Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Nu e magazinul corect? Alege altul!
Modifică
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulament campaniei promoționale „Spark Of Magic”

Regulamentul loteriei publicitare Kaufland

"Sparks Of Magic with Kaufland

1.   Organizatorul

Organizatorul loteriei publicitare “Sparks Of Magic with Kaufland” este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149, (denumită în continuare „Kaufland” şi/sau “Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în reţelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru: luni-vineri: 08:00-20:00 şi sâmbătă: 08:00-17:00).

           Loteria publicitara se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook) unde participanţii vor putea regăsi un link care îi va redirecţiona către Regulamentul loteriei publicitare.

Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea loteriei publicitare, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România, www.kaufland.ro/facebook.

           Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe pagina de Facebook mai sus amintită.

2. Temeiul legal

            Prezenta loterie publicitara este organizata în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Locul de desfăşurare şi durata loteriei publicitare

Loteria Publicitara se desfăşoară în intervalul 29.07.2020, ora 10:00:00 - 02.08.2020, ora 15:00:00, pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook) si pe pagina oficiala de Instagram a Kaufland Romania (www.kaufland.ro/instagram).

Postarile inscrise dupa ora de incheiere a loteriei publicitare nu se vor lua in considerare pentru tragerea la sorti.

4. Dreptul de participare

            La aceasta loterie publicitara pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii loteriei publicitare, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România si care sunt posesorii unui cont personal de Facebook sau de Instagram, cu date reale privind identitatea si posibilitatea de contactare (nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon).

La aceasta loterie publicitara nu pot participa angajații Kaufland, rudele de gradul I ale acestora și nici soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.

Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul loteriei publicitare. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.

Participarea la aceasta loterie publicitara presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament și reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, acordul de publicare a datelor cu caracter personal în cazul persoanelor desemnate câștigătoare, precum și de transmitere a datelor către partenerii Kaufland Romania în vederea acordării premiilor, detaliate în Articolul 9 din acest Regulament.

5.  Mecanismul loteriei publicitare și extragerea

5.1. Înscrierea la loteria publicitara

Pentru a se înscrie la loteria publicitara, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

a.      Să realizeze o fotografie intr-unul dintre magazinele Kaufland sau in perimetrul acestuia;

b.     In fotografie sa apara participantul imbracat intr-o tinuta de festival

c.      In fotografie sa poata fi identificat cel putin element care sa dovedeasca ca fotografia este realizata in perimetrul unui magazin Kaufland.

d.     Să posteze pe pagina personala de Facebook sau pe profilul personal de Instagram sau pe Instastory fotografia realizata.

e.      Sa eticheteze (tag) pagina de Facebook Kaufland Romania sau pagina de Instagram Kaufland Romania in postare;

f.      Sa foloseasca hashtagul #SparksOfMagic.

g.     Sa detina un profil public de Instagram sau postarea de pe Facebook sa fie publica in momentul validarii astfel incat organizatorul sa poata identifica inscrierile.

Fotografiile inscrise trebuie sa respecte tema loteriei publicitare şi legea drepturilor de autor, participanţii asumându-şi răspunderea că fotografiile sunt creaţia lor proprie şi că nu sunt preluate de pe internet. Participantul este unica persoană responsabilă de continutul fotografiilor si de orice consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a participarii cu fotografii in aceasta loterie publicitara.

Fotografiile nu trebuie să fie ilegale, maliţioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe şi nici nu trebuie sa contina scene de instigare la acte penale sau ilegale.

Participantii au obligatia de a nu incarca  fotografii cu copii minori.

In cazul in care fotografiile incarcate contin imaginea altor persoane fizice majore, participantii se obliga sa obtina consimtamantul acestora cu privire la incarcarea fotografiilor in cadrul loteriei publicitare. Participantii au obligaţia de a anonimiza respectiva persoană (e.g. a blura/hașura/cenzura afișarea imaginii) in situatia in care nu au consimtamantul acesteia  înainte de a  incarca fotografiile.

