kaufland „Neversea Festival – 2023”

1. Organizatorul

Organizatorul loteriei publicitare „Neversea Festival – 2023” este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149 (denumită în continuare „Kaufland Romania”, Kaufland” și/sau „Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru de luni până vineri de la 08:00 la 20:00 și sâmbăta de la 08:00 la 17:00).

Loteria publicitară se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit tuturor participanților pe site-ul www.kaufland.ro.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea loteriei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, acte care vor fi comunicate pe www.kaufland.ro. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe site-ul www.kaufland.ro. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site-ul mai sus amintit.

2. Temeiul legal

Prezenta loterie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3.  Locul de desfăşurare şi durata loteriei publicitare

Loteria publicitară se desfășoară în perioada 12 mai 2023, ora 16:00:00 – 31 mai 2023, ora 23:59:59 inclusiv, pe site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro).

4. Dreptul de participare

La această loterie publicitară pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii loteriei publicitare, cetățeni cu domiciliul stabil sau reședința în România.

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul loteriei publicitare. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

Participarea la această loterie publicitară presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

5. Mecanismul loteriei publicitare și extragerea

5.1. Înscrierea la loteria publicitară

Pentru a se înscrie în concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a.       Să acceseze site-ul organizatorului (www.kaufland.ro), în intervalul de desfășurare a loteriei publicitare, menționat la art.3;

b.      Să intre în secţiunea de concurs, special creată pe site-ul www.kaufland.ro;

c.       Să completeze câmpurile obligatorii ale formularului de înscriere (câmpurile marcate cu steluță (*), respectiv nume, prenume, localitate, telefon, adresă de mail, număr bon, număr Kaufland Card și să ia cunoștință de condițiile de participare;

d.      Să încarce pe site-ul organizatorului o poză cu un bon de cumpărături Kaufland din perioada 12 mai 2023, ora 16:00:00 – 31 mai 2023, ora 23:59:59, care să ateste că a făcut cumpărături de minimum 50 de lei, cu TVA inclusa, în perioada campaniei menționată la art. 3. Dacă participantul a scanat și Kaufland Card (fizic sau digital), acesta va primi o șansă dublă;

e.       Să ia cunoștință de prevederile prezentului regulament;

f.        După finalizarea înscrierii, să îi apară pe ecran un mesaj de confirmare a înscrierii la loteria publicitară.

5.2. Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește concomitent următoarele condiții:

-          A completat câmpurile obligatorii ale formularului de participare;

-          A încărcat pe site-ul organizatorului un bon de cumpărături Kaufland din perioada 12 mai 2023, ora 16:00:00 – 31 mai 2023, ora 23:59:59, care să ateste că a făcut cumpărături de minimum 50 de lei, cu TVA inclusa, în perioada campaniei menționată la art. 3;

-           A luat cunostinta de prevederile prezentului Regulament (prin bifarea casutei corespunzatoare din formularul de inscriere). După finalizarea înscrierii, pe ecran   i-a apărut un mesaj de confirmare a înscrierii la loteria publicitară.

5.3. Extragerea câștigătorilor

Extragerile câștigătorilor se vor face la sediul Organizatorului, cu ajutorul unei aplicații electronice, pe baza ID-urilor de participare.  

La această loterie publicitară înscrierile multiple nu vor fi luate în calcul, fiecare participant înscris corect având o singură șansă, putând, dacă a scanat Kaufland Card (fizic sau digital) la cumpărături, să aibă două șanse de câștig.

Va fi extras un număr de câștigători egal cu numărul de premii acordate.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu efectua extragerea și afișarea câștigătorilor în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale.

6.  Premiile loteriei publicitare

6.1.  În cadrul acestei loterii publicitare se acordă următoarele premii, conform tabelului de mai jos:


Categorie premiu

 

Premiul acordat și descrierea acestuia

Număr premii

Valoare unitară premiu

(în lei, TVA inclusă)

1

1 x Abonament “Neversea Festival 2023”

50

595

Valoarea totală a premiilor este de 29.750 lei, TVA inclusă.

7. Publicarea, anunțarea și validarea câștigătorilor. Acordarea premiilor

7.1. Publicarea pe site, anunțarea câștigătorilor și validarea câștigătorilor

Datele personale ale câștigătorilor (nume, prenume și localitate) desemnați prin tragerea la sorți se vor valida ținând cont de prevederile prezentului Regulament și vor fi publicate pe site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro).

