Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul loteriei publicitare Kaufland „Kaufland Online Feedback Aprilie 2023 – Martie 2024”

1.  Organizatorul

Organizatorul loteriei publicitare „Kaufland Online Feedback Aprilie 2023 – Martie 2024”

este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în Str. Barbu Văcărescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149 (denumită în continuare „Kaufland Romania”, Kaufland” și/sau „Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom şi Digi - RCS&RDS şi program de lucru de luni până vineri de la 08:00 la 20:00 și sâmbăta de la 08:00 la 17:00). 

Loteria publicitară se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit tuturor participanților pe site-ul www.kaufland.ro.  

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea loteriei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, acte care vor fi comunicate pe www.kaufland.ro. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe site-ul www.kaufland.ro. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate pe site-ul mai sus amintit. 

2.  Temeiul legal

Prezenta loterie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

3.  Locul de desfăşurare şi durata loteriei publicitare

Loteria publicitară se desfășoară în perioada 01 aprilie 2023, ora 00:00:00 – 31 martie 2024, ora 23:59:59 inclusiv, pe site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro), în 12 etape, astfel: 

•          Etapa 1: 1 – 30 aprilie 2023; 

•          Etapa 2: 1 – 31 mai 2023; 

•          Etapa 3: 1 – 30 iunie 2023; 

•          Etapa 4: 1 – 31 iulie 2023; 

•          Etapa 5: 1 – 31 august 2023; 

•          Etapa 6: 1 – 30 septembrie 2023; 

•          Etapa 7: 1 – 31 octombrie 2023; 

•          Etapa 8: 1 – 30 noiembrie 2023; 

•          Etapa 9: 1 – 31 decembrie 2023; 

•          Etapa 10: 1 – 31 ianuarie 2024; 

•          Etapa 11: 1 – 29 februarie 2024; 

•          Etapa 12: 1 – 31 martie 2024. 

 

4. Dreptul de participare

La această loterie publicitară pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii loteriei publicitare, cetățeni cu domiciliul stabil sau reședința în România.  

La această loterie publicitară nu pot participa angajații Kaufland, rudele de gradul I ale acestora și nici soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul loteriei publicitare. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice. 

Participarea la această loterie publicitară presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament și reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și de transmitere a datelor către partenerii Kaufland Romania în vederea acordării premiilor, detaliate în Articolul 9 din acest Regulament.  

5. Mecanismul loteriei publicitare și extragerea

5.1 Înscrierea la loteria publicitară 

În perioada 01 aprilie 2023 – 31 martie 2024, Kaufland România efectuează un sondaj de opinie în rândul clienților cu privire la calitatea produselor comercializate și a serviciilor oferite în cadrul magazinelor Kaufland, sondaj care va avea loc prin participarea voluntară și anonimă pe pagina www.feedback.kaufland.ro.   

Kaufland România dă posibilitatea clienților care au participat la sondajul menționat mai sus să participe la prezentul concurs. Înscrierile se vor face pe pagina dedicată concursului, de pe www.kaufland.ro

Pentru a se înscrie în concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții: 

a.      Să intre în secțiunea de concurs, special creată pe www.kaufland.ro, accesând link-ul de la finalul chestionarului completat pe pagina www.feedback.kaufland.ro;  

b.     Să completeze câmpurile obligatorii ale formularului de înscriere (nume, prenume, localitate, adresă de e-mail, număr de telefon); 

c.      Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament; 

d.     După finalizarea înscrierii, să îi apară pe ecran un mesaj de confirmare a înscrierii la loteria publicitară. 

5.2 Validarea înscrierii 

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește concomitent următoarele condiții: 

·                    A completat câmpurile obligatorii ale formularului de participare; 

·                    A acceptat regulamentul precum și condițiile privind prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal în vederea desemnării câștigătorului și acordării premiului (bifând căsuța corespunzătoare din formularul de înscriere); 

·                    După finalizarea înscrierii pe ecran i-a apărut un mesaj de confirmare a înscrierii la loteria publicitară. 

5.3  Extragerea câștigătorilor 

Extragerile câștigătorilor se vor face la sediul Organizatorului, cu ajutorul unei aplicații electronice, pe baza ID-urilor de participare.  

Va fi extras un număr de câștigători egal cu numărul de premii acordate în fiecare etapă. Pentru fiecare etapă în parte se vor extrage și 3 rezerve. 

