Se încarcă lista de magazine

Se încarcă...

Regulamentul concursului “Oricine poate găti ca Chef FOA”

1.    Organizatorul
            Organizatorul concursului “Oricine poate găti ca Chef FOA”este Kaufland Romania Societate în Comandită, cu sediul în str. Barbu Văcărescu nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București  sub numărul J40/17052/2003, CUI RO 15991149, inregistrată ca operator de date cu caracter personal cu numarul 23293, (denumită în continuare “Kaufland România”, “Organizator” şi/sau “Kaufland”), număr de telefon al clientului Kaufland: 0800.080.888 (apelabil gratuit în reţelele Vodafone, Orange, Telekom, UPC România şi RCS&RDS şi program de lucru: luni-vineri: 08:00-20:00 şi sâmbătă: 08:00-17:00).
           Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Prezentul Regulament este disponibil spre consultare în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook) unde participanţii vor putea regăsi un link care îi va redirecţiona către Regulamentul de concurs.  
Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica prezentul Regulament, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării în prealabil a participanților. Orice modificare și/sau completare la acest Regulament se va face prin acte adiționale, care vor fi comunicate pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România. Modificările produc efecte de la data publicării lor pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România, www.kaufland.ro/facebook.
           Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunostință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt aduse la cunoştinţă pe pagina de Facebook mai sus amintită.


2. Temeiul legal
    Prezentul concurs este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


3. Locul de desfăşurare şi durata Concursului
Concursul se desfăşoară în intervalul 16.05.2018, ora 10:00:00 – 21.05.2018, ora 10:00:00 pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook).
Comentariile postate dupa ora de incheiere a concursului nu se vor lua in considerare pentru tragerea la sorti.


4. Dreptul de participare
            La acest concurs pot participa numai persoane fizice majore, care au împlinit 18 ani până la data începerii concursului, cetăţeni cu domiciliul stabil sau reşedința în România si care sunt posesorii unui cont personal de Facebook, cu date reale privind identitatea si posibilitatea de contactare a acestuia (nume, prenume, adresa de corespondență, numar de telefon).
La acest Concurs nu pot participa angajații Kaufland, rudele de gradul I ale acestora și nici soții/soțiile acestora. În cazul în care verificările făcute ulterior vor dovedi că acest lucru nu s-a respectat, premiul/iile respectiv/e nu se va/vor acorda.
Pentru evitarea oricărui dubiu, persoanele juridice nu pot participa și nu li se pot acorda premii în cadrul Concursului. Participanții trebuie să se înscrie în calitate de persoane fizice. În scopurile prezentului Regulament Oficial, prin persoană juridică se înțelege orice entitate care nu intră în categoria persoanelor fizice.
             Participarea la acest Concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament si reprezintă acordul expres de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal, precum şi acordul de publicare a datelor personale in cazul persoanelor desemnate câștigătoare.5.  Mecanismul concursului și extragerea

5.1. Înscrierea la concurs

Pentru a se înscrie la concurs, participanții trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
a.    Să acceseze pagina oficială de Facebook a Organizatorului (www.kaufland.ro/facebook);
b.    Să încarce într-un comentariu sub postarea de concurs, în intervalul menţionat la art. 3, o fotografie proprie din bucătărie cu tema: Pregătit să intru in rolul de Chef în bucătărie!

Fotografiile inscrise trebuie sa respecte tema concursului şi legea drepturilor de autor, participanţii asumându-şi răspunderea că fotografiile sunt creaţia lor proprie şi că nu sunt preluate de pe internet. Participantul este unica persoană responsabilă de continutul fotografiilor si de orice consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a participarii cu fotografii in acest concurs.

Fotografiile nu trebuie să fie ilegale, maliţioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe şi nici nu trebuie sa contina scene de instigare la acte penale sau ilegale.