În cazul în care fotografiile incarcate de catre participant nu respectă prevederile sus mentionate, participantul va fi eliminat automat din baza de date pentru tragerea la sorti.

 

 

5.2. Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la loteria publicitara, dacă întrunește concomintent următoarele condiții:

-        Să realizeze o fotografie intr-unul dintre magazinele Kaufland sau in perimetrul acestuia;

-        In fotografie sa apara participantul imbracat intr-o tinuta de festival

-        In fotografie sa poata fi identificat cel putin element care sa dovedeasca ca fotografia este realizata in perimetrul unui magazin Kaufland.

-        Să posteze pe pagina personala de Facebook sau pe profilul personal de Instagram sau pe Instastory fotografia realizata.

-        Sa eticheteze (tag) pagina de Facebook Kaufland Romania sau pagina de Instagram Kaufland Romania in postare;

-        Sa foloseasca hashtagul #SparksOfMagic;

-        Sa detina un profil public de Instagram sau postarea de pe Facebook sa fie publica in momentul validarii astfel incat organizatorul sa poata identifica inscrierile.

Participanţii pot publica maximum 1 postare la fiecare dintre postările de concurs, astfel ca se va lua in considerare o singura postare pentru fiecare participant si anume prima postare pentru fiecare Facebook ID si Instagram ID care participa la loteria publicitara.

Înscrierile multiple ale aceleiași persoane vor fi eliminate automat.

Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru conţinutul postarilor şi pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în orice alt domeniu relevant.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in  cadrul loteriei publicitare. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

Regulamentul loteriei publicitare si postarile participantilor raman vizibile pentru toti vizitatorii paginii de Facebook si Instagram a Kaufland Romania. Participantii au posibilitatea de a-si sterge postarea in cadrul loteriei publicitare, cu mentiunea ca in cazul in care stergerea postarii are loc inainte de stabilirea castigatorilor, nu vor participa la aceasta loterie publicitara.

5.3. Extragerea câștigătorilor

Datele participanţilor vor fi încărcate într-o aplicaţie de tragere la sorţi electronică.

Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul acestei loterii publicitare. Un participant unic, definit de acelaşi nume de utilizator Facebook sau Instagram (nume, prenume, număr de telefon şi adresă de e-mail) poate câştiga în cadrul prezentei loterii publicitare un singur premiu.

                 Organizatorul își rezervă dreptul de a nu efectua extragerea și afișarea câștigătorilor în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale.

Se vor extrage 5 castigatori si 2 rezerve.

 

 

 

 

6. Premiile loteriei publicitare

              În cadrul acestei loterii publicitare se acordă urmatoarele premii:

Nr. Cat.

Premiul acordat si descrierea acestuia

Numar premii

Valoare premiu (TVA inclusa)

*in lei

1

2 abonamente Acces General la festivalul Untold pentru una dintre urmatoarele 3 editii + 2 experiente Backstage Passes

1

2.124,22

2

2 abonamente Acces General la festivalul Untold pentru una dintre urmatoarele 3 editii + 2 experiente Meet and Greet

1

2.124,22

3

2 abonamente Acces General la festivalul Untold pentru una dintre urmatoarele 3 editii + 2 experiente Back of the Stage

1

2.124,22

4

2 abonamente Acces General la festivalul Untold pentru una dintre urmatoarele 3 editii + 2 experiente FOH

1

2.124,22

5

2 abonamente Acces General la festivalul Untold pentru una dintre urmatoarele 3 editii + 2 experiente Soundcheck

1

2.124,22

Valoare totala premii: 10.621,1

 

 

Explicatii denumiri experiente:

 

Backstage Pass: tur organizat in zona speciala destinata exclusiv artistilor si staffului, anume zona backstage, intr-una dintre zilele de festival;

Meet and Greet: intalnire live e aprox. 10 min cu unul dintre artistii ce vor fi pe scena principala si cu unl de pe scena secundara;

Back of the stage: stationarea castigatorilor pe lateralele scenei principale pentru aproximativ 10 minute;

FOH: stationarea castigatorilor in snake pit pentru aprox. 10 minute si declansare CO2/ confetti/flacari prin apasarea unui buton;

Soundcheck: accesul castigatorilor la probele de sunet de pe scena principala intr-una dintre zilele de festival.

