Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Nu e magazinul corect? Alege altul!
Modifică
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul concursului “ “Pro FM on Top"”

1. Organizatorul

               Organizatorul concursului "PRO FM on TOP” este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în Str. Barbu Văcărescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149, (denumită în continuare „Kaufland” şi/sau “Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888(apelabil gratuit în reţelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru: luni-vineri: 08:00-20:00 şi sâmbătă: 08:00-17:00). Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook) unde participanţii vor putea regăsi un link care îi va redirecţiona către Regulamentul de concurs.  Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România, www.kaufland.ro/facebook. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe pagina de Facebook mai sus amintită. 

2. Temeiul legal

Prezentul concurs este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Locul de desfăşurare şi durata Concursului

Concursul se desfăşoară pe data de 11.06.2018, în intervalul orar: 10:00:00 - 20:00:00 pe pagina de Facebook a Organizatorului (www.kaufland.ro/facebook).

Comentariile postate dupa ora de incheiere a concursului nu se vor lua in considerare.

4. Dreptul de participare

La acest concurs pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii concursului, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România si care sunt  posesorii  unui cont personal de Facebook, cu date reale privind identitatea si posibilitatea de contactare a acestuia (nume, prenume, numar de telefon. La acest concurs nu pot participa angajații Kaufland, rudele de gradul I ale acestora  și nici soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul Concursului. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice. Participarea la acest Concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament si reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, acordul de publicare a datelor cu caracter personal, detaliate în Articolul 9 al prezentului Regulament, în cazul persoanelor desemnate câștigătoare. 

5.  Mecanismul concursului și desemnarea castigatorilor

5.1. Înscrierea la concurs

Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a. Să acceseze pagina oficială de Facebook a Organizatorului (www.kaufland.ro/facebook)

b. Să ne arate printr-un vizual de tip: fotografie, clip video (inclusiv gif, animație sau boomerang), postat sub postarea de concurs, cum s-a distrat ultima dată la înălțime.

Fotografiile inscrise trebuie sa respecte legea drepturilor de autor, astfel ca participantii isi asuma raspunderea că fotografiile incarcate sunt creatia lor proprie si ca nu sunt preluate de pe internet. Participantul este unica persoană responsabilă de continutul fotografiilor si de orice consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a participarii cu fotografii in acest concurs.

Fotografiile nu trebuie să fie ilegale, maliţioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe şi nici nu trebuie sa contina scene de instigare la acte penale sau ilegale.

Participantii au obligatia de a nu incarca  fotografii cu copii minori. 

In cazul in care fotografiile incarcate contin imaginea altor persoane fizice majore, participantii se obliga sa obtina consimtamantul acestora cu privire la incarcarea fotografiilor in acest concurs. Participantii au obligaţia de a anonimiza respectiva persoană (e.g. a blura/hașura/cenzura afișarea imaginii) in situatia in care nu au consimtamantul acesteia  înainte de a  incarca fotografiile.

 În cazul în care fotografiile incarcate de catre participant nu respectă prevederile     susmentionate, participantul nu va fi luat in considerare pentru desemnarea castigatorilor. 

 

5.2. Validarea înscrierii

 

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește următoarele condiții:

- A accesat pagina oficială de Facebook a Organizatorului (www.kaufland.ro/facebook);

- A arătat printr-un vizual de tip: fotografie, clip video (inclusiv gif, animație sau boomerang), postat sub postarea de concurs, cum s-a distrat ultima dată la înălțime

- Participanţii pot publica maximum 1 comentariu pe parcursul concursului, astfel ca se va lua in considerare numai un singur comentariu pentru fiecare participant si anume primul comentariu pentru fiecare user de Facebook care comenteaza la intrebarea de concurs.

Înscrierile multiple ale aceleiași persoane vor fi eliminate automat.

În cazul în care un participant nu respectă prevederile mai sus mentionate, acesta va fi eliminat automat din concurs. 

Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru conţinutul comentariului postat şi respectiv pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi orice alt domeniu relevant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu oferi premii participanţilor care prin comentariul lor nu răspund întrebării de concurs sau care au un conţinut ofensator, care conţine injurii, discriminări, limbaj licenţios etc. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

Regulamentul concursului si comentariile participantilor raman vizibile pentru toti vizitatorii paginii de Facebook a Kaufland Romania. Participantii au posibilitatea de a-si sterge comentariul postat in cadrul concursului, cu mentiunea ca in cazul in care stergerea comentariului are loc inainte de stabilirea castigatorilor, acestia nu vor participa la acest concurs.

