Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...
Nu e magazinul corect? Alege altul!
Modifică
Oferte afișate pentru

Ultimul magazin selectat

Regulamentul concursului “Răsărit de soare la Neversea”

1.    Organizatorul
Organizatorul concursului "Răsărit de soare la Neversea” este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 120-144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149, (denumită în continuare „Kaufland” şi/sau “Organizator”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în reţelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru: luni-vineri: 08:00-20:00 şi sâmbătă: 08:00-17:00).
           Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook) unde participanţii vor putea regăsi un link care îi va redirecţiona către Regulamentul de concurs.  
Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România, www.kaufland.ro/facebook.
           Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe pagina de Facebook mai sus amintită.


2. Temeiul legal
    Prezentul concurs este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


3. Locul de desfăşurare şi durata Concursului

Concursul se desfăşoară în intervalul 05.07.2018, ora 16:00:00 - 10.07.2018 ora 16:00:00, pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook).
Postarile inscrise dupa ora de incheiere a concursului nu se vor lua in considerare pentru tragerea la sorti.


4. Dreptul de participare
            La acest concurs pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii concursului, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România si care sunt posesorii unui cont personal de Facebook, cu date reale privind identitatea si posibilitatea de contactare (nume, prenume, adresa de corespondenta, numar de telefon).
La acest Concurs nu pot participa angajații Kaufland, rudele de gradul I ale acestora și nici soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.
Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul Concursului. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.
Participarea la acest Concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament si reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, acordul de publicare a datelor cu caracter personal, detaliate in Articolul 9 al prezentului Regulament, in cazul persoanelor desemnate câștigătoare.


5.  Mecanismul concursului și extragerea
5.1. Înscrierea la concurs
Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
a)    Să participe la festivalul Neversea 2018 și să realizeze o fotografie în care surprind  răsăritul de soare de la zona Day Dreaming by Kaufland;
b)    Să posteze public pe pagina personală de Facebook fotografia  folosind hashtagurile #DayDreamingSunRise și #byKaufland;
c)    Să acceseze pagina oficială de Facebook a Organizatorului (www.kaufland.ro/facebook);
d)    Să posteze în comentarii sub postarea de concurs linkul aferent fotografiei publicat pe pagina personală de Facebook.

 

5.2. Validarea înscrierii
Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește concomintent următoarele condiții:
a)    A participat la festivalul Neversea 2018 și a realizat o fotografie cu răsăritul de soare de la zona Day Dreaming by Kaufland;
b)    A postat public pe pagina personală de Facebook fotografia folosind hashtagurile #DayDreamingSunRise și #byKaufland;
c)    A accesat pagina oficială de Facebook a Organizatorului (www.kaufland.ro/facebook);
d)    A postat în comentarii sub postarea de concurs linkul aferent fotografiei publicată anterior pe pagina personală de Facebook.
Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorilor doar înscrierile înregistrate în perioada specificată  în art. 3.


Fotografiile postate pe pagina personală trebuie sa respecte tema concursului şi legea drepturilor de autor, participanţii asumându-şi răspunderea că fotografiile sunt creaţia lor proprie şi că nu sunt preluate de pe internet. Fotografiile trebuie sa contina cel putin un element de identificare a  zonei Day Dreaming la Neversea 2018 ( spre exemplu, dar fără a ne limita la scena Day Dreaming, fotolii roșii puf, food area sau orice alt element de decor disponibil în zona Day Dreaming by Kaufland).


Participantul este unica persoană responsabilă de continutul fotografiilor si de orice consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a participarii cu fotografii in acest concurs.
Fotografiile nu trebuie să fie ilegale, maliţioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe şi nici nu trebuie sa contina scene de instigare la acte penale sau ilegale.


Participantii au obligatia de a nu incarca  fotografii cu copii minori. In cazul in care fotografiile incarcate contin imaginea altor persoane fizice majore, participantii se obliga sa obtina consimtamantul acestora cu privire la incarcarea fotografiilor in concurs. Participantii au obligaţia de a anonimiza respectiva persoană (e.g. a blura/hașura/cenzura afișarea imaginii) in situatia in care nu au consimtamantul acesteia  înainte de a  incarca fotografiile.
În cazul în care fotografiile incarcate de catre participant nu respectă  prevederile sus mentionate, participantul va fi eliminat automat din baza de date pentru tragerea la sorti.
Participanţii pot publica maximum 1 comentariu pe parcursul concursului, astfel ca se va lua in considerare un singur comentariu pentru fiecare participant si anume primul comentariu  pentru fiecare Facebook ID care participa la concurs.