 

Toate experientele se vor desfasura in cadrul urmatoarei editii a festivalului Untold.

 

7. Publicarea, anunţarea și validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor

7.1. Publicarea, anunţarea si validarea câştigătorilor

       După desemnarea câştigătorilor conform prezentului regulament, Kaufland România va face publica lista castigatorilor pe site-ul www.kaufland.ro.

            Lista câștigătorilor se va publica pe pagina de internet a Organizatorului, www.kaufland.ro pe data de 03.08.2020. De asemenea, câștigătorii vor fi afișați și pe paginile de Facebook si Instagram ale Kaufland Romania. După publicarea listei câştigătorilor, fiecare dintre aceştia vor transmite printr-un mesaj privat pe Facebook sau Instagram către Kaufland datele personale: nume,  prenume, adresa de e-mail pentru validarea premiului si pentru stabilirea detaliilor de acordare a premiului.

În cazul în care participantul câștigător nu ofertă datele complete (nume, prenume, adresa de e-mail)  pana in data de 04.08.2020, ora 10:00 sau refuză din motive personale premiul, se consideră că participantul nu este interesat de validarea sa drept câștigător și, ca atare, nu i se va mai acorda premiul. In aceste situatii se va apela la una dintre rezerve, în ordinea extragerii acestora.

7.2. Acordarea premiilor

Câştigătorii vor intra în posesia premiilor pana la data de 31.08.2020. Premiile vor fi oferite sub forma unui voucher pe adresa de e-mail comunicata de catre castigator

            Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestei loterii publicitare nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani, în bunuri si nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a loteriei publicitare sunt doar cu titlu de prezentare. Premiile nu sunt transmisibile.

8. Taxe şi impozite

Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 Lei sunt neimpozabile.

Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuieli efectuate de catre Castigator dupa intrarea în posesie a premiilor.

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

            Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate şi nu va dezvălui aceste date altor operatori sau imputerniciti. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate si in Germania.

 

      Procesam datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele situatii si pentru urmatoarele scopuri:

a). Participarea la loteria publicitara

Datele colectate: Facebook ID si Instagram ID

Scopurile procesarii: participarea la loteria publicitara si afisarea castigatorilor

Prin inscrierea la aceasta loterie publicitara va dati acordul expres de colectare a acestor date, in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor (GDPR), art 6, alin 1lit. a).

 

b). Intrarea in posesie a premiilor loteriei publicitare

Datele Colectate:  Nume si Prenume Complet, adresa de e-mail, numar telefon

Scopurile colectarii: inmanarea premiilor

Pentru a putea intra in posesia premiilor acestei loterii publicitare, Kaufland proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu art.6, alin 1 lit.b) GDPR pentru a va putea transmite premiile castigate.

 

In cazul in care valoarea premiilor depaseste 600 lei, Kaufland colecteaza si datele de identificare ale castigatorului (CNP) in vederea indeplinirii obligatiilor legale conforme cu legislatia fiscala, in conformitate cu art. 6 alin 1 lit. c) GDPR.

 

Transmiterea datelor cu caracter personal catre alte societati:

În vederea ridicării de către câștigători a premiilor, Kaufland utilizează serviciile societății Homemade Stuff SRL, cu sediul social în București, sector 1, Str. Th. Aman, nr. 14, ap. 2.

 

c). Contestatii si Reclamatii

Datele Colectate: Nume si Prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, Facebook ID sau Instagram ID si alte date ce pot aparea in e-mailul transmis catre adresa indicata la punctul 10, pe care Kaufland nu le cere in mod expres.