Participantii au obligatia de a nu incarca  fotografii cu copii minori.
In cazul in care fotografiile incarcate contin imaginea altor persoane fizice majore, participantii se obliga sa obtina consimtamantul acestora cu privire la incarcarea fotografiilor in concurs. Participantii au obligaţia de a anonimiza respectiva persoană (e.g. a blura/hașura/cenzura afișarea imaginii) in situatia in care nu au consimtamantul acesteia  înainte de a  incarca fotografiile.
În cazul în care fotografiile incarcate de catre participant nu respectă  prevederile sus mentionate, participantul va fi eliminat automat din baza de date pentru tragerea la sorti.


5.2. Validarea înscrierii

Se consideră că participantul este înscris în mod valabil la concurs, dacă întrunește concomintent următoarele condiții:
-A accesat pagina oficială de Facebook a Organizatorului (www.kaufland.ro/facebook);
- A încărcat într-un comentariu sub postarea de concurs, în intervalul menţionat la art.3, o fotografie proprie din bucătărie cu tema: Pregătit să iau in rolul de Chef în bucătărie!
Se vor lua în considerare pentru desemnarea câştigătorilor doar înscrierile înregistrate în perioada specificată în art. 3.
Participanţii pot publica doar un comentariu conținând o singura fotografie pe parcursul concursului, astfel ca se va lua in considerare numai un comentariu pentru fiecare participant si anume primul comentariu pentru fiecare user de Facebook care indeplineste conditiile de la punctul 5.1. Înscrierile multiple ale aceleiași persoane vor fi eliminate automat.

Participanţii vor fi singurii răspunzători pentru conţinutul postarii şi pentru orice încălcare a legislaţiei în materia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în orice alt domeniu relevant.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu oferi premii participanţilor care prin comentariul lor nu răspund întrebării de concurs, nu respecta conditiile concursului sau în cazul în care comentariul are un conţinut ofensator, conţine injurii, discriminări, limbaj licenţios etc.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Concurs. In cazul in care se observa tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.
Regulamentul concursului si comentariile participantilor raman vizibile pentru toti vizitatorii paginii de Facebook a Kaufland Romania. Participantii au posibilitatea de a-si sterge comentariul postat in cadrul concursului, cu mentiunea ca, in cazul in care stergerea comentariului are loc inainte de stabilirea castigatorilor, nu vor participa la acest concurs.


5.3. Extragerea câștigătorilor

Datele participanților vor fi încărcate într-o aplicație de tragere la sorți electronică, iar extragerea va avea loc pe cel târziu pe data de 22.05.2018. Va fi extras un număr de castigatori egal cu numarul de premii acordate in cadrul acestui concurs, respectiv 10 câștigători, precum şi  3 rezerve.
 Un participant poate câştiga un singur premiu în cadrul acestui concurs. Un participant unic, definit de acelaşi nume de utilizator Facebook (nume, prenume, număr de telefon şi adresă de corespondenţă) poate câştiga în cadrul prezentului concurs un singur premiu.
Organizatorul își rezervă dreptul de a nu efectua extragerea și afișarea câștigătorilor în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în timpul sărbătorilor legale.


6. Premiile concursului

              În cadrul acestui concurs se acordă urmatoarele premii:

Premiul acordat si descrierea acestuia: 1 X Set accesorii și cuțite Chef Foa by Kaufland care conține:
Satar 16,5cm
Cutit universal 12,5cm
Cutit pentru legume 9 cm
Cutit pentru legume 7,5cm
Cutitul bucatarului 20 cm
Cutit pentru paine 20 cm
Cutit pentru feliat 20 cm
Cutit Santoku 18 cm
Suport cutite din bambus
Tocator bambus 38x29x1,2cm
Pila ascutit cutite 20 cm
Foarfeca 10 cm
Pălărie
Sorț de bucătorie personalizat cu numele câștigătorului

Numar premii:  10    

Valoare premiu (TVA inclusa)*in lei: 663,18 lei

             
Valoarea totală a premiilor este 6.631,80 lei, cu TVA inclusă.7. Publicarea, anunţarea și validarea câştigătorilor. Acordarea premiilor


