Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Nu e magazinul corect? Alege altul!
Modifică
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul loteriei publicitare Kaufland „Ziua Internațională a Gogoșilor”

1.    Organizatorul

Organizatorul loteriei publicitare „Ziua Internațională a Gogoșilor” este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149, (denumită în continuare „Kaufland” şi/sau “Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în reţelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru: luni-vineri: 08:00-20:00 şi sâmbătă: 08:00-17:00).

Loteria publicitară se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook) unde participanţii vor putea regăsi un link care îi va redirecţiona către Regulamentul loteriei publicitare. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea loteriei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România, www.kaufland.ro/facebook.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe pagina de Facebook mai sus amintită.

2. Temeiul legal

Prezenta loterie publicitară este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Locul de desfăşurare şi durata loteriei publicitare

Loteria publicitară se desfăşoară în intervalul 05.06.2020, ora 15:00- 05.06.2020, ora 23:59:00, pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook) și pe pagina oficială de Instagram a Kaufland România (www.kaufland.ro/instagram).

Postările înscrise după ora de încheiere a loteriei publicitare nu se vor lua în considerare pentru desemnarea câștigătorilor.

4. Dreptul de participare

La această loterie publicitară pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii loteriei publicitare, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România si care sunt posesorii unui cont personal de Facebook, cu date reale privind identitatea si posibilitatea de contactare (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon).

La această loterie publicitară nu pot participa angajații Kaufland, rudele de gradul I ale acestora și nici soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul loteriei publicitare. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

Participarea la această loterie publicitară presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament și reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, acordul de publicare a datelor cu caracter personal, detaliate in Articolul 9 al prezentului Regulament, în cazul persoanelor desemnate câștigătoare.

5.  Mecanismul loteriei publicitare și desemnarea câștigătorilor

5.1. Înscrierea la loteria publicitară

Pentru a se înscrie la loteria publicitară, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a. Să acceseze pagina oficială de Facebook a Organizatorului (www.kaufland.ro/facebook) sau pagina oficială de Instagram a Kaufland România (www.kaufland.ro/instagram);

b. Să posteze pe pagina personală de Facebook sau pe profilul personal de Instagram sau pe Instastory, o fotografie/comentariu care raspunde cerințelor de concurs, comunicate pe canalele oficiale ale Kaufland Romania, în acest caz pagina de Facebook și de Instagram Kaufland România;

c. Să eticheteze (tag) pagina de Facebook Kaufland România sau pagina de Instagram Kaufland România în postare;

d. Să folosească hashtagul #HappyDonutsDay;

e. Să dețină un profil public de Instagram sau postarea de pe Facebook să fie publică în momentul validării, astfel încât organizatorul să poata identifica înscrierile.

Fotografiile înscrise trebuie să respecte tema loteriei publicitare şi legea drepturilor de autor, participanţii asumându-şi răspunderea că fotografiile sunt creaţia lor proprie şi că nu sunt preluate de pe internet. Participantul este unica persoană responsabilă de conținutul fotografiilor și de orice consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a participării cu fotografii în această loterie publicitară.

Fotografiile nu trebuie să fie ilegale, maliţioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe şi nici nu trebuie să conțină scene de instigare la acte penale sau ilegale.

Participanții au obligația de a nu încărca fotografii cu copii minori. În cazul în care fotografiile încărcate conțin imaginea altor persoane fizice majore, participanții se obligă să obțină consimțământul acestora cu privire la încarcărea fotografiilor în cadrul loteriei publicitare. Participanții au obligaţia de a anonimiza respectiva persoană (e.g. a blura/hașura/cenzura afișarea imaginii) în situația în care nu au consimțământul acesteia înainte de a încărca fotografiile.

În cazul în care fotografiile încărcate de către participant nu respectă prevederile mai sus menționate, participantul va fi eliminat automat din baza de date pentru desemnarea câștigătorilor.

5.2. Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la loteria publicitară, dacă întrunește concomintent următoarele condiții:

-    A accesat pagina oficială de Facebook a Organizatorului (www.kaufland.ro/facebook) sau pagina oficială de Instagram a Kaufland România (www.kaufland.ro/instagram);
-    A postat pe pagina personală de Facebook sau pe profilul personal de Instagram sau pe Instastory, o fotografie/comentariu care răspunde cerințelor de concurs. A etichetat (tag) pagina de Facebook Kaufland România sau pagina de Instagram Kaufland România în postare;
-    A folosit hashtagul #HappyDonutsDay;
-    A postat răspunsul în intervalul menționat în regulament;
-    Deține un profil public de Instagram sau postarea de pe Facebook este publică în momentul validării, astfel încât organizatorul să poată identifica înscrierile.

Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorilor doar înscrierile înregistrate în perioada specificată  în art. 3.

Participanţii pot publica maximum 1 postare pe parcursul loteriei publicitare, astfel că se va lua în considerare o singură postare pentru fiecare participant și anume prima postare pentru fiecare Facebook ID care participă la loteria publicitară.

Înscrierile multiple ale aceleiași persoane vor fi eliminate automat.
Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru conţinutul postarilor şi pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în orice alt domeniu relevant.

Organizatorul își rezervă dreptul de a monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în cadrul loteriei publicitare. În cazul în care se observă tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

Regulamentul loteriei publicitare și postările participanților rămân vizibile pentru toți vizitatorii paginii de Facebook a Kaufland România. Participanții au posibilitatea de a-și sterge postarea în cadrul loteriei publicitare, cu mențiunea că în cazul în care ștergerea postării are loc înainte de stabilirea câștigătorilor, nu vor participa la această loterie publicitară.

5.3. Desemnarea câștigătorilor

Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorilor primii participanți, care au îndeplinit condiţiile mai sus menţionate, în perioada specificată  în art. 3.

Va fi acordat un număr de maximum 3000 de premii. Contactarea câștigătorilor pentru validare va avea loc cel târziu în data de 1 septembrie.

Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul acestei loterii publicitare. Un participant unic, definit de acelaşi nume de utilizator Facebook (nume, prenume, număr de telefon şi adresă de e-mail) poate câştiga în cadrul prezentei loterii publicitare un singur premiu.

6. Premiile loteriei publicitare

În cadrul acestei loterii publicitare se acordă următoarele premii:

Nr. crt.

Premiul acordat si descrierea acestuia

      Numar

      premii

      Valoare premiu

      (TVA inclusa)

      *in lei

 1

Gogoașă x 6 bucăți (de tip Milka, Oreo, Simpson, cu glazură de ciocolată, vanilie, caramel, simple pudrate), 55 g

      3000

      1

Valoarea totală a premiilor este 18000 lei, cu TVA inclusa.


7. Publicarea, anunţarea și validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor

7.1. Publicarea, anunţarea si validarea câştigătorilor

După desemnarea câştigătorilor conform prezentului regulament, Kaufland România va face publica lista castigatorilor pana pe data de 15 iulie 2020 printr-un comentariu sub postarea loteriei publicitare, pe pagina de Facebook a Kaufland România, precum și pe site-ul oficial în secțiunea castigatori, mai exact pe: www.kaufland.ro/castigatori.

După publicarea listei câştigătorilor, fiecare dintre aceştia vor transmite printr-un mesaj privat pe Facebook către Kaufland datele personale: nume, prenume, adresa de e-mail și adresă de corespondență, număr de telefon pentru validarea premiului și pentru stabilirea detaliilor de acordare a premiului.

În cazul în care participantul câștigător nu ofertă datele complete (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon)  pana in data de 15 august, ora 08:00:00 sau refuză din motive personale premiul, se consideră că participantul nu este interesat de validarea sa drept câștigător și, ca atare, nu i se va mai acorda premiul.

Lista castigatorilor se va sterge de pe pagina de internet a Organizatorului după maximum 30 de zile de la data incheierii concursului.

7.2. Acordarea premiilor

Câştigătorii vor intra în posesia premiilor nu mai târziu de data de 1 septembrie. Premiile vor fi trimise la adresa de corespondență menționată de catre castigator prin mesaj privat pe Facebook sau Instagram catre Kaufland.

Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestei loterii publicitare nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani, în bunuri si nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a loteriei publicitare sunt doar cu titlu de prezentare. Premiile nu sunt transmisibile.

8. Taxe şi impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 Lei sunt neimpozabile.
Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuieli efectuate de catre Castigator dupa intrarea în posesie a premiilor.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate şi nu va dezvălui aceste date altor operatori sau imputerniciti.

