Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Nu e magazinul corect? Alege altul!
Modifică
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul loteriei publicitare “Hai la The Color Run Sunset Cluj-Napoca”

 

1. Organizatorul

Organizatorul loteriei publicitare “Hai la The Color Run Sunset Cluj-Napoca” este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149, (denumită în continuare „Kaufland” şi/sau “Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în reţelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru: luni-vineri: 08:00-20:00 şi sâmbătă: 08:00-17:00).

           Loteria publicitara se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook) unde participanţii vor putea regăsi un link care îi va redirecţiona către Regulamentul loteriei publicitare.  

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea loteriei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România, www.kaufland.ro/facebook.

           Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe pagina de Facebook mai sus amintită. 

2. Temeiul legal

Prezenta loterie publicitara este organizata în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Locul de desfăşurare şi durata loteriei publicitare

Loteria Publicitara se desfăşoară în intervalul 21.08.2018, ora 10:00:00 – 22.08.2018, ora 10:00:00, pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook).

Comentariile inscrise dupa ora de incheiere a loteriei publicitare nu se vor lua in considerare pentru tragerea la sorti.

4. Dreptul de participare

            La aceasta loterie publicitara pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii loteriei publicitare, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România si care sunt posesorii unui cont personal de Facebook, cu date reale privind identitatea si posibilitatea de contactare (nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon).

La aceasta loterie publicitara nu pot participa angajații Kaufland, rudele de gradul I ale acestora și nici soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul loteriei publicitare. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

Participarea la aceasta loterie publicitara presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament și reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, acordul de publicare a datelor cu caracter personal în cazul persoanelor desemnate câștigătoare, precum și de transmitere a datelor către partenerii Kaufland Romania în vederea acordării premiilor, detaliate în Articolul 9 din acest Regulament. 

5.  Mecanismul loteriei publicitare și extragerea

5.1. Înscrierea la loteria publicitara

Pentru a se înscrie la loteria publicitara, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a. Să acceseze pagina oficială de Facebook a Organizatorului (www.kaufland.ro/facebook);

b. Să eticheteze (tag) într-un comentariu sub postarea de concurs în intervalul menționat la articolul 3 minim un prieten cu care dorește să meargă la The Color Run Sunset în Cluj-Napoca. 

5.2. Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la loteria publicitara, dacă întrunește concomintent următoarele condiții:

- A accesat pagina oficială de Facebook a Organizatorului (www.kaufland.ro/facebook);

- A etichetat (tag) într-un comentariu sub postarea de concurs în intervalul menționat la articolul 3 minim un prieten cu care dorește să meargă la The Color Run Sunset în Cluj-Napoca.

Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorilor doar înscrierile înregistrate în perioada specificată  în art. 3.

Participanţii pot publica maximum un comentariu pe parcursul loteriei publicitare, astfel ca se va lua in considerare o singura postare pentru fiecare participant si anume prima postare pentru fiecare  Facebook ID care participa la loteria publicitara.

Înscrierile multiple ale aceleiași persoane vor fi eliminate automat.

Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru conţinutul postarilor şi pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în orice alt domeniu relevant.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in  cadrul loteriei publicitare. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

Regulamentul loteriei publicitare si postarile participantilor raman vizibile pentru toti vizitatorii paginii de Facebook a Kaufland Romania. Participantii au posibilitatea de a-si sterge comentariul in cadrul loteriei publicitare, cu mentiunea ca in cazul in care stergerea postarii are loc inainte de stabilirea castigatorilor, nu vor participa la aceasta loterie publicitara.

5.3. Extragerea câștigătorilor

Datele participanţilor vor fi încărcate într-o aplicaţie de tragere la sorţi electronică, iar extragerea va avea loc pe 22.08.2018, după ora de încheiere a concursului. Va fi extras un număr de castigatori egal cu numarul de premii acordate in cadrul acestei loterii publicitare, respectiv 20,  precum și 5 rezerve. 

6. Premiile loteriei publicitare

              În cadrul acestei loterii publicitare se acordă urmatoarele premii:

Nr. crt. Premiul acordat si descrierea acestuia Numar premii Valoare premiu (TVA inclusa)

*in lei                                                                                                                                                                                                                                                      Numar premii                               Valoare premiu

 2 x voucher de 100% reducere pentru achizitie 2 x Pachet Standard Hero de participare la The Color Run Sunset în Cluj-Napoca, ediția 2018                      20                                       99,99 lei

Valoarea totală a premiilor este 3.999,60 lei, cu TVA inclusa.