Înscrierile multiple ale aceleiași persoane vor fi eliminate automat.


Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru conţinutul postarilor şi pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în orice alt domeniu relevant.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Concurs. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
Regulamentul concursului si comentariile participantilor raman vizibile pentru toti vizitatorii paginii de Facebook a Kaufland Romania. Participantii au posibilitatea de a-si sterge postarea din cadrul concursului sau de a-i schimba vizibilitatea, cu mentiunea ca in cazul in care stergerea postarii sau modificarea vizibilității are loc inainte de stabilirea castigatorilor, nu vor participa la acest concurs.

5.3. Extragerea câștigătorilor
Datele participanţilor vor fi încărcate într-o aplicaţie de tragere la sorţi electronică, iar extragerea va avea loc cel târziu pe 12 iulie 2018. Va fi extras un număr de castigatori egal cu numarul de premii acordate in cadrul acestui concurs, respectiv 10 precum şi 3 rezerve.
 Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul acestui concurs. Un participant unic, definit de acelaşi nume de utilizator Facebook (nume, prenume, număr de telefon şi adresă de e-mail) poate câştiga în cadrul prezentului concurs un singur premiu.


6. Premiile concursului
 În cadrul acestui concurs se acordă urmatoarele premii:

Nr. crt.

Premiul acordat si descrierea acestuia

Numar premii

Valoare premiu (TVA inclusa)

*in lei

1.

Kit de vacanță care constă în:

1.      K-Classic umbrela de plajă - 1,6m

2.      Pătura pliabilă - 150*120cm

3.      Colac înot unicorn 132*87*74 cm

4.      Ladă frigorifică -25L

5.      X-cite Set Badminton

6.      Prosop plajă – 140*70 cm

7.      Philips Boxa portabilă Wireless

8.      Ochelari de soare clasici

 

10

452,86 lei

Valoarea totală a premiilor este 4528,60 lei, cu TVA inclusa.7. Publicarea, anunţarea și validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor

7.1. Publicarea, anunţarea si validarea câştigătorilor


       După desemnarea câştigătorilor conform prezentului regulament, Kaufland România va face publica lista castigatorilor pana pe data de 13 iulie 2018 printr-un comentariu sub postarea de concurs, pe pagina de Facebook a Kaufland România.
După publicarea listei câştigătorilor, fiecare dintre aceştia vor transmite printr-un mesaj privat pe Facebook către Kaufland datele personale: nume,  prenume, adresa de corespondenta, număr de telefon pentru validarea premiului si pentru stabilirea detaliilor de acordare a premiului.
În cazul în care participantul câștigător nu ofertă datele complete (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon)  pana in data de 17 iulie 2018, ora 10:00 sau refuză din motive personale premiul, se consideră că participantul nu este interesat de validarea sa drept câștigător și, ca atare, nu i se va mai acorda premiul. In aceste situatii se va apela la cele doua rezerve, în ordinea extragerii acestora.

7.2. Acordarea premiilor
 Câştigătorii vor intra în posesia premiilor nu mai târziu de data de 31 august 2018.
 Premiile se transmit printr-un serviciu de curierat la adresa de corespondență indicată de participantul câștigător. În cazul în care datele transmise de participantul câștigător nu au fost complete şi corecte, iar curierul nu găsește câștigătorul la domiciliu de 3 ori și acesta nu a împuternicit pe nimeni să primească premiul în locul sau, câștigătorul este decăzut din drepturile sale, iar premiile se restituie Organizatorului. Premiile restituite se anulează.
 

Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani, în bunuri si nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a Concursului sunt doar cu titlu de prezentare.

Premiile nu sunt transmisibile.


8. Taxe şi impozite
Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 Lei sunt neimpozabile.
Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuieli efectuate de catre Castigator dupa intrarea în posesie a premiilor.