 

5.3. Desemnarea câștigătorilor

 

Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorilor primii 10 participanţi, care au îndeplinit condiţiile mai sus menţionate, în perioada specificată  în art. 3. Va fi acordat un număr de 10 premii. Contactarea câștigătorilor pentru validare va avea loc cel tarziu în data de 13.06.2018. 

Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul acestui concurs. Un participant unic, definit de acelaşi nume de utilizator Facebook (nume, prenume, număr de telefon şi adresă de domiciliu) poate câştiga în cadrul prezentului concurs un singur premiu.

6. Premiile concursului

În cadrul acestui concurs se acordă 10 premii, constând fiecare intr-o invitaţie pentru 2 persoane  la evenimentul PRO FM on TOP. Evenimentul va avea loc pe acoperisul Casei Poporului- zona terasata acoperiş, în Bucureşti, în data de 14 iunie 2018, începând cu ora 19:00. 

Câştigătorul si insotitorul acestuia au obligatia de a respecta intervalul de acces în Casa Poporului și de a se prezenta la eveniment între 17. 00 și 18.30, in vederea efectuarii  verificărilor necesare accesului pe acoperisul Casei Poporului. Accesul in cladire se face pe poarta C1 (intrarea de pe colt de la intersectia bd Natiunile Unite si bd Libertatii / vis-a-vis de sediul ANAF). În interiorul cladirii, traseul spre terasa Casei Poporului este semnalizat. Atat castigatorul cat si insotitorul acestuia trebuie sa aiba asupra lor cartea de identitate si bratara pe mana, ridicată anterior de la sediul Kaufland, conform punct 7.2. Exista o serie de reguli ce trebuie respectate: http://cic.cdep.ro/ro/vizitare/reguli-de-vizitare-a-palatului-parlamentului. 

7. Publicarea, anunţarea și validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor

7.1. Publicarea, anunţarea si validarea câştigătorilor

După desemnarea câştigătorilor conform prezentului regulament, Kaufland România va face public, printr-un comentariu sub postarea de concurs, pe pagina de Facebook a Kaufland România, pe 12.06.2018 numele castigatorilor.

Câștigătorii vor fi contactaţi printr-un mesaj privat pe Facebook, de către reprezentanţii Kaufland pentru comunicarea datelor sale şi ale însoţitorului (nume, prenume, numar de telefon) până cel târziu în data de 13.06.2018. 

Câştigătorul are obligatia de a furniza atât datele sale cât şi ale însoţitorului (nume, prenume, numar de telefon) pentru a beneficia de invitaţie, respectiv accesul la eveniment, conform punctului 7.2. Castigatorul este singurul responsabil pentru obtinerea consimtamantului cu privire la comunicarea datelor personale ale insotitorului catre Organizatorul concursului. 

În cazul în care participantul câștigător nu răspunde la mesajul privat din Facebook până la data de 13.06.2018, ora 17:00.00, se consideră că participantul nu este interesat de validarea sa drept câștigător și, ca atare, nu i se va mai acorda premiul. În această situație, premiul se va anula. 

7.2. Acordarea premiilor

Pentru a beneficia de premiu , câştigătorul împreună cu însoţitorul ales, se vor prezenta la recepția din sediul Kaufland din str. Barbu Văcărescu, nr. 120 - 144, sector 2, București, până la data de 14.06.2018 în intervalul orar 08:00 – 16:00. Avand in vedere ca evenimentul va avea loc pe acoperisul Casei Poporului,  cladire guvernamentala , masurile de securitate  vor fi suplimentare, astfel ca datele personale furnizate de catre castigator si insotitor  vor fi verificate  cu ocazia accesului la eveniment. In aces sens  participantul castigator, precum si insotitorul acestuia  trebuie sa aiba in mod obligatoriu asupra lor buletinul/cartea de identitate in original. De asemenea, la intrare in Casa Poporului, atât câștigătorul, cât și însoțitorul său trebuie să poarte bratara de acces, ridicată de câștigător de la sediul Kaufland, conform informațiilor mai sus menționate.

Dacă câştigătorul şi însoţitorul nu se prezintă la eveniment, premiul se anulează.

Câştigătorul premiului oferit în cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani, în bunuri si nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a Concursului sunt doar cu titlu de prezentare.