Lista câștigătorilor se va publica pe pagina de internet a Organizatorului, www.kaufland.ro, în data de 09.06.2023. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu afișa câștigătorii în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale.  Lista câștigătorilor se va șterge de pe pagina de internet a Organizatorului după maximum 30 de zile de la data încheierii concursului.

Câștigătorii premiilor vor primi un e-mail de pe adresa redactia@kaufland.ro la adresa de e-mail cu care s-au înscris pe site-ul www.kaufland.ro, în cadrul loteriei publicitare. Prin intermediul e-mailului vor fi anunțați de următorii pași care trebuie îndepliniți pentru intrarea în posesia premiului.

7.2. Acordarea premiilor

Câștigătorii vor primi premiile la intrarea în incinta Evenimentului Neversea Festival – 2023, acolo unde se vor regăsi pe o listă de invitați. Câștigătorii se vor identifica prin intermediul cartii de identitate, cu mentiunea ca aceasta se va prezenta reprezentantilor Kaufland, datele personale nefiind stocate. In vederea acordarii premiilor, lista castigatorilor va fi transmisa catre organizatorul Evenimentului Neversea Festival 2023, respectiv către Neversea S.R.L.

Va rugam sa aveti in vedere Regulamentul Evenimentului Neversea Festival 2023 disponibil la (https://cdn-prod.neversea.com/i/terms-and-conditions-en.pdf) si modul in care organizatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal. Kaufland nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal realizata de catre organizatorul Neversea Festival 2023 in cadrul Evenimentului.

Dacă oricare dintre premii nu a putut fi acordat participantului câștigător datorită faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condițiile menționate în prezentul Regulament, independent de voința Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a-l anula.

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Premiile nu sunt transmisibile altei persoane. 

8. Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 lei sunt neimpozabile.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Condiții generale de prelucrare a datelor cu caracter personal

Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiții de siguranță și confidențialitate și nu va dezvălui aceste date altor entitati. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate și în Germania.

9.1 Participarea la loteria publicitară

Datele colectate: nume și prenume complet, adresa de e-mail, localitate și județ, nr. bon, nr. Kaufland Card. 

Scopurile prelucrarii: participarea la loteria publicitară, validarea si afișarea câștigătorilor.

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal il constituie art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulamentul General privind Protectia Datelor, respectiv aderarea participantilor la prezentul Regulament. Datele cu caracter personal ale participanților colectate în scopul participării la loteria publicitară se vor păstra pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data încheierii loteriei publicitare.

În platforma online pentru extragerea câștigătorilor vor introduse ID-urile de participare aferente fiecărui participant, fără alte date cu caracter personal.

 

9.2 Intrarea în posesia premiilor loteriei publicitare

Datele colectate: nume și prenume complet, adresă de e-mail, ultimele  4 cifre ale numarului de K-Card in situatia in care participantul scaneaza K-Card (fizic sau digital). 

Scopurile colectării: acordarea premiilor.

Pentru a putea intra în posesia premiilor acestei loterii publicitare, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu art. 6, alin. 1 lit. b) GDPR în vederea transmiterii premiilor câștigate.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilorse vor păstra pe o perioadă de maximum 60 de zile de la data încheierii concursului. 

9.3 Contestații și reclamații

Datele colectate: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail și alte date ce pot apărea în mesajul transmis pe canalele de comunicare menționate la art. 10.1, pe care Kaufland nu le cere în mod expres.

Pentru a putea soluționa contestațiile și reclamațiile, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților în interesul său legitim, în conformitate cu art. 6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor participanților.

Toate datele cu caracter personal pe care le furnizează participanții în cadrul cererilor (sugestii, aprecieri sau critici), prin intermediul acestei pagini de internet sau prin e-mail, sunt șterse de Kaufland cel târziu după 90 de zile de la răspunsul final care a fost oferit sau sunt anonimizate în siguranță. Păstrarea pe o durată de 90 de zile se explică prin faptul că, rareori, se poate întâmpla ca participanții, în calitate de clienți, să contacteze Kaufland din nou în legătură cu un răspuns în aceeași privință, iar Kaufland trebuie să poată consulta corespondența anterioară. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile Kaufland.

9.4 Drepturile participanților în calitate de persoane vizate

Conform art. 15 alin. (1) din RGPD, ai dreptul de a obține în mod gratuit, la cerere, informații despre datele tale cu caracter personal, stocate de Kaufland.

În plus, ai dreptul de a rectifica (art. 16 din RGPD), de a șterge (art. 17 din RGPD) şi de a restrictiona (art. 18 din RGPD) prelucrarea datelor cu caracter personal.