7.1. Publicarea, anunţarea si validarea câştigătorilor

După desemnarea câştigătorilor conform prezentului regulament, Kaufland România va face publica lista castigatorilor cel târziu pe data de 24.05.2018 printr-un comentariu sub postarea de concurs, pe pagina de Facebook a Kaufland România.
După publicarea listei câştigătorilor, fiecare dintre aceştia va transmite printr-un mesaj privat pe Facebook către Kaufland datele personale: nume, prenume, adresa de corespondență completă, număr de telefon pentru validarea premiului si pentru stabilirea detaliilor de acordare a premiului.
În cazul în care participantul câștigător nu ofertă datele complete (nume, prenume, localitatea de corespondenta, număr contact)  până în data de 27.05.2018, ora 23:59:59 sau refuză din motive personale premiul, se consideră că participantul nu este interesat de validarea sa drept câștigător și, ca atare, nu i se va mai acorda premiul. In aceste situatii se va apela la cele trei rezerve, în ordinea extragerii acestora.


7.2. Acordarea premiilor

Câştigătorii vor intra în posesia premiilor castigate nu mai târziu de data de 30.06.2018.
Premiile se transmit printr-un serviciu de curierat la adresa de corespondență indicată de participantul câștigător. În cazul în care datele transmise de participantul câștigător nu au fost complete şi corecte, iar curierul nu găsește câștigătorul la domiciliu de 3 ori și acesta nu a împuternicit pe nimeni să primească premiul în locul sau, câștigătorul este decăzut din drepturile sale, iar premiile se restituie Organizatorului. Premiile restituite se anulează.
    Câştigătorii premiilor oferite în cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani, în bunuri si nici să solicite schimbarea caracteristicilor premiilor. Imaginile cu premiile folosite pe materialele de promovare a Concursului sunt doar cu titlu de prezentare.
Premiile nu sunt transmisibile.


8. Taxe şi impozite


Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
Premiile acordate în valoare individuală de până în 600 Lei sunt neimpozabile.
Organizatorul nu va avea nicio răspundere faţă de eventualele cheltuielile efectuate de catre Castigator dupa intrarea în posesie a premiilor.


9. Confidenţialitatea datelor colectate

Prin inscrierea la Concursul Kaufland “Oricine poate găti ca Chef FOA”, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului Regulament.
Prin participarea la Concursul Kaufland “Oricine poate găti ca Chef FOA”, participantii isi exprima expres acordul ca datele lor personale sa fie colectate, stocate si  prelucrate de compania Kaufland Romania Societate în Comandită in scopul exclusiv al participarii la concurs, in vederea contactarii si acordarii premiilor, cât și pentru plata impozitelor și pentru publicarea numelui, prenumelui si a localitatii, in cazul persoanelor desemnate castigatoare, cunoscand faptul ca in cazul in care isi va revoca acordul, acest fapt va avea drept consecinta imposibilitatea participarii la concurs. In termen de 30 zile de la data tragerii la sorti a castigatorilor, datele cu caracter personal  vor fi distruse.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata catre Kaufland Romania Societatea în Comandită, la sediul central in Str. Barbu Vacarescu, nr. 120 - 144, sector 2, 020284, București, Organizatorul se obliga sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 si sa respecte  toate drepturile participantilor conferite de legea 677/2001 respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie precum si dreptul de a se adresa justitiei.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va rugam sa va adresati cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la  adresa sus mentionata,  urmând a primi un răspuns în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
In plus, prin participarea la concurs , participanţii au luat la cunoştinţă politica privind protectia datelor cu caracter personal accesibilă pe pagina de internet a Organizatorului la https://www.kaufland.ro/regulament-privind-protectia-datelor.html.
Kaufland Romania Societate in Comandita este operator de date cu caracter personal la ANSPDCP sub nr. 23293.


10. Contestaţii

Participanţii Concursului pot formula o contestaţie pentru orice nemultumire cu privire la desfasurarea concursului in termen de 2 zile de la publicarea  castigatorilor, prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail service@kaufland.ro împreună cu datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, număr de telefon). Contestaţia se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea acesteia, respectiv intr-un termen de 72 de ore în cazul contestaţiilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Raspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail.
Transmiterea contestatiei reprezinta acordul expres al contestatarului de colectare si prelucrare a detelor sale cu caracter personal in scopul solutionarii contestatiei. Revocarea acordului are drept consecinta imposibilitatea solutionarii cererii sale.