 

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal
      Kaufland va prelucra datele personale colectate în condiţii de siguranţă şi confidenţialitate şi nu va dezvălui aceste date altor operatori sau imputerniciti. Prin natura structurii informatice, datele personale vor fi stocate si in Germania.
      Procesam datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele situatii si pentru urmatoarele scopuri:
a). Participarea la Concurs
Datele colectate: Facebook ID
Scopurile procesarii: participarea la concurs si afisarea castigatorilor.
Prin inscrierea la concurs va dati acordul expres de colectare a acestor date, in conformitate cu Regulamentul General de Protectie a Datelor nr. 679/2016 (GDPR), art 6, alin 1lit. a).
b). Intrarea in posesie a premiilor concursului
Datele Colectate:  Nume si Prenume Complet, adresa de corespondență, numar telefon.
Scopurile colectarii: inmanarea premiilor
Pentru a putea intra in posesia premiilor acestui concurs, Kaufland proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu art.6, alin 1 lit.b) GDPR pentru a va putea transmite premiile castigate.
c). Contestatii si Reclamatii
Datele Colectate: Nume si Prenume, numar de telefon, adresa de corespondenta, Facebook ID si alte date ce pot aparea in e-mailul transmis catre adresa indicata la punctul 10, pe care Kaufland nu le cere in mod expres.
Pentru a putea solutiona contestatiile si reclamatiile, Kaufland proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal  in interesul sau legitim, in conformitate cu art.6, alin 1 lit. f) GDPR. Interesul legitim al Kaufland rezultă din dorința de a servi interesele și de a răspunde cererilor clienților noștri.
 Drepturile dumneavoastra
Aveti dreptul sa solicitati si sa primiti o confirmare a faptului ca societatea Kaufland prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal.
Aveti dreptul de a va opune prelucrarii, caz in care va aducem la cunostinta ca ne puneti in imposibilitatea de a va declara castigator, de a va inmana premiile in cazul unui castig sau de a va rezolva contestatia sau reclamatia facuta.
De asemenea aveti dreptul de a solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.
Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul, caz in care nu mai puteti participa la concurs.
Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti sa trimiteti unui e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau o cerere scrisa la adresa: Kaufland Romania SCS, Bd. Barbu Vacarescu 120-144, sector 2, Bucuresti, in atentia Departamentului de Protectie a Datelor.
Persoana responsabila cu protectia datelor a Kaufland Romania poate fi contactata prin e-mail, la adresa: protectiadatelor@kaufland.ro sau in scris,  la adresa: Kaufland Romania SCS, Bd. Barbu Vacarescu 120-144, sector 2, Bucuresti, in atentia Departamentului de Protectie a Datelor.
De asemenea aveti dreptul sa depuneti o plangere la ANSPDCP accesand site-ul: http://www.dataprotection.ro.
In plus, pentru mai multe detalii puteti sa consultati Politica de Confidentialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal, accesand linkul: http://www.kaufland.ro/Home/Regulament_privind_protectia_datelor/index.jsp.

 

 10. Contestaţii
Participanţii Concursului pot formula o contestaţie pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea concursului in termen de 5 zile de la data tragerii la sorti a castigatorilor, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail service@kaufland.ro împreună cu datele de contact (nume si prenume complet,  număr de telefon, Facebook ID). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 96 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Raspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.

 

11. Răspunderea Organizatorului
    Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la Concurs sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite.
           Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite.                          
           Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu premiul oferit.   
Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.
Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.
    Raspunderea Organizatorului este de asemenea limitata si de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului Regulament.
            Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
           Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

12. Întreruperea sau Încetarea Concursului
Organizatorul poate intrerupe desfasurarea concursului, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acestuia, in urmatoarele situatii:
- au aparut  probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea concursului,  nu s-a putut realiza o zi de concurs sau pagina de Facebook a societatii Kaufland Romania nu a functionat in mod corespunzator, din motive independente de voinţa Organizatorului.
- intrarea in vigoare, în interiorul perioadei de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfăşurarea concursurilor de genul celui desfasurat de catre Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului.
Intreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele mentionate mai sus. Orice întrerupere a concursului va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru concurs. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.
    Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.
În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră si următoarele evenimente:
a.    avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la Concurs, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare;
b.    tentative de fraudă ale mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace.
Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor Concursului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 

13.    Regulamentul concursului
Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.
Regulamentul oficial al concursului Kaufland, "Răsărit de soare la Neversea” este disponibil în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook). Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a modului de desfăşurare a acestuia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România.
Prezentul concurs nu este organizat, sponsorizat, initiat sau administrat de Facebook.
           Prezentul Regulament a fost redactat de biroul notarial, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi două exemplare au fost eliberate părţii.


                                                 Kaufland Romania Societate în Comanditǎ