Pentru a putea solutiona contestatiile si reclamatiile, Kaufland proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal  in interesul sau legitim, in conformitate cu art.6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor clienților noștri.

 

Drepturile dumneavoastra

Aveti dreptul sa solicitati si sa primiti o confirmare a faptului ca societatea Kaufland prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a va opune prelucrarii, caz in care va aducem la cunostinta ca ne puneti in imposibilitatea de a va declara castigator, de a va inmana premiile in cazul unui castig sau de a va rezolva contestatia sau reclamatia facuta.

De asemenea aveti dreptul de a solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul, caz in care nu mai puteti participa la aceasta loterie publicitara.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti sa trimiteti unui e-mail, la adresa: protetiadatelor@kaufland.ro sau o cerere scrisa la adresa: Kaufland Romania SCS, Bd. Barbu Vacarescu 120-144, sector 2, Bucuresti, in atentia Departamentului de Protectie a Datelor.

Persoana responsabila cu protectia datelor a Kaufland Romania poate fi contactata prin e-mail, la adresa: protetiadatelor@kaufland.ro sau in scris,  la adresa: Kaufland Romania SCS, Bd. Barbu Vacarescu 120-144, sector 2, Bucuresti, in atentia Departamentului de Protectie a Datelor.

De asemenea aveti dreptul sa depuneti o plangere la ANSPDCP accesand site-ul: http://www.dataprotection.ro.

In plus, pentru mai multe detalii puteti sa consultati Politica de Confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesand linkul: http://www.kaufland.ro/Home/Regulament_privind_protectia_datelor/index.jsp.

 

 10. Contestaţii

Participanţii loteriei publicitare pot formula o contestaţie pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea loteriei publicitare in termen de 5 zile de la data publicarii  castigatorilor, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail client@kaufland.ro împreună cu datele de contact (nume si prenume complet,  număr de telefon, Facebook ID sau Instagram ID). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 96 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Raspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.

11. Răspunderea Organizatorului

            Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la loteria publicitara sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite.

           Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite.                         

           Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu premiul oferit.  

Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.

Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

            Raspunderea Organizatorului este de asemenea limitata si de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului Regulament.

            Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

           Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

 

12. Întreruperea sau Încetarea loteriei publicitare

Organizatorul poate intrerupe desfasurarea loteriei publicitare, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acesteia, in urmatoarele situatii:

- au aparut  probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea  loteriei publicitare,  nu s-a putut realiza o zi din cadrul loteriei publicitare sau paginile de Facebook sau Instagram ale societatii Kaufland Romania nu a functionat in mod corespunzator, din motive independente de voinţa Organizatorului.

- intrarea in vigoare, în interiorul perioadei de derulare a loteriei publicitare, a unei legi care interzice desfăşurarea loteriilor publicitare de genul celei desfasurate de catre Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul loteriei publicitare.

Intreruperea derulării loteriei publicitare poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele mentionate mai sus. Orice întrerupere a loteriei publicitare va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru loteria publicitara. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.

            Prezenta loterie publicitara poate înceta înainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea loteriei publicitare sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră si următoarele evenimente:

a.      avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la loteria publicitara, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare;

b.     tentative de fraudă ale mecanismului loteriei publicitare prin mijloace electronice sau alte mijloace.

Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului si continuarea loteriei publicitare, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor loteriei publicitare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

13.    Regulamentul loteriei publicitare

Prin participarea la aceasta loterie publicitara, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al loteriei publicitare Kaufland, „Sparks of magic with Kaufland” este disponibil în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook) si pe www.kaufland.ro. Orice modificare a regulilor de participare la loteria publicitara, a modului de desfăşurare a acesteia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România.

Prezenta loterie publicitara nu este organizata, sponsorizata, initiata sau administrata de Facebook sau Instagram.

           Prezentul Regulament a fost redactat de biroul notarial, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi două exemplare au fost eliberate părţii.

Kaufland Romania Societate în Comanditǎ

prin  

                                                    (semnǎtura)                      (semnǎtura)