11. Răspunderea Organizatorului
Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină imposibilitatea participarii persoanelor interesate la Concurs sau care afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament Oficial, ca urmare a unor restrictii sau a altor limitari specifice serviciilor oferite.
Raspunderea Organizatorului este strict limitata la acordarea premiilor stabilite.                          
Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru niciun accident suferit de catre castigator sau pentru orice alte daune intervenite in legatura cu premiul oferit.   
Dreptul de proprietate asupra premiului apartine in exclusivitate castigatorului, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra premiului.
Participantii care au pierdut calitatea de potentiali castigatori sau de castigatori, nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea vreunuia dintre premii.

Raspunderea Organizatorului este de asemenea limitata si de cazurile mentionate in Art. 5 al prezentului Regulament.
Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.
Organizatorul nu îşi asumă nicio raspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.


12. Întreruperea sau Încetarea Concursului

Organizatorul poate intrerupe desfasurarea concursului, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acestuia, in urmatoarele situatii:

- au aparut  probleme tehnice ce nu s-au putut rezolva in timp util astfel incat sa nu se pericliteze desfasurarea concursului,  nu s-a putut realiza o zi de concurs sau pagina de Facebook a societatii Kaufland Romania nu a functionat in mod corespunzator, din motive independente de voinţa Organizatorului.
- intrarea in vigoare, în interiorul perioadei de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfăşurarea concursurilor de genul celui desfasurat de catre Organizator sau care stabileşte sancţiuni profesionale sau financiare pentru Organizatorul concursului.
Intreruperea derulării concursului poate fi temporară sau definitivă, în funcţie de motivele mentionate mai sus. Orice întrerupere a concursului va fi anunţată de Organizator, împreună cu motivul acesteia, prin aceleaşi mijloace de publicitate utilizate ca şi pentru concurs. Dacă acest lucru nu este tehnic posibil, publicitatea se va putea efectua în ziarul Kaufland/pe site-ul Kaufland.
    Prezentul Concurs poate înceta înainte de termenul stabilit in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament şi care împiedică părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă.

În interesul prezentului Regulament constituie cazuri de Forţă Majoră si următoarele evenimente:
a.    avarierea sistemului informatic de stocare a datelor participanţilor la Concurs, determinând imposibilitatea identificării persoanelor participante sau ale celor câştigătoare;
b.    tentative de fraudă ale mecanismului Concursului prin mijloace electronice sau alte mijloace.
Enumerarea de mai sus nu este limitativă fiind utilizată numai în scop exemplificativ. Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa, împierdică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi imposibilă sau întârziată. În cazul în care invocă forţa majoră, Organizatorul este obligat să comunice existenţa acesteia participanţilor Concursului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.


13.    Regulamentul concursului
Prin participarea la acest concurs, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament.
Regulamentul oficial al concursului Kaufland „“Oricine poate găti ca Chef FOA”
este disponibil în mod gratuit pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România (www.kaufland.ro/facebook). Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a modului de desfăşurare a acestuia, a perioadei valabilităţii acesteia, va fi anunţată public de Organizator pe pagina oficială de Facebook a Kaufland România.
Prezentul concurs nu este organizat, sponsorizat, initiat sau administrat de Facebook.
           
Prezentul Regulament a fost redactat de biroul notarial, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piață, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi, data autentificării, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial şi 3 duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial şi două exemplare au fost eliberate părţii.
 

                                                                                                                                               Kaufland Romania Societate în Comanditǎ
Opinia ta contează

Vrem să știm părerea ta cu privire la site-ul nostru. Pentru a răspunde la întrebări, ai nevoie de aproximativ 8 minute. Toate răspunsurile sunt anonime și confidențiale. Îți mulțumim!

Opinia ta contează