Procesam datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele situatii si pentru urmatoarele scopuri:

a) Participarea la loteria publicitara
Datele colectate: Facebook ID
Scopurile procesarii: participarea la loteria publicitara si afisarea castigatorilor
Prin inscrierea la aceasta loterie publicitara va dati acordul expres de colectare a acestor date, in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR), art 6, alin 1lit. a).

b) Intrarea in posesie a premiilor loteriei publicitare
Datele Colectate:  Nume si Prenume Complet, adresa de e-mail, numar telefon
Scopurile colectarii: inmanarea premiilor
Pentru a putea intra in posesia premiilor acestei loterii publicitare, Kaufland proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu art.6, alin 1 lit.b) GDPR pentru a va putea transmite premiile castigate.

c) Contestatii si Reclamatii
Datele Colectate: Nume si Prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, Facebook ID si alte date ce pot aparea in e-mailul transmis catre adresa indicata la punctul 10, pe care Kaufland nu le cere in mod expres.
Pentru a putea solutiona contestatiile si reclamatiile, Kaufland proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal  in interesul sau legitim, in conformitate cu art.6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor clienților noștri.

Drepturile dumneavoastră

Aveti dreptul sa solicitati si sa primiti o confirmare a faptului ca societatea Kaufland prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a va opune prelucrarii, caz in care va aducem la cunostinta ca ne puneti in imposibilitatea de a va declara castigator, de a va inmana premiile in cazul unui castig sau de a va rezolva contestatia sau reclamatia facuta.

De asemenea, aveti dreptul de a solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul, caz in care nu mai puteti participa la aceasta loterie publicitara.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti sa trimiteti unui e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau o cerere scrisa la adresa: Kaufland Romania SCS, Bd. Barbu Vacarescu 120-144, sector 2, Bucuresti, in atentia Departamentului de Protectie a Datelor.

Persoana responsabila cu protectia datelor a Kaufland Romania poate fi contactata prin e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau in scris,  la adresa: Kaufland Romania SCS, Bd. Barbu Vacarescu 120-144, sector 2, Bucuresti, in atentia Departamentului de Protectie a Datelor.

De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la ANSPDCP accesand site-ul: http://www.dataprotection.ro.

In plus, pentru mai multe detalii puteti sa consultati Politica de Confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesand linkul: http://www.kaufland.ro/Home/Regulament_privind_protectia_datelor/index.jsp.

În cazul premiilor a căror valoare depășește 600 lei, Kaufland colectează și datele de identificare ale câștigătorului (CNP) în vederea îndeplinirii obligațiilor legale conforme cu legislația fiscală, în conformitate cu art. 6 alin 1 lit. c) GDPR si vor fi păstrate pe o perioada de 7 ani de la data acordării premiilor, astfel cum prevede legislatia fiscala.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu o valoare mai mica de 600 lei se vor păstra pe o perioada de maximum 30 de zile de la data încheierii concursului.

10. Contestaţii

Participanţii loteriei publicitare pot formula o contestaţie pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea loteriei publicitare in termen de 5 zile de la data desemnarii castigatorilor, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail client@kaufland.ro împreună cu datele de contact (nume si prenume complet,  număr de telefon, Facebook ID). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 96 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Raspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.

11. Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la loteria publicitara sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite.

Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite.  Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu premiul oferit.   
Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

Raspunderea Organizatorului este de asemenea limitata si de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului Regulament.

Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

12. Întreruperea sau Încetarea loteriei publicitare

Organizatorul poate intrerupe desfasurarea loteriei publicitare, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acesteia, in urmatoarele situatii:

- au aparut  probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea  loteriei publicitare,  nu s-a putut realiza o zi din cadrul loteriei publicitare sau pagina de Facebook a societatii Kaufland Romania nu a functionat in mod corespunzator, din motive independente de voinţa Organizatorului.
- intrarea in vigoare, în interiorul perioadei de derulare a loteriei publicitare, a unei legi care interzice desfăşurarea loteriilor publicitare de genul celei desfasurate de catre Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul loteriei publicitare.

Intreruperea derulării loteriei publicitare poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele mentionate mai sus. Orice întrerupere a loteriei publicitare va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru loteria publicitara. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.

Prezenta loterie publicitara poate înceta înainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea loteriei publicitare sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră si următoarele evenimente:

a.    avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la loteria publicitara, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare;
b.    tentative de fraudă ale mecanismului loteriei publicitare prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului si continuarea loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor loteriei publicitare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

13.    Regulamentul loteriei publicitare

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al loteriei publicitare Kaufland, „Ziua Internațională a Gogoșilor” este disponibil în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook). Orice modificare a regulilor de participare la loteria publicitara, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România.

Prezenta loterie publicitara nu este organizata, sponsorizata, initiata sau administrata de Facebook.

Prezentul Regulament a fost redactat, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.