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. (e) sau (f) din RGPD, ai la dispoziție un drept de opoziție, conform art. 21 din RGPD. În măsura în care te opui unei prelucrări a datelor, aceasta nu mai este valabilă pe viitor, exceptând cazul în care operatorul demonstrează ca are motive imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea este întemeiată pe art. 6, alin. 1 lit. a) sau  art. 6, alin. 1 lit. b), ai la dispoziție un drept de portabilitate al datelor, in condițiile art. 20 din RGPD.

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe un consimțământ, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) sau art. 9 alin. (2) lit. (a) din RGPD, acesta poate fi oricând revocat, cu efect în viitor, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării anterioare.

În situațiile menționate anterior, în cazul în care există întrebări deschise sau în cazul reclamațiilor în scris sau prin e-mail, te rugăm să te adresezi Responsabilului Kaufland cu Protecția Datelor.

În plus, dispui de dreptul de a depune reclamații la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) accesand site-ul: http://www.dataprotection.ro si de a te adresa instantelor judecatoresti competente.

9.5. Participanții își pot exercita drepturile menționate la 9.4. prin trimiterea unui e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau a unei cereri scrise la adresa: Kaufland Romania SCS, str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, București, în atenția Departamentului de Protecție a Datelor.

De asemenea, participanții pot depune o plângere la ANSPDCP, accesând site-ul http://www.dataprotection.ro.

Mai multe detalii despre Politica de Confidențialitate generala a Kaufland și despre drepturile participanților sunt la adresa web: https://www.kaufland.ro/regulament-privind-protectia-datelor.html.

10.   Reclamații și litigii

10.1. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii, pe site-ul www.kaufland.ro secțiunea Contact, Sesizare generală; sau la 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România și RCS&RDS și program de lucru de luni până vineri de la 08:00-20:00 și sâmbătă în intervalul 08:00-17:00, cu excepția zilelor de Sărbători legale) împreună cu următoarele date de contact: nume și prenume complet, adresa completă, adresa de e-mail, număr de telefon. Reclamația se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv într-un termen de 72 de ore în cazul reclamațiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Răspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris prin e-mail sau telefonic în termenul legal de maxim 30 de zile calendaristice.

10.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

11.   Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participării persoanelor interesate la loteria publicitară sau care afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții sau a altor limitări specifice serviciilor oferite.

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea premiilor stabilite.

Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru niciun accident suferit de către câștigător sau pentru orice alte daune intervenite în legătură cu premiul oferit.  

Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului, care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.

Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. Răspunderea Organizatorului este, de asemenea, limitată și de cazurile menționate în Art. 5 al prezentului Regulament.

12.   Întreruperea sau încetarea loteriei publicitare

Organizatorul poate întrerupe desfășurarea loteriei publicitare, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acesteia, în următoarele situații:

- au apărut probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva în timp util astfel încât să nu se pericliteze desfășurarea loteriei publicitare, nu s-a putut realiza o zi din cadrul loteriei publicitare sau site-ul societății Kaufland Romania nu a funcționat în mod corespunzător, din motive independente de voința Organizatorului.

- intrarea în vigoare, în interiorul perioadei de derulare a loteriei publicitare, a unei legi care interzice desfășurarea loteriilor publicitare de genul celei desfășurate de către Organizator sau care stabilește sancțiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul loteriei publicitare.

Întreruperea derulării loteriei publicitare poate fi temporară sau definitivă, în funcție de motivele menționate mai sus. Orice întrerupere a loteriei publicitare va fi anunțată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleași mijloace de publicitate utilizate ca și pentru loteria publicitară. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.

Prezenta loterie publicitară poate înceta înainte de termenul stabilit în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea loteriei publicitare să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament și care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forță Majoră și următoarele evenimente:

a.    avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanților la loteria publicitară, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câștigătoare;

b.    tentative de fraudă ale mecanismului loteriei publicitare prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenta acesteia participanților loteriei publicitare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

Prezenta loterie mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Art. 1 de mai sus.

13. Regulamentul loteriei publicitare

Prin participarea la aceasta loterie publicitară, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al loteriei publicitare „Neversea Festival – 2023” este disponibil în mod gratuit pe www.kaufland.ro. Orice modificare a regulilor de participare la loteria publicitară, a modului de desfășurare a acestuia, a perioadei valabilității acesteia, va fi anunțată public de Organizator pe website-ul companiei. 

Prezentul Regulament a fost redactat de biroul notarial, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 (trei) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi două exemplare au fost eliberate părţii.