Extragerile vor avea loc după cum urmează:  

- 11.05.2023 pentru etapa 1 de concurs, desfășurată în perioada 01.04.2023-30.04.2023; 

- 12.06.2023 pentru etapa 2 de concurs, desfășurată în perioada 01.05.2023-31.05.2023; 

- 12.07.2022 pentru etapa 3 de concurs, desfășurată în perioada 01.06.2023-30.06.2023; 

- 11.08.2023 pentru etapa 4 de concurs, desfășurată în perioada 01.07.2023-31.07.2023; 

- 11.09.2023 pentru etapa 5 de concurs, desfășurată în perioada 01.08.2023-31.08.2023; 

- 11.10.2023 pentru etapa 6 de concurs, desfășurată în perioada 01.09.2023-30.09.2023; 

- 13.11.2023 pentru etapa 7 de concurs, desfășurată în perioada 01.10.2023-31.10.2023; 

- 11.12.2023 pentru etapa 8 de concurs, desfășurată în perioada 01.11.2023-30.11.2023; 

- 15.01.2024 pentru etapa 9 de concurs, desfășurată în perioada 01.12.2023-31.12.2023; 

- 12.02.2024 pentru etapa 10 de concurs, desfășurată în perioada 01.01.2024-31.01.2024; 

- 11.03.2024 pentru etapa 11 de concurs, desfășurată în perioada 01.02.2024-29.02.2024; 

- 12.04.2024 pentru etapa 12 de concurs, desfășurată în perioada 01.03.2024-31.03.2024. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu efectua extragerea și afișarea câștigătorilor în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale. 

Înscrierile multiple ale aceleiași persoane vor fi eliminate automat din baza de date de către aplicația de tragere la sorți, filtrarea fiind operată în baza numărului de telefon completat în formularul de înscriere. 

6. Premiile loteriei publicitare

6.1.  În cadrul acestei loterii publicitare se acordă următoarele premii, conform tabelului de mai jos: 

 
Etapa

Premiul acordat

și descrierea acestuia

Număr premii

Valoare premiu

(în lei, TVA inclusă)

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bon Cadou electronic în valoare unitară de 100 lei 

10 

100 

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bon Cadou electronic în valoare unitară de 100 lei 

10 

100 

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bon Cadou electronic în valoare unitară de 100 lei 

10 

100 

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bon Cadou electronic în valoare unitară de 100 lei 

10 

100 

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bon Cadou electronic în valoare unitară de 100 lei 

10 

100 

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bon Cadou electronic în valoare unitară de 100 lei 

10 

100 

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bon Cadou electronic în valoare unitară de 100 lei 

10 

100 

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bon Cadou electronic în valoare unitară de 100 lei 

10 

100 

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bon Cadou electronic în valoare unitară de 100 lei 

10 

100 

10 

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bon Cadou electronic în valoare unitară de 100 lei 

10 

100 

11 

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bon Cadou electronic în valoare unitară de 100 lei 

10 

100 

12 

Cumpărături în Kaufland, sub formă de Bon Cadou electronic în valoare unitară de 100 lei 

10 

100 

Valoarea totală a premiilor este de 12.000 lei, TVA inclusă. 

 

7. Publicarea, anunțarea și validarea câștigătorilor. Acordarea premiilor

7.1 Publicarea pe site, anunțarea câștigătorilor și validarea câștigătorilor 

Datele personale ale câștigătorilor (nume și prenume) desemnați prin tragerea la sorți se vor valida ținând cont de prevederile prezentului Regulament și vor fi publicate pe site-ul Organizatorului (www.kaufland.ro). 

Lista câștigătorilor se va publica pe pagina de internet a Organizatorului, www.kaufland.ro, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, după fiecare extragere realizată. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu afișa câștigătorii în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale.  Lista câștigătorilor se va șterge de pe pagina de internet a Organizatorului după maximum 30 de zile de la data încheierii concursului. 

Câștigătorii premiilor vor fi informați printr-un email din partea adresei redactia@kaufland.ro. Prin intermediul e-mailului transmis li se va solicita să trimită în termen de 5 zile lucrătoare pe adresa redactia@kaufland.ro numărul de telefon cu care s-au înscris în concurs, pentru validare. În cazul în care numărul de telefon transmis de câștigător coincide cu cel din formularul de înscriere, acestuia i se va trimite prin e-mail premiul constând într-un bon cadou electronic. 

În situația în care premiul nu a putut fi acordat participantului câștigător datorită faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condițiile menționate în prezentul Regulament, se va apela la una dintre rezervele extrase. 