8. Taxe şi impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 Lei sunt neimpozabile. 

Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuielile efectuate de catre Castigator dupa intrarea în posesie a premiilor (de exemplu, dar fara a ne limita la: transportul de la/inspre domiciliul catre/dinspre eveniment).

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate şi nu va dezvălui aceste date altor operatori sau imputerniciti. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate si in Germania. Procesam datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele situatii si pentru urmatoarele scopuri:

 

a). Participarea la Concurs

 

Datele colectate: Facebook ID

 

Scopurile procesarii: participarea la concurs si afisarea castigatorilor Prin inscrierea la concurs va dati acordul expres de colectare a acestor date, in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR), art 6, alin 1lit. a).

b). Intrarea in posesie a premiilor concursului

Datele Colectate:  Nume si Prenume Complet, adresa de e-mail, numar telefon

Scopurile colectarii: inmanarea premiilor

Pentru a putea intra in posesia premiilor acestui concurs, Kaufland proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu art.6, alin 1 lit.b) GDPR pentru a va putea transmite premiile castigate.

c). Contestatii si Reclamatii

Datele Colectate: Nume si Prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, Facebook ID si alte date ce pot aparea in e-mailul transmis catre adresa indicata la punctul 10, pe care Kaufland nu le cere in mod expres.

Pentru a putea solutiona contestatiile si reclamatiile, Kaufland proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal  in interesul sau legitim, in conformitate cu art.6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor clienților noștri.

Drepturile dumneavoastra

Aveti dreptul sa solicitati si sa primiti o confirmare a faptului ca societatea Kaufland prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal. Aveti dreptul de a va opune prelucrarii, caz in care va aducem la cunostinta ca ne puneti in imposibilitatea de a va declara castigator, de a va inmana premiile in cazul unui castig sau de a va rezolva contestatia sau reclamatia facuta.

 

De asemenea aveti dreptul de a solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. 

 

Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul, caz in care nu mai puteti participa la concurs. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti sa trimiteti unui e-mail, la adresa: protetiadatelor@kaufland.ro sau o cerere scrisa la adresa: Kaufland Romania SCS, Bd. Barbu Vacarescu 120-144, sector 2, Bucuresti, in atentia Departamentului de Protectie a Datelor.

 

 

Persoana responsabila cu protectia datelor a Kaufland Romania poate fi contactata prin e-mail, la adresa: protetiadatelor@kaufland.ro sau in scris,  la adresa: Kaufland Romania SCS, Bd. Barbu Vacarescu 120-144, sector 2, Bucuresti, in atentia Departamentului de Protectie a Datelor.

De asemenea aveti dreptul sa depuneti o plangere la ANSPDCP accesand site-ul: http://www.dataprotection.ro.

In plus, pentru mai multe detalii puteti sa consultati Politica de Confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesand linkul: http://www.kaufland.ro/Home/Regulament_privind_protectia_datelor/index.jsp

10. Contestaţii

Participanţii Concursului pot formula o contestaţie pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea concursului in termen de 30 zile de la data publicarii numelui castigatorului, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail service@kaufland.ro împreună cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, număr de telefon). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Raspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.

 

11. Răspunderea Organizatorului

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la Concurs sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite. 

Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite. 

Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului. 

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii. 

Raspunderea Organizatorului este de asemenea limitata si de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului Regulament.

Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. 

Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care castigatorului sau insotitorului acestuia le este refuzat accesul pe acoperisul Casei Poporului din motive ce nu tin de Organizator.

 

12. Întreruperea sau Încetarea Concursului

Organizatorul poate intrerupe desfasurarea concursului, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acestuia, in urmatoarele situatii:

- au aparut  probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea concursului,  nu s-a putut realiza o zi de concurs sau pagina de Facebook a societatii Kaufland Romania nu a functionat in mod corespunzator, din motive independente de voinţa Organizatorului.

- intrarea in vigoare, în interiorul perioadei de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfăşurarea concursurilor de genul celui desfasurat de catre Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului.

Intreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele mentionate mai sus. Orice întrerupere a concursului va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru concurs. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.

Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă. 

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră si următoarele evenimente:

a. avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la Concurs, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare

b. tentative de fraudă ale mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace;

Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împierdică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor Concursului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră. 

13. Regulamentul concursului

Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al concursului Kaufland, " PRO FM on TOP” este disponibil în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook). Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a modului de desfăşurare a acestuia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România.

Prezentul concurs nu este organizat, sponsorizat, initiat, administrat sau asociat de Facebook.

Prezentul Regulament a fost redactat, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.