 

Fiecare câştigător va primi din partea  Kaufland Romania, prin mesaj privat pe pagina de Facebook, două coduri de inscriere la evenimentul The Color Run Sunset ce va avea loc în Cluj-Napoca, în data de 1 Septembrie 2018.

Inscrierea pentru participarea la evenimentul the The Color Run Sunset în Mamaia se face prin introducerea codurilor pe pagina organizatorului evenimentului The Color Run: https://www.thecolorrun.ro/formular-eveniment/ urmand ca ulterior sa ridice personal cele 2 kituri de participare conform pct. 7.2. de mai jos. 

Evenimentul The Color Run Sunset este organizat în Cluj-Napoca in Piata Unirii, în data de 1 Septembrie 2018, de către KICK OFF EVENTS SRL.

Detalii complete despre evenimentele The Color Run Hero Tour găsiţi pe: http://thecolorrun.ro. 

Alte informatii importante precum zona de start/finish, programul de ridicare a kiturilor de participare, declaraţii pe proprie răspundere, program şi ghid eveniment găsiţi pe: www.thecolorrun.ro/evenimente/cluj-sunset/.

7. Publicarea, anunţarea și validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor

7.1. Publicarea, anunţarea si validarea câştigătorilor

       După desemnarea câştigătorilor conform prezentului regulament, Kaufland România va face publica lista castigatorilor pe data de 22.08.2018, dupa realizarea tragerii la sorti, printr-un comentariu sub postarea loteriei publicitare, pe pagina de Facebook a Kaufland România.

După publicarea listei câştigătorilor, fiecare dintre aceştia vor transmite printr-un mesaj privat pe Facebook către Kaufland datele personale: nume,  prenume, localitate de domiciliu, număr de telefon pentru validarea premiului si pentru stabilirea detaliilor de acordare a premiului. 

În cazul în care participantul câștigător nu ofertă datele complete (nume, prenume, localitate de domiciliu, număr de telefon)  pana in data de 24.08.2018, ora 10:00:00 sau refuză din motive personale premiul, se consideră că participantul nu este interesat de validarea sa drept câștigător și, ca atare, nu i se va mai acorda premiul. In aceste situatii se va apela la cele cinci rezerve, în ordinea extragerii acestora.

7.2. Acordarea premiilor

Câştigătorii vor intra în posesia kiturilor de participare la eveniment după înscrierea fiecăruia în prealabil, castigator si insotitor, pe pagina organizatorului evenimentului The Color Run Hero Tour, la adresa https://www.thecolorrun.ro/formular-eveniment/.

Castigatorii vor ridica personal kiturile de participare, in perioada 25-31 august de la Iulius Mall Cluj-Napoca, parter, vis-a-vis de H&M, în următorul interval: 

25 august, interval orar: 12:00-21:00, 

26-31 august,  interval orar 10:00-21:00. 

Dacă câștigătorul nu este în Cluj-Napoca  sau din Cluj-Napoca în perioada 25-31 august, își poti ridica kitul de participare în ziua evenimentului, 1 septembrie, din Piața Unirii, în intervalul 10:00-17:00.

Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestei loterii publicitare nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani, în bunuri si nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a loteriei publicitare sunt doar cu titlu de prezentare. Premiile nu sunt transmisibile. 

8. Taxe şi impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 Lei sunt neimpozabile. 

Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuieli efectuate de catre Castigator dupa intrarea în posesie a premiilor.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

            Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate şi nu va dezvălui aceste date altor operatori sau imputerniciti. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate si in Germania. 

      Procesam datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele situatii si pentru urmatoarele scopuri:

a). Participarea la loteria publicitara

Datele colectate: Facebook ID

Scopurile procesarii: participarea la loteria publicitara si afisarea castigatorilor 

Prin inscrierea la aceasta loterie publicitara va dati acordul expres de colectare a acestor date, in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR), art 6, alin 1lit. a).

 

b). Intrarea in posesie a premiilor loteriei publicitare

Datele Colectate:  Nume si Prenume Complet, adresa de e-mail, numar telefon

Scopurile colectarii: inmanarea premiilor

Pentru a putea intra in posesia premiilor acestei loterii publicitare, Kaufland proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu art.6, alin 1 lit.b) GDPR pentru a va putea transmite premiile castigate.