7.2 Acordarea premiilor

Premiile se trimit în maximum 30 de zile de la validarea câștigătorului, prin e-mail, la adresa de e-mail cu care s-a înscris pe site-ul www.kaufland.ro, în cadrul loteriei publicitare. 

Dacă oricare dintre premii nu a putut fi acordat participantului câștigător și nici rezervei datorită faptului că nu este îndeplinită oricare dintre condițiile menționate în prezentul Regulament, independent de voința Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a-l anula. În cazul în care câștigătorul nu trimite numărul de telefon cu care s-a înscris în concurs în termenul indicat în e-mailul de validare, câștigătorul este decăzut din dreptul de a mai primi sau revendica premiul. 

Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Premiile nu sunt transmisibile altei persoane. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a Concursului sunt doar cu titlu de prezentare.             

8. Taxe și impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători în conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului. 

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 lei sunt neimpozabile.  

 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Condiții generale de prelucrare a datelor cu caracter personal

Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiții de siguranță şi confidențialitate și nu va dezvălui aceste date altor operatori. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate și în Germania. 

9.1 Participarea la loteria publicitară

Datele colectate: nume și prenume complet, număr de telefon, adresa de e-mail, localitate și județ, data la care participanții s-au înscris la loteria publicitară. 

Scopurile procesării: participarea la loteria publicitară, afișarea câștigătorilor.  

Prin înscrierea la loteria publicitară, participanții își dau acordul expres de colectare a acestor date, în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR), art. 6, alin 1 lit. a). Datele cu caracter personal ale participanților colectate în scopul participării la campanie se vor păstra pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data încheierii loteriei publicitare. 

În platforma online pentru extragerea câștigătorilor vor introduse ID-urile de participare aferente fiecărui participant, fără alte date cu caracter personal. 

9.2 Intrarea în posesia premiilor loteriei publicitare

Datele colectate: nume și prenume complet, adresa de e-mail, număr de telefon. 

Scopurile colectării: acordarea premiilor. 

Pentru a putea intra în posesia premiilor acestei loterii publicitare, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților, în conformitate cu art. 6, alin 1 lit.b) GDPR în vederea transmiterii premiilor câștigate. 

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor premiilor cu o valoare mai mică de 600 lei se vor păstra pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data încheierii concursului. 

9.3 Contestații și reclamații

Datele colectate: nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail și alte date ce pot apărea în mesajul transmis pe canalele de comunicare menționate la art. 10.1, pe care Kaufland nu le cere în mod expres. 

Pentru a putea soluționa contestațiile și reclamațiile, Kaufland procesează datele cu caracter personal ale participanților în interesul său legitim, în conformitate cu art. 6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor participanților. 

Toate datele cu caracter personal pe care le furnizează participanții în cadrul cererilor (sugestii, aprecieri sau critici), prin intermediul acestei pagini de internet sau prin e-mail, sunt șterse de Kaufland cel târziu după 90 de zile de la răspunsul final care a fost oferit sau sunt anonimizate în siguranță. Păstrarea pe o durată de 90 de zile se explică prin faptul că, rareori, se poate întâmpla ca participanții, în calitate de clienți, să contacteze Kaufland din nou în legătură cu un răspuns în aceeași privință, iar Kaufland trebuie să poată consulta corespondența anterioară. Experiența a arătat că, de regulă, după 90 de zile, nu mai apar întrebări referitoare la răspunsurile Kaufland. 

9.4 Drepturile participanților

Conform art. 15 alin. (1) din RGPD, ai dreptul de a obține în mod gratuit, la cerere, informații despre datele tale cu caracter personal, stocate de Kaufland. 

În plus, ai dreptul de a modifica (art. 16 din RGPD), de a șterge (art. 17 din RGPD) şi de a limita (art. 18 din RGPD) prelucrarea datelor cu caracter personal. 

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe art. 6 alin. (1) lit. (e) sau (f) din RGPD, ai la dispoziție un drept de opoziție, conform art. 21 din RGPD. În măsura în care te opui unei prelucrări a datelor, aceasta nu mai este valabilă pe viitor, exceptând cazul în care operatorul demonstrează ca are motive imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate. 

În cazul în care îți dai acordul de prelucrare a datelor, ai la dispoziție un drept de transfer al datelor, conform art. 20 din RGPD. 

În măsura în care prelucrarea datelor se bazează pe un consimțământ, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) sau art. 9 alin. (2) lit. (a) din RGPD, acesta poate fi oricând revocat, cu efect în viitor, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării anterioare. 

În situațiile menționate anterior, în cazul în care există întrebări deschise sau în cazul reclamațiilor în scris sau prin e-mail, te rugăm să te adresezi responsabilului cu protecția datelor. 

În plus, dispui de dreptul de a depune reclamații la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

9.5. Participanții își pot exercita drepturile menționate la 9.4. prin trimiterea unui e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau a unei cereri scrise la adresa: Kaufland Romania SCS, Str. Barbu Văcărescu, nr. 120-144, Sector 2, București, în atenția Departamentului de Protecție a Datelor. 

De asemenea, participanții pot depune o plângere la ANSPDCP, accesând site-ul: http://www.dataprotection.ro

Mai multe detalii despre Politica de Confidențialitate și despre drepturile participanților sunt la adresa web: https://www.kaufland.ro/regulament-privind-protectia-datelor.html.  

10. Reclmații și litigii 

10.1. Orice reclamație legată de desfășurarea Campaniei se va face în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască evenimentul cauzator de prejudicii, pe site-ul www.kaufland.ro secțiunea Contact, Sesizare generală; sau la 0800.080.888 (apelabil gratuit în rețelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România și RCS&RDS și program de lucru de luni până vineri de la 08:00-20:00 și sâmbătă în intervalul 08:00-17.00, cu excepția zilelor de Sărbători legale) împreună cu următoarele date de contact: nume și prenume complet, adresa completă, adresa de e-mail, număr de telefon. Reclamația se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv într-un termen de 72 de ore în cazul reclamațiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Răspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris prin e-mail sau telefonic în termenul legal de maxim 30 de zile calendaristice. 

10.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului. 

11. Răspunderea Organizatorului 

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participării persoanelor interesate la loteria publicitară sau care afectează buna desfășurare a activităților descrise în prezentul Regulament, ca urmare a unor restricții sau a altor limitări specifice serviciilor oferite.  

Răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea premiilor stabilite.  

Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru niciun accident suferit de către câștigător sau pentru orice alte daune intervenite în legătură cu premiul oferit.    

Dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate câștigătorului, care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.  

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă sau a rețelelor de Internet.  

Participanții care au pierdut calitatea de potențiali câștigători sau de câștigători nu au dreptul să solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. Răspunderea Organizatorului este, de asemenea, limitată și de cazurile menționate în Art. 5 al prezentului Regulament. 

12. Întreruperea sau încetarea loteriei publicitare 

Organizatorul poate întrerupe desfășurarea loteriei publicitare, înaintea expirării termenului prevăzut pentru desfășurarea acesteia, în următoarele situații: 

- au apărut probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva în timp util astfel încât să nu se pericliteze desfășurarea loteriei publicitare, nu s-a putut realiza o zi din cadrul loteriei publicitare sau site-ul societății Kaufland Romania nu a funcționat în mod corespunzător, din motive independente de voința Organizatorului. 

- intrarea în vigoare, în interiorul perioadei de derulare a loteriei publicitare, a unei legi care interzice desfășurarea loteriilor publicitare de genul celei desfășurate de către Organizator sau care stabilește sancțiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul loteriei publicitare. 

Întreruperea derulării loteriei publicitare poate fi temporară sau definitivă, în funcție de motivele menționate mai sus. Orice întrerupere a loteriei publicitare va fi anunțată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleași mijloace de publicitate utilizate ca și pentru loteria publicitară. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland. 

Prezenta loterie publicitară poate înceta înainte de termenul stabilit în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, prin decizia Organizatorului sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea loteriei publicitare să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect. 

*Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament și care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă. 

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forță Majoră și următoarele evenimente: 

a.                  avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanților la loteria publicitară, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câștigătoare; 

b.                  tentative de fraudă ale mecanismului loteriei publicitare prin mijloace electronice sau alte mijloace. 

Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenta acesteia participanților loteriei publicitare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.  

13. Regulamentul loteriei publicitare

Prin participarea la aceasta loterie publicitară, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament. 

Regulamentul oficial al loteriei publicitare „Kaufland Online Feedback” este disponibil în mod gratuit pe www.kaufland.ro. Orice modificare a regulilor de participare la loteria publicitară, a modului de desfășurare a acestuia, a perioadei valabilității acesteia, va fi anunțată public de Organizator pe website-ul companiei.   

Prezentul Regulament a fost redactat de biroul notarial, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 (trei) duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi două exemplare au fost eliberate părţii.