 

In cazul in care valoarea premiilor depaseste 600 lei, Kaufland colecteaza si datele de identificare ale castigatorului (CNP) in vederea indeplinirii obligatiilor legale conforme cu legislatia fiscala, in conformitate cu art. 6 alin 1 lit. c) GDPR.

 

c). Contestatii si Reclamatii

Datele Colectate: Nume si Prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, Facebook ID si alte date ce pot aparea in e-mailul transmis catre adresa indicata la punctul 10, pe care Kaufland nu le cere in mod expres.

Pentru a putea solutiona contestatiile si reclamatiile, Kaufland proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal  in interesul sau legitim, in conformitate cu art.6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor clienților noștri.

 

Drepturile dumneavoastra

Aveti dreptul sa solicitati si sa primiti o confirmare a faptului ca societatea Kaufland prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal. 

Aveti dreptul de a va opune prelucrarii, caz in care va aducem la cunostinta ca ne puneti in imposibilitatea de a va declara castigator, de a va inmana premiile in cazul unui castig sau de a va rezolva contestatia sau reclamatia facuta.

De asemenea aveti dreptul de a solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. 

Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul, caz in care nu mai puteti participa la aceasta loterie publicitara.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti sa trimiteti unui e-mail, la adresa: protetiadatelor@kaufland.ro sau o cerere scrisa la adresa: Kaufland Romania SCS, Bd. Barbu Vacarescu 120-144, sector 2, Bucuresti, in atentia Departamentului de Protectie a Datelor.

Persoana responsabila cu protectia datelor a Kaufland Romania poate fi contactata prin e-mail, la adresa: protetiadatelor@kaufland.ro sau in scris,  la adresa: Kaufland Romania SCS, Bd. Barbu Vacarescu 120-144, sector 2, Bucuresti, in atentia Departamentului de Protectie a Datelor.

De asemenea aveti dreptul sa depuneti o plangere la ANSPDCP accesand site-ul: http://www.dataprotection.ro.

In plus, pentru mai multe detalii puteti sa consultati Politica de Confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesand linkul: http://www.kaufland.ro/Home/Regulament_privind_protectia_datelor/index.jsp.

10. Contestaţii

Participanţii loteriei publicitare pot formula o contestaţie pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea loteriei publicitare in termen de 5 zile de la data publicarii  castigatorilor, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail service@kaufland.ro împreună cu datele de contact (nume si prenume complet,  număr de telefon, Facebook ID). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 96 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Raspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.

11. Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la loteria publicitara sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite. 

 Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite.                 

 Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu premiul oferit.   

Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului. 

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. 

Raspunderea Organizatorului este de asemenea limitata si de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului Regulament.

Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. 

Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

 

12. Întreruperea sau Încetarea loteriei publicitare

Organizatorul poate intrerupe desfasurarea loteriei publicitare, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acesteia, in urmatoarele situatii:

- au aparut  probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea  loteriei publicitare,  nu s-a putut realiza o zi din cadrul loteriei publicitare sau pagina de Facebook a societatii Kaufland Romania nu a functionat in mod corespunzator, din motive independente de voinţa Organizatorului.

- intrarea in vigoare, în interiorul perioadei de derulare a loteriei publicitare, a unei legi care interzice desfăşurarea loteriilor publicitare de genul celei desfasurate de catre Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul loteriei publicitare.

Intreruperea derulării loteriei publicitare poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele mentionate mai sus. Orice întrerupere a loteriei publicitare va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru loteria publicitara. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.

Prezenta loterie publicitara poate înceta înainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea loteriei publicitare sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă. 

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră si următoarele evenimente:

a. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la loteria publicitara, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare;

b. tentative de fraudă ale mecanismului loteriei publicitare prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului si continuarea loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor loteriei publicitare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. 

13. Regulamentul loteriei publicitare

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al loteriei publicitare Kaufland, „Hai la The Color Run Sunset Cluj-Napoca” este disponibil în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook). Orice modificare a regulilor de participare la loteria publicitara, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România.

Prezenta loterie publicitara nu este organizata, sponsorizata, initiata sau administrata de Facebook.

Prezentul Regulament a fost redactat de biroul notarial, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi două exemplare au fost eliberate părţii.

Kaufland Romania Societate în